Technologia zdalnego zarządzania klasy biznesowej

Dowiedz się, jak zapewnić wsparcie pracownikom w każdym miejscu dzięki funkcjom zdalnego zarządzania1

Najnowsze narzędzia sprzętowe pomagają zespołom ds. IT zdalnie zarządzać zróżnicowaną flotą urządzeń i utrzymywać ją – wewnątrz zapory sieciowej i poza nią. Sprawdź, jak zdalne zarządzanie przedsiębiorstwem przyczynia się do poprawy wydajności IT w całej firmie.

Funkcje zdalnego zarządzania dopasowane do potrzeb przedsiębiorstw

Środowisko wielu firm stanowi obecnie połączenie urządzeń firmowych i osobistych, pracujących w różnych lokalizacjach. Dzięki funkcjom zdalnego monitorowania i zarządzania (RMM) klasy biznesowej mamy dziś możliwość obniżenia ponoszonych kosztów i zmniejszenia stopnia złożoności. Niezależnie od tego, czy urządzenia znajdują się w lokalizacji firmy, czy też poza nią, nowe urządzenia z narzędziami sprzętowymi pozwalają na zdalne świadczenie usług IT, ograniczając potrzebę fizycznej obecności pracowników wsparcia i skracając czas przestojów.

Nowoczesne zarządzanie

W dużej liczbie firm większość urządzeń nie znajduje się już w tych samych lokalizacjach, w których są obecni pracownicy działu IT. Dzisiejsze środowiska składają się z urządzeń lokalnych, zdalnych, a nawet takich, które nie mają przypisanego użytkownika – np. inteligentnych automatów do sprzedaży, bankomatów i koncentratorów umieszczonych w pokojach konferencyjnych.

Tak rozproszone, zróżnicowane środowisko czyni zarządzanie bardziej złożonym, czasochłonnym i kosztownym. Zapotrzebowanie na funkcje zarządzania urządzeniami stale rośnie: szacuje się, że do 2030 roku z siecią połączonych będzie 125 miliardów urządzeń2. Użytkownicy oczekują przy tym, że urządzenia będą zawsze gotowe do pracy, zaktualizowane i wydajne. Warto przy tym zaznaczyć, że dysponowanie odpowiednimi urządzeniami może wpłynąć na wyniki finansowe firmy, ponieważ 80% całkowitego kosztu posiadania (TCO) komputerów stanowi ich wsparcie i konserwacja3 Dobrze utrzymane urządzenie jest również bezpieczniejsze, co jest bardzo istotne w obliczu zmieniających się zagrożeń bezpieczeństwa cybernetycznego.

Dlaczego do zarządzania warto stosować narzędzia sprzętowe?

Narzędzia sprzętowe do zdalnego zarządzania w przedsiębiorstwie pozwalają zespołom ds. IT na administrowanie procesami zarówno na poziomie oprogramowania, jak i sprzętu. Oznacza to, że urządzenia mogą być monitorowane, konserwowane i zarządzane niezależnie od ich lokalizacji.

Zdalne zarządzanie komputerami pozwala zespołom ds. IT zadbać o aktualność systemów operacyjnych oraz oprogramowania antywirusowego i chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem. Wdrażanie poprawek poza godzinami pracy pozwala dodatkowo zminimalizować wpływ aktualizacji na produktywność.

Zdalne zarządzanie urządzeniami umożliwia zespołom ds. IT przejście z modelu zarządzania reaktywnego do modelu predykcyjnego, w którym stosowanie telemetrii pozwoli na diagnozowanie, rozwiązywanie i usuwanie problemów.

W badaniu przeprowadzonym w 2019 roku przez firmę Forrester Consulting na zlecenie firmy Intel 77% ankietowanych menedżerów ds. IT stwierdziło, że nowe urządzenia oparte na platformie Intel vPro® z systemem Windows* 10 są łatwiejsze w zarządzaniu niż te wykorzystywane wcześniej4

Przykładowe zastosowania funkcji zdalnego zarządzania

Zdalne zarządzanie ułatwia zabezpieczanie urządzeń i wspiera ich optymalne funkcjonowanie. Bogata w funkcje platforma urządzeń może zapewnić zespołowi ds. IT solidny zestaw narzędzi do kilku najważniejszych zastosowań.

