Stabilna platforma upraszczająca wdrażanie obrazu

Oszczędzaj czas dzięki standaryzowanym obrazom systemu i systemu operacyjnego (OS) w komputerach biznesowych.1 2

Korzyści z wdrażania obrazów systemu i systemu operacyjnego:

  • Ograniczenie czasu poświęcanego przez zespół IT na zarządzanie komputerami dzięki możliwości wdrożenia pojedynczego obrazu w całej flocie komputerów.

  • Standaryzacja systemu, w tym systemu operacyjnego, aplikacji i konfiguracji, poprawiająca jakość doświadczeń użytkownika końcowego.

  • Zmniejszenie kosztów związanych z zarządzaniem flotą komputerów i urządzeń za pomocą obrazowania oraz platformy Intel vPro® Enterprise.3

author-image

By

Czym jest wdrażanie obrazu?

Zakup dziesiątek, setek lub nawet tysięcy komputerów i urządzeń jest kluczową inwestycją. Ostatecznie, to Twoje komputery biznesowe umożliwiają pracownikom wydajną pracę. Ochrona tej inwestycji wymaga strategii zarządzania cyklem życia komputera, która uwzględnia konfigurację systemu operacyjnego przedsiębiorstwa.

Różne urządzenia mają różne zastosowania. Z tego względu Twoja firma może chcieć skonfigurować system operacyjny, aplikacje i inne elementy systemu w konkretny sposób dla poszczególnych rodzajów urządzeń i zastosowań. Wdrażanie obrazów systemu i systemu operacyjnego oferuje zespołom IT wydajny sposób na szybką konfigurację i zarządzanie flotą komputerów za pomocą oddzielnych profili dla każdego rodzaju urządzenia i każdego użytkownika. Profile te, zwane też obrazami, są następnie standaryzowane dla całej firmy.

Główną zaletą standaryzowania obrazów jest oszczędność czasu. Testowanie i zatwierdzenie obrazu w celu zapewnienia poprawnego działania wszystkich aplikacji może potrwać bardzo długo i wymagać szerokiej wiedzy fachowej z zakresu IT. W przypadku gdy zespoły IT mogą wdrożyć ustandaryzowany obraz, oszczędzają czas potrzebny do ponownej walidacji każdego obrazu. Upraszcza to obowiązki porządkowe działu IT, jednocześnie poprawiając doświadczenia użytkownika poprzez dostarczanie oprogramowania i narzędzi potrzebnych każdemu pracownikowi.

Kolejną korzyścią jest zwiększona produktywność. Obrazowanie sprawia, że urządzenia są szybko gotowe do działania, co oznacza mniej przestojów. Ponadto zespół IT może zainstalować wyłącznie oprogramowanie potrzebne konkretnemu użytkownikowi.

Wdrażanie obrazów zazwyczaj obejmuje następujące czynności:

  • dostosowanie i zatwierdzenie systemu operacyjnego, aplikacji, sterowników i ustawień na jednym komputerze. Proces ten może potrwać nawet 90 dni. Po zakończeniu tego etapu zespół IT może zaoszczędzić dużo czasu w perspektywie długoterminowej poprzez wyeliminowanie konieczności ponownego zatwierdzania tych elementów dla każdego komputera.
  • Po zatwierdzeniu obrazu systemu lub systemu operacyjnego właściwe obrazy mogą zostać wdrożone na odpowiednich komputerach i urządzeniach. Usprawnia to zasadniczo proces wdrażania systemu operacyjnego.

Dzięki zachowaniu spójności obrazów w całej flocie dział IT może szybko dodać nowe aplikacje i wykonać aktualizacje, jednocześnie zmniejszając ryzyko wystąpienia incydentów. Jest to możliwe, ponieważ spójny system operacyjny pomaga upewnić się, że oprogramowanie na każdym komputerze działa poprawnie oraz że zastosowano odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Wdrażanie obrazów systemu i systemu operacyjnego oferuje zespołom IT wydajny sposób na szybką konfigurację i zarządzanie flotą komputerów za pomocą oddzielnych profili dla każdego rodzaju urządzenia i każdego użytkownika.

Zalety wdrażania obrazu

Obrazowanie pomaga zespołom IT przenieść uwagę z podstawowych obowiązków związanych z zarządzaniem na bardziej strategiczne działania, które wymagają większego skupienia.

