Funkcje zabezpieczeń sprzętowych dla komputerów firmowych

Dowiedz się, dlaczego funkcje zabezpieczeń sprzętowych są kluczowym elementem ochrony firmy.1 2

Podstawy zabezpieczeń sprzętowych:

  • Samo zabezpieczenie oprogramowania to obecnie za mało, aby w pełni ochronić komputer.

  • Funkcje zabezpieczeń sprzętowych pomagają stworzyć podstawę zaufania w najbardziej fundamentalnej warstwie.

  • Technologia Intel® Hardware Shield ułatwia zabezpieczenie komputerów poniżej systemu operacyjnego (OS) i zapewnia wbudowane zaawansowane funkcje wykrywania zagrożeń natychmiast po uruchomieniu.

  • Technologia Intel® Hardware Shield została opracowana, aby umożliwić kompleksową ochronę komputera, ułatwiającą działom IT wdrażanie zasad zerowego zaufania i poprawę zabezpieczeń firmy.

author-image

Według

Czym są zabezpieczenia sprzętowe?

Zabezpieczenie firmowego sprzętu komputerowego kojarzy się wielu administratorom IT przede wszystkim z zabezpieczeniami opartymi na oprogramowaniu, takimi jak programy antywirusowe. Jednak ataki cybernetyczne przemieszczają się po stosie systemowym. Samo zabezpieczenie oprogramowania to obecnie za mało, aby ochronić komputer. Ta ochrona musi mieć podstawy w samym sprzęcie.

Dlaczego funkcje zabezpieczeń sprzętowych mają znaczenie?

Bezpieczeństwo sprzętu komputerowego jest bezsprzecznie kluczowe dla wszystkich firm, we wszystkich branżach — od międzynarodowych przedsiębiorstw, przez instytucje rządowe, po małe firmy.

Szkody wyrządzone firmie będącej ofiarą ataku cybernetycznego mogą być nie do naprawienia. Po pierwsze, ataki polegające na wydobywaniu kryptowalut (cryptojacking) mogą być powodem zmniejszenia wydajności i zużywania zasobów. Ataki oprogramowania wymuszającego okup obciążają zarówno finanse firmy, jak i jej reputację. Atakujący mogą wykraść własność intelektualną oraz inne dane o krytycznym znaczeniu, niwecząc wieloletni rozwój przedsiębiorstwa. Kolejne wydatki związane są z przestojami użytkowników. Koszty mogą gwałtownie wzrosnąć, gdy pracownicy nie mogą wykonywać zadań.

Dziś biuro jest wszędzie – a to oznacza więcej urządzeń uzyskujących dostęp do sieci firmowej poza zaporą. Ponadto dane i aplikacje przenoszą się do chmury, skąd mogą być używane w każdej chwili przez szereg urządzeń. Niezależnie od tego, gdzie owe urządzenia się znajdują, muszą być zawsze zabezpieczone.

Bezpieczeństwo komputerów mierzy się stopniem bezpieczeństwa najniższych warstw stosu systemowego. Zabezpieczenia należy budować na fundamencie zaufania. Ten z kolei powstaje w najbardziej podstawowej warstwie, czyli w krzemie.

Technologie zabezpieczeń sprzętowych Intel®

Konstrukcja Twojego sprzętu komputerowego ma duże znaczenie pod względem mocy Twoich zabezpieczeń. Produkty Intel® tworzone są z wykorzystaniem wbudowanych technologii zabezpieczeń. Pomaga to chronić obszary potencjalnie narażone na ataki. Technologie te są zakorzenione w krzemie i dlatego mogą działać bez ryzyka narażenia ich na wpływ złośliwego oprogramowania. Pomaga to stworzyć zaufaną podstawę obliczeniową, a ponadto chroni systemy przed najnowszymi zagrożeniami cybernetycznymi.

Platforma Intel vPro®

Firma Intel proponuje przedsiębiorstwom specjalną platformę. Powstała ona z myślą o firmach i ma udoskonalone funkcje zabezpieczeń przed nowoczesnymi zagrożeniami cybernetycznymi. Intel vPro® oferuje wydajność, możliwości zarządzaniastabilność na jednej zintegrowanej platformie. Zapewnia bardziej bezpieczny fundament natychmiast po uruchomieniu dzięki sprzętowej ochronie przed atakami na oprogramowanie układowe. Platforma daje również możliwość dostępu zdalnego, dzięki czemu administratorzy IT mogą instalować aktualizacje ochronne oraz naprawiać komputery.

