Oczekuj więcej od swoich komputerów biznesowych

Aby w pełni wykorzystać każdy dzień pracy potrzebujesz komputerów klasy biznesowej. Platforma Intel vPro® dla firm posiada funkcje zwiększające produktywność pracowników, zabezpieczenia punktów końcowych, zarządzanie urządzeniami przenośnymi i wiele innych.1

Dlaczego warto wybrać platformę Intel vPro® dla komputerów biznesowych?

Wysokowydajna firma potrzebuje komputerów klasy biznesowej. Kiedy dysponujesz wydajnością, funkcjami zabezpieczeń, możliwościami zarządzania i stabilnością Twoja flota komputerów stanowi przewagę konkurencyjną.

Platforma Intel vPro® jest stworzona dla firm. Jest ona bezkompromisową platformą komputerową zaprojektowaną tak, by dostarczyć najnowsze technologie w jednym zintegrowanym i zatwierdzonym rozwiązaniu.

Dzięki komputerom dla przedsiębiorstw opartym na platformie Intel vPro® pracownicy zyskują odpowiednie narzędzia do efektywnej pracy i elastycznej wydajności. Dział IT otrzymuje funkcje zabezpieczeń oparte na sprzęcie, solidne możliwości zarządzania i stabilną platformę, by chronić środowisko i skutecznie nim zarządzać. Oznacza to, że wszyscy cieszą się znakomitymi doświadczeniami użytkownika.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel nie sprawdza ani nie weryfikuje danych podawanych przez strony trzecie. Przejrzyj te treści, zapoznaj się z innymi źródłami i potwierdź, czy dane porównawcze są dokładne.

2

Stwierdzenie „Każdego roku pracownicy tracą jeden dzień roboczy, czekając na uruchomienie komputera” opiera się na internetowej ankiecie z 2018 r. zleconej przez firmę Intel i przeprowadzonej przez firmę J.Gold Associates, LLC., w której wzięło udział 3297 respondentów z sektora małych firm. Ankieta została przeprowadzona w 16 krajach (Australii, Kanadzie, Chinach, Francji, Niemczech, Indiach, Włoszech, Japonii, Meksyku, Arabii Saudyjskiej, Republice Południowej Afryki, Hiszpanii, Turcji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Wielkiej Brytanii i USA), a jej celem była ocena problemów i kosztów związanych z wdrażaniem starszych komputerów. Przy założeniu, że rozruch odbywa się raz dziennie i przy czasie uruchamiania obliczonym na podstawie średniej z czasów uruchamiania ponadczteroletniego komputera, jakie podali respondenci, oszacowano, że pracownicy spędzali do 8 godzin rocznie na uruchamianiu trzyletniego komputera (2,9 min × 1 uruchomienie na dzień roboczy × 5 dni w tygodniu × 52 tygodnie w roku/60 (aby uzyskać wynik w godzinach) × wskaźnik wykorzystania wynoszący 0,67 = 8,46 godziny rocznie). Aby zapoznać się ze statystykami i pełnym raportem, odwiedź stronę intel.com/SMEStudy.

3

Wskaźnik Total Economic Impact™ platformy Intel vPro® — badanie zlecone przez firmę Intel i przeprowadzone przez firmę Forrester Consulting (grudzień 2018 r.). Oszczędności uzyskane przez inne organizacje będą się różnić w zależności od szeregu czynników, w tym wielkości oraz pierwotnego poziomu zabezpieczeń, funkcji zarządzania i produktywności przed przejściem na platformę Intel vPro®. W celu określenia korzyści z punktu widzenia organizacji należy zapoznać się z innymi źródłami i wykorzystać informacje właściwe w odniesieniu do danej organizacji. Pełna treść badania jest dostępna na stronie intel.pl/vProPlatformTEI. Rzeczywiste koszty i wyniki mogą się różnić.