Aktualizacje systemu operacyjnego i oprogramowania
Aktualizacje systemu operacyjnego i wdrażanie oprogramowania mogą stanowić szczególne wyzwanie dla zespołów ds. IT. Ciągła obecność zagrożeń może prowadzić do konieczności częstszego wdrażania aktualizacji, co w przypadku mobilności i rosnącej liczby urządzeń, które wymagają wspierania, dodatkowo zwiększa złożoność całego procesu. Te i inne czynniki mogą sprawić, że osobiste interwencje pracowników IT lub ręcznie przeprowadzane aktualizacje staną się trudne w realizacji. Dzięki zdalnemu zarządzaniu zespół ds. IT jest w stanie zautomatyzować szeroko zakrojone aktualizacje systemu operacyjnego i oprogramowania, aby uprosić to zadanie.

Zarządzanie poprawkami
Zdalne zarządzanie pozwala zespołom ds. IT na wdrażanie automatycznych poprawek, które wspierają zdalne odzyskiwanie lub pomagają zwiększyć bezpieczeństwo. Pracownicy ds. IT mogą nawet wybudzać systemy i instalować poprawki poza godzinami pracy.

Wymiana urządzeń
Współczesne przedsiębiorstwa mają tendencję do regularnej wymiany urządzeń nie tylko celem zwiększenia wydajności, lecz także poprawy zabezpieczeń punktów końcowych i możliwości zarządzania urządzeniami. Funkcje, takie jak zarządzanie w paśmie i poza nim, sterowanie KVM oraz włączanie i wyłączanie urządzeń, mogą usprawnić pracę zespołów ds. IT podczas aktualizacji urządzeń — nawet jeśli pracownicy i urządzenia znajdują się w innej lokalizacji.

Rozwiązywanie problemów z urządzeniami
Funkcje zdalnego zarządzania dają zespołom ds. IT możliwość proaktywnego diagnozowania i rozwiązywania problemów oraz wdrażania odpowiednich rozwiązań. Zespół ds. IT może też korzystać z funkcji analizy telemetrycznej w czasie rzeczywistym, aby szybko diagnozować problemy z systemem i podejmować działania w celu ich usunięcia. Telemetria może być również zastosowana w ramach narzędzi samopomocy, aby zapewnić pracownikom dodatkowe możliwości usuwania problemów.

Zdalne zarządzanie dzięki technologii Intel® Active Management

Jednym z elementów platformy Intel vPro® dla firm jest technologia Intel® Active Management, w ramach której użytkownicy mogą korzystać z pakietu technologii zdalnego monitorowania i zarządzania (RMM) oraz zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM). Badanie przeprowadzone przez firmę Forrester Consulting wykazało, że poprawa bezpieczeństwa i jakości zarządzania urządzeniami za pomocą platformy Intel vPro® może zapewnić oszczędności w wysokości 1,3 mln USD w ciągu trzech lat, podczas gdy automatyczne zdalne wdrażanie poprawek za pomocą technologii Intel® Active Management może zmniejszyć koszty (z uwzględnieniem ryzyka) o 81 tys. USD w ciągu trzech lat5

Zarządzanie poza pasmem

Zdalne urządzenia mogą napotkać problemy lub przestać reagować z powodu uszkodzonego sterownika, awarii aplikacji braku możliwości uruchomienia systemu operacyjnego. Funkcje zdalnego zarządzania technologii Intel® Active Management pozwalają zespołowi ds. IT na łatwe rozwiązywanie takich problemów i zarządzanie urządzeniami klienckimi zarówno wewnątrz zapory sieciowej, jak i poza nią. Łączność poza pasmem za pośrednictwem przewodowego interfejsu LAN lub bezprzewodowej sieci LAN Wi-Fi działa niezależnie od systemu operacyjnego, pozwalając na zachowanie stałej łączności z urządzeniami zdalnymi.