Wszystkie urządzenia na platformie Intel vPro® z systemem operacyjnym Windows oferują technologię Intel® Hardware Shield, zestaw wbudowanych zabezpieczeń komputera, obejmujących:

  • Technologie zabezpieczeń poniżej poziomu systemu operacyjnego, chroniące sprzęt, oprogramowanie sprzętowe i oprogramowanie. Zapewnia to przejrzystość łańcucha dostaw, bezpieczny rozruch i dodatkowe funkcje zabezpieczeń systemu Windows, które umożliwiają administratorom IT weryfikację stanu sprzętu, oprogramowania układowego oraz integralności oprogramowania.
  • Zgodność wykraczającą poza standard komputerów z bezpiecznym rdzeniem, nowy wzorcowy model najwyższej klasy zabezpieczeń punktów końcowych dzięki połączeniu funkcji ochrony sprzętu, oprogramowania oraz tożsamości natychmiast po uruchomieniu.
  • Zabezpieczenia aplikacji i danych, zapewniające zasoby sprzętowe niezbędne do zwirtualizowanych obciążeń zadaniowych oraz do wzmocnienia zabezpieczeń opartych na wirtualizacji (VBS), poprzez funkcje zabezpieczeń sprzętowych. Te ostatnie pomagają chronić aplikacje, w momencie ich działania oraz dane w pamięci.
  • Zaawansowane zdolności wykrywania zagrożeń, poszerzające istniejące rozwiązania ochronne o telemetrię procesora Intel®. Ma to na celu wykrycie sygnatury ataku i anomalii. Przykłady obejmują crypto mining i oprogramowanie wymuszające okup, które, bez wymienionych zabezpieczeń, mogą przedostać się kompletnie niezauważone.

Inną zdolnością platformy Intel vPro® Enterprise dla systemu Windows jest technologia Intel® Active Management Technology (Intel® AMT), która pozwala administratorom IT na zdalny dostęp do komputerów. Mogą oni wykonywać aktualizacje i naprawy na odległość, nawet jeśli komputery są poza zasadniczym pasmem. Aby uzyskać dostęp do tych możliwości z poziomu chmury, administratorzy IT mogą skorzystać z Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA). Technologia Intel® Active Management Technology jest zintegrowana z narzędziem Microsoft Endpoint Configuration Manager (SCCM), zapewniając jeszcze większą elastyczność w zakresie jej wykorzystania.

Przyszłość zabezpieczeń sprzętowych

Zagrożenia dla zabezpieczeń cybernetycznych będą się rozwijać. Nie ulega więc wątpliwości, że każda firma powinna chronić swoje dane, urządzenia i użytkowników. W tym celu należy stosować kompleksową strategię, która łączy funkcje zabezpieczeń sprzętowych z oprogramowaniem.

Obecnie technologia Intel® Hardware Shield odgrywa kluczową rolę w umacnianiu systemu i stanowi podstawę większego bezpieczeństwa floty komputerów. Nadal badamy sposoby wykrywania nowych zagrożeń oraz zabezpieczania się przed nimi. Czynimy to poprzez pracę z naszymi ekosystemowymi partnerami nad rozwiązaniami, które zapobiegną wykorzystywaniu czułych punktów. Wspólnie jesteśmy w stanie zaprojektować komputery ułatwiające zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w Twojej firmie.

Platforma Intel vPro® oferuje funkcje sprzętowe opracowane z myślą o zapewnieniu bezpieczniejszego fundamentu dla komputerów i firmy.

Informacje o produktach i wydajności

1

Wszystkie wersje platformy Intel vPro® wymagają spełniającego kryteria procesora Intel® Core™, obsługiwanego systemu operacyjnego, układu Intel® LAN lub/i WLAN, rozszerzenia oprogramowania sprzętowego oraz innego sprzętu i oprogramowania niezbędnego do zapewniania przypadków użycia w zakresie zarządzania, funkcji zabezpieczeń, wydajności i stabilności systemu, które definiują platformę. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie intel.com/performance-vpro.

2

Wydajność różni się w zależności od użytkowania, konfiguracji i innych czynników. Więcej informacji na www.Intel.com/PerformanceIndex. Żaden produkt ani komponent nie jest całkowicie bezpieczny. Rzeczywiste koszty i wyniki mogą się różnić. Technologie firmy Intel mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Firma Intel nie sprawdza ani nie weryfikuje danych podawanych przez strony trzecie. Aby ocenić ich dokładność, należy się zapoznać z innymi źródłami. © Intel Corporation. Intel, logo Intel i inne znaki Intel są znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej spółek zależnych. Inne nazwy oraz marki mogą być przedmiotem praw osób trzecich.