Zarządzanie poprawkami: ochrona danych i produktywności

Skuteczne zarządzanie poprawkami pomaga w ochronie Twojej firmy przed znanymi atakami i nieupoważnionym dostępem, jednocześnie zachowując dotychczasowy poziom produktywności.

Podstawy zarządzania poprawkami:

 • Zarządzanie poprawkami to wdrażanie w obliczeniowych punktach końcowych oprogramowania sprzętowego, sterowników, systemów operacyjnych (OS) oraz aktualizacji aplikacji.

 • Ta praktyka jest kluczowa w kwestii aktualizacji systemów, zmniejszania atakowanej powierzchni, a także zapewniania produktywności pracowników.

 • Platforma Intel vPro® obejmuje możliwości zdalnego zarządzania. Pomagają one w uproszczeniu zarządzania poprawkami, a ponadto wspierają pracowników wykonujących swoje zadania zdalnie.

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

Zarządzanie poprawkami pomaga zespołom IT w eliminowaniu usterek, krzewieniu produktywności i szybkiej reakcji na znane ataki. Platforma Intel vPro® usprawnia i upraszcza wprowadzanie poprawek, dzięki możliwościom zarządzania zdalnego. Działa ono niezależnie od obecności systemów w zaporze sieciowej, co stanowi olbrzymią wartość dla firm zatrudniających pracowników zdalnych.

Co to jest zarządzanie poprawkami?

Zarządzanie poprawkami polega na ochronie oprogramowania, sterowników i oprogramowania sprzętowego przed atakami, poprzez ich regularną aktualizację. Ponadto, jeśli wykonane skutecznie, jest ono pomocne w zapewnieniu najlepszej wydajności operacyjnej systemów, co zwiększa produktywność.

Każdy system wymaga bowiem zabezpieczeń. Dotyczy to w takim samym stopniu służbowego laptopa, jak i bezobsługowego urządzenia zarządzanego komputerowo, takiego jak kiosk czy digital signage. Co się stanie, jeśli zignorujemy zarządzanie poprawkami? Zagrożenia mogą obejmować m.in. wyciek danych z Twojej firmy, spadek produktywności, a także utratę dobrej reputacji.

Zalety: dlaczego zarządzanie poprawkami jest ważne?

Najważniejszym celem zarządzania poprawkami jest ochrona Twoich punktów końcowych przed hakerami oraz zapewnienie Twoim systemom warunków do działania na najwyższym poziomie. Nie są to jednak jedyne korzyści. Zarządzanie poprawkami pozwala również na:

 • Krzewienie produktywności wewnątrz organizacji. Postrzeganie zarządzania poprawkami, jako działania mającego negatywny wpływ na produktywność, jest powszechnie spotykanym błędem. Dobrze zarządzane oprogramowanie z aktualnymi poprawkami działa sprawniej i może pomóc w zwiększeniu produktywności pracowników.
 • Pomoc w obniżeniu kosztów zarządzania urządzeniami i ich naprawy. Narzędzia do zdalnego zarządzania są integralnym elementem zarządzania poprawkami. Poszerzają one zakres możliwości działów IT. Dzięki temu administratorzy mogą naprawiać sprzęt zdalnie, co zmniejsza częstotliwość i koszty wizyt osobistych, a ponadto przedłuża okres działania urządzeń. Cecha ta jest szczególnie przydatna dla firm, które zatrudniają osoby pracujące zdalnie.
 • Pomoc w spełnianiu standardów prawnych, regulacyjnych i zgodności. Wiele firm musi spełniać lokalne lub federalne przepisy w zakresie ochrony danych. Mogą to być np. ustawa o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (HIPAA) w przypadku dokumentacji medycznej, ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) w przypadku gromadzenia danych osobowych w trakcie interakcji z klientem, a także wiele innych regulacji.

Dobrze zarządzane oprogramowanie z aktualnymi poprawkami działa sprawniej i może pomóc w zwiększeniu produktywności pracowników.