KVM over IP

Zapewnienie osobistego wsparcia przy biurku może być kosztowne. Dzięki urządzeniom opartym na platformie Intel vPro®, dział IT może wykorzystywać zarządzanie poza pasmem, za pomocą zdalnego sterowania KVM, aby przejmować kontrolę nad klawiaturą, obrazem i myszą za pośrednictwem zaufanego połączenia Wi-Fi. Informatycy mogą wybudzać systemy, aby wdrażać poprawki poza godzinami pracy, za pomocą komendy bezpośredniego włączania zasilania dostępnej w ramach technologii Intel® Active Management lub sprzętowego zegara systemów podłączonych do zasilania sieciowego. Mogą również korzystać z funkcji przekierowywania rozruchu, aby uruchamiać system w tymczasowym środowisku – nawet w przypadku systemów nienadzorowanych.

Zdalne uruchamianie

Poza wdrażaniem poprawek, zdalne włączanie i wyłączanie zasilania z funkcją szyfrowania pozwala na uruchamianie innych procesów – w tym zaplanowanej konserwacji, kopii zapasowych i diagnostyki – poza godzinami pracy. Funkcje zarządzania platformą umożliwiają także zdalne wyłączanie nieużywanych systemów, co pomaga oszczędzać energię i obniżać jej koszty – a wszystko to bez zakłócania pracy użytkowników.

Informacje o produktach i wydajności

1Funkcje i zalety technologii Intel® są uzależnione od konfiguracji systemu i mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Wydajność może różnić się od podanej w zależności od konfiguracji systemu. Żaden produkt ani komponent nie jest całkowicie bezpieczny. Więcej informacji można uzyskać od sprzedawcy lub producenta systemu bądź na stronie intel.pl. Opisane scenariusze obniżenia kosztów mają stanowić przykłady na to, jak dany produkt oparty na technologiach Intel® może w określonych warunkach i konfiguracjach wpłynąć na generowanie kosztów oraz zapewnić oszczędności. Warunki mogą ulec zmianie. Firma Intel nie gwarantuje żadnych poziomów kosztów ani ich obniżenia. Firma Intel nie sprawdza ani nie weryfikuje danych podawanych przez strony trzecie. Należy zapoznać się z treścią i porównać ją z innymi źródłami, aby ocenić, czy dane te są prawidłowe.
2

IHS Markit, październik 2017 r.

3Beacon Consulting, 2017 r.
4The Total Economic Impact™ of the Intel vPro® platform, Forrester, grudzień 2018 r. Badanie zlecone przez firmę Intel i przeprowadzone przez firmę Forrester Consulting, w ramach którego przeprowadzono ankietę wśród 256 menedżerów ds. IT w średniej wielkości organizacjach (od 100 do 1000 pracowników) korzystających z platform Intel vPro® na terenie USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Japonii i Chin. Na pytanie, czy komputery z platformą Intel vPro® i systemem Windows 10 są łatwiejsze w zarządzaniu, 77% udzieliło odpowiedzi „zgadzam się” lub „zdecydowanie się zgadam”. Pełną treść badania można znaleźć na stronie intel.com/vProPlatformTEI.
5„The Total Economic Impact™ of the Intel vPro® Platform” – badanie zlecone przez firmę Intel i przeprowadzone przez Forrester Consulting, grudzień 2018 r. Zwrot z inwestycji uzyskany przez inne firmy, będzie się różnić w zależności od szeregu ich cech sprzed przejścia na platformę Intel vPro®, w tym ich rozmiarów, podstawowego poziomu bezpieczeństwa, możliwości zarządzania i produktywności. W celu określenia korzyści z punktu widzenia organizacji należy zapoznać się z innymi źródłami i wykorzystać informacje właściwe w odniesieniu do danej organizacji. Pełną treść badania można znaleźć na stronie intel.com/vProPlatformTEI.