Najlepsze praktyki dotyczące zarządzania poprawkami

Oto kilka kroków, które administratorzy IT mogą podjąć w celu wprowadzenia najlepszych praktyk zarządzania poprawkami w swoich organizacjach:

 • Zarządzanie poprawkami to coś więcej niż aktualizowanie systemu operacyjnego (OS) i aplikacji. Obejmuje ono również aktualizację oprogramowania sprzętowego i sterowników. Na pełne stosy obliczeniowe czyhają realne zagrożenia, a firma Intel aktywnie pomaga Ci zmniejszyć ryzyko potencjalnego ataku. Kluczowa jest tu bezpośrednia współpraca z wiodącymi w branży producentami oryginalnego wyposażenia (OEM), sprzedawcami oprogramowania oraz partnerami w zakresie systemów operacyjnych. Pozwala to dopilnować, że aktualizacje oprogramowania sprzętowego zostaną wprowadzone w szerszym zakresie poprawek oprogramowania.
 • Wypracowanie procedury zarządzania poprawkami. Cała kadra organizacji powinna poznać cykle zarządzania poprawkami i być w stanie je przewidzieć. Dzięki ustalonemu rytmowi użytkownicy będą mogli przygotować się na cykl poprawek, a tym samym nie zaburzy to ich produktywności.
 • Poprawki w partiach. Określa się to również nazwami „miękkiego uruchomienia” lub „testowania w piaskownicy”. Dobrą praktyką jest uruchomienie poprawki dla małej grupy użytkowników (ok. 5%) i ocenę efektów jej działania, zanim wprowadzi się ją na szeroką skalę w całej bazie użytkowników.
 • Odpowiedzialność za zarządzanie poprawkami. Zazwyczaj odpowiedzialność za wprowadzenie poprawek w zakresie znanych słabych punktów, spoczywa na dostawcy oprogramowania lub systemu. Kierownicy IT muszą dopilnować, żeby poprawki dostarczone przez producentów oryginalnego sprzętu oraz sprzedawców oprogramowania zostały wdrożone w całej firmowej sieci systemów i urządzeń. W mniejszych przedsiębiorstwach zarządzanie poprawkami zazwyczaj jest obowiązkiem poszczególnych użytkowników. W większości przypadków oprogramowanie wysyła użytkownikom powiadomienia o konieczności wprowadzenia aktualizacji. Niekiedy może ono zaktualizować się automatycznie, jeśli zaprogramujemy czas wykonania tej czynności.
 • Wdrożenia na dużą skalę za pomocą systemów zarządzania poprawkami. System zarządzania poprawkami to oprogramowanie stworzone specjalnie z myślą o ułatwieniu działom IT rozplanowania i śledzenia w całej sieci wersji oraz wdrożeń poprawek. Intel® Manageability Commander (Intel® MC) podłącza się do narzędzia System Center Configuration Manager (SCCM) firmy Microsoft*, dzięki czemu technologia Intel® Active Management jest dostępna w całej flocie komputerowej przedsiębiorstwa. Pomaga to poszerzyć możliwości zarządzania poprawkami, a także zwiększyć zakres urządzeń końcowych, które mają otrzymać poprawki.

Zdalne zarządzanie dzięki platformie Intel® vPro®

Platforma Intel vPro® zapewnia zestaw funkcji dla komputerów klasy biznesowej. Łączy ona w sobie wysoką wydajność, funkcje zabezpieczeń sprzętowych, zdolności zdalnego zarządzania oraz zapewnienie stabilności flocie komputerów.

Technologia Intel® Active Management jest elementem platformy Intel vPro®. Oferuje ona szereg funkcji wzmacniających zarządzanie poprawkami. Działy IT mogą wybudzić urządzenia o konkretnej porze, aby wprowadzić poprawki. Umożliwia to funkcja budzika. Ponadto za pomocą opcji sterowania Klawiatura, Wideo, Mysz (KVM) można zdalnie weryfikować aktualizacje. Przekierowanie pamięci pozwala również technikom IT na wprowadzenie aktualizacji i dokonywanie napraw za pomocą zamontowanego przez sieć pliku graficznego. Symuluje on uruchomienie dysku lub dysku USB na urządzeniu końcowym. Narzędzia te pomagają firmom zaoszczędzić na kosztownym transportowaniu urządzeń do naprawy.

Praca zdalna zadomowiła się w naszym życiu. Jeśli firmy chcą zachować swoją elastyczność, będą musiały rozplanować wprowadzanie poprawek w urządzeniach i zarządzanie ryzykiem, zarówno wewnątrz firmowego firewalla, jak i poza nim. Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) zwiększa możliwości technologii Intel® Active Management. W jaki sposób? Pomaga on w zapewnieniu zdalnego połączenia przez chmurę z urządzeniami działającymi na platformie Intel vPro®.

Zarządzanie poprawkami jest kluczowe dla IT

Z zarządzaniem poprawkami wiąże się więcej korzyści niż obciążeń. Lepszy dostęp do urządzeń, większe możliwości ich kontrolowania, zdolność do zdalnego wprowadzania poprawek i dokonywania napraw — to wszystko w rezultacie zapewnia elastyczność Twojemu działowi IT oraz całemu przedsiębiorstwu. Cyfrowy świat jest pełen zagrożeń, takich jak hakerzy i złodzieje danych. Jednak zarządzanie poprawkami pomoże Ci w płynnym prowadzeniu Twojej firmy.

Ochrona przed atakami zero-day

„Ataki zero-day” to słabości Twojego oprogramowania lub oprogramowania sprzętowego, które hakerzy znaleźli przed pracownikami Twojej organizacji. Funkcje zabezpieczeń sprzętowych mogą pomóc w zapobieganiu ataków zero-day. Powstrzymują one bowiem złośliwe oprogramowanie, zanim naruszy warstwę oprogramowania.

Technologia Intel® Control-Flow Enforcement (Intel® CET) to zdolność sprzętowa, która pomaga w zapobieganiu próbom przejęcia wpływu nad przepływem sterowania, będącym typowym działaniem złośliwego oprogramowania. Tarcza Intel® Hardware Shield jest funkcją platformy Intel® vPro®. Zapewnia ona funkcje ochrony przed atakami wykraczającymi poza zdolności ochronne systemu operacyjnego, aplikacji i danych, a także zaawansowaną technologię ochrony przez zagrożeniami, co pomaga w zwiększeniu bezpieczeństwa platformy. Funkcje te pomagają w zabezpieczeniu urządzeń przed znanymi i nieznanymi zagrożeniami, takimi jak ataki zero-day.

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Ataki zero-day to słabości Twojego oprogramowania lub oprogramowania sprzętowego, których nie udało Ci się jeszcze zidentyfikować. Gdy już uda Ci się odkryć słaby punkt lub atak, możesz je zlikwidować za pomocą zarządzania poprawkami.

W większości firm to dział IT odpowiada za wprowadzanie na urządzeniach poprawek i aktualizacji dostarczonych przez producentów oryginalnego sprzętu oraz sprzedawców oprogramowania. Jednak w mniejszych przedsiębiorstwach obowiązek instalacji poprawek spoczywa na poszczególnych użytkownikach.

Bezpieczeństwo platformy Intel vPro®

Platforma Intel vPro® została stworzona z myślą o firmach. Daje ona funkcje zabezpieczeń sprzętowych, które pomagają w ochronie wszystkich warstw stosu obliczeniowego. Dzięki niej firmy zyskują przejrzystość łańcucha dostaw oraz identyfikowalność komponentów komputerów, zaawansowane funkcje skanowania pamięci oraz sprzętowe wsparcie usług zabezpieczeń systemu Windows* 10. Co więcej, zespół ds. IT otrzymuje możliwość szybkiego wdrażania poprawek oprogramowania w przypadku krytycznych luk w zabezpieczeniach zarządzanych komputerów.

Zabezpieczenia punktów końcowych

Punkty końcowe pełnią funkcję „portali”, których hakerzy używają, aby uzyskiwać dostęp do danych o krytycznym znaczeniu lub do wprowadzania złośliwego kodu do systemów. Warto przy tym pamiętać, że na dzisiejsze miejsca pracy składa się wiele różnych urządzeń, których prawidłowa ochrona może stanowić wyzwanie. W ramach platformy Intel vPro® dostępne jest rozwiązanie Intel® Hardware Shield, które umożliwia zespołowi ds. IT wdrażanie odpowiednich zasad w warstwie sprzętowej, a co za tym idzie — zapewnienie, aby ewentualnie wprowadzony złośliwy kod nie uzyskał dostępu do danych.

Hartowanie systemów

Platforma vPro® ewoluowała dzięki procesom hartowania systemów, które przyczyniły się do zoptymalizowania sprzętowych funkcji zabezpieczeń. Korzyści takiego rozwiązania obejmują dostępność konfigurowalnych zabezpieczeń oprogramowania układowego, ochronę systemu BIOS w celu zmniejszenia powierzchni ataku oraz zaawansowane funkcje wykrywania zagrożeń.

Wdrażanie poprawek i usuwanie zagrożeń

Technologia Intel® Active Management w platformie Intel vPro® pozwala na zdalny dostęp i zdalne zarządzanie w całej organizacji. Zespół ds. IT może korzystać z tych funkcji w celu usuwania zagrożeń i terminowego wprowadzania poprawek bezpieczeństwa, którymi można objąć duże populacje urządzeń — niezależnie od ich lokalizacji. Usuwanie zagrożeń polega z kolei na wdrażaniu środków zaradczych, które pomagają zmniejszyć podatność danego punktu końcowego na konkretny atak.