  • Ciesz się szybką konfiguracją komputera. Nowe komputery mogą rozpocząć pracę z wykorzystaniem tej samej konfiguracji zawartej w obrazie. Zapobiega to sytuacjom, w którym zespół IT zmuszony jest do instalacji różnorodnego oprogramowania i aplikacji oddzielnie na każdym nowym komputerze, który zostaje oddany do eksploatacji.
  • Oszczędzaj czas i wysiłek. Wdrażanie pojedynczego obrazu na tysiącach komputerów jednocześnie, zamiast robienie tego pojedynczo, oszczędza czas i gwarantuje, że ważne ustawienia oraz aplikacje nie zostaną ominięte. Administratorzy mogą szybko skonfigurować urządzenie i poświęcić zaoszczędzony czas na ważniejsze zadania.
  • Osiągnij standaryzację komputera. Zarządzanie i czynności konserwacyjne stanowią mniejsze wyzwanie, jeśli komputery firmy są ustandaryzowane zgodnie z profilem urządzenia i użytkownika.
  • Otrzymuj globalne i całodobowe wsparcie techniczne. Po skonfigurowaniu najnowszej wersji systemu operacyjnego na wszystkich urządzeniach zespół IT może uzyskać dostęp do aktualizacji i dodatkowego wsparcia technicznego firmy Microsoft, Google oraz innych sprzedawców systemów operacyjnych. Przedsiębiorstwa, które nie przejdą na obecny system operacyjny dowolnego sprzedawcy ryzykują utratę tego wsparcia. Mogą one również zaobserwować straty w zakresie funkcjonalności oprogramowania, które mogą negatywnie wpływać na doświadczenia użytkownika, bezpieczeństwo, wydajność i produktywność.

Intel vPro® Enterprise

Intel vPro® to platforma komputerowa opracowana dla firm oferująca szereg sprzętowych funkcji. Dostarcza ona także najnowsze technologie platformy komputerowej w postaci jednego zintegrowanego i zatwierdzonego rozwiązania, które zapewnia zespołowi IT i użytkownikom końcowym stabilność oraz niezawodność urządzeń klasy biznesowej.

Platforma Intel vPro® Enterprise pomaga uprościć zarządzanie cyklem życia komputera poprzez umożliwienie przewidywalnych zmian. Program Intel® na rzecz stabilnych platform IT (Intel® SIPP) obejmuje rozbudowany program weryfikacji, który ma na celu wyeliminowanie zmian sprzętu przez cały cykl zakupów, przez co najmniej 15 miesięcy lub do wprowadzenia na rynek nowej generacji. Mniej aktualizacji oznacza mniej problemów i zakłóceń dla użytkowników, co skutkuje płynniejszym doświadczeniem ogólnym, zwłaszcza jeśli chodzi o wdrażanie i zachowywanie obrazów.

Firma Intel współpracuje z producentami urządzeń w celu zapewnienia firmom możliwości zakupu tych samych modeli komputerów, na całym świecie, przez ponad 12 miesięcy, wraz z zapewnionym wsparciem technicznym produktu. Ponadto, architekci platformy Intel vPro® współpracują ściśle z producentami urządzeń, by móc rygorystycznie testować kompleksową listę komponentów Intel® klasy biznesowej. Komponenty te obejmują procesory, karty graficzne, chipsety i komponenty sieciowe. Zweryfikowany i zintegrowany zestaw części klasy biznesowej pomaga zmniejszyć ogólne obciążenie zespołu IT.

Ponadto firma Intel weryfikuje kilka wersji systemu Windows na każdej generacji platformy. Dzięki temu firmy mogą lepiej zarządzać aktualizacjami systemu Windows i korzystać z rozszerzonego wsparcia firmy Microsoft bez względu na wydanie systemu operacyjnego.

Zdalne zarządzanie w celu obsługi wdrażania obrazu

Technologia Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) będąca częścią platformy Intel vPro® Enterprise dla systemu Windows oferuje zaawansowane możliwości zdalnego zarządzania. Administratorzy IT mogą wdrażać obrazy lub aktualizacje na urządzenia w sposób zdalny. Dzięki temu oszczędza się czas i zmniejsza koszty związane z wyjazdami interwencyjnymi oraz przestojami.3 Ponadto technologia Intel® Active Management ułatwia migrację systemu operacyjnego, umożliwiając administratorom zdalne włączanie i aktualizowanie systemów. Ułatwia to proces migracji całej firmy do najnowszej wersji systemu operacyjnego.

Dzięki platformie Intel® AMT aktualizacje komputerów odbywają się w nocy, co zapobiega zakłóceniom produktywności użytkowników w godzinach pracy. Analogicznie odświeżanie sterowników w całej flocie może zostać wykonane poza godzinami pracy. Pomaga to w zapewnieniu spójnych doświadczeń użytkownikom w całej firmie, jednocześnie umożliwiając płynne działanie zaktualizowanego oprogramowania i pełne wykorzystanie jego możliwości.

Stabilność i zarządzanie cyklem życia komputerów dzięki platformie Intel vPro® Enterprise

Platforma Intel vPro® Enterprise oferuje stabilność natychmiast po uruchomieniu, zapewniając zespołom IT lepszą kontrolę nad cyklem zarządzania komputerami. Daje także dostęp do najnowszych technologii platformy w postaci jednego zintegrowanego i sprawdzonego rozwiązania, które zapewnia zespołowi ds. IT i użytkownikom stabilność oraz niezawodność urządzeń klasy biznesowej. Urządzenia są chronione jednym z najbardziej rygorystycznych procesów walidacji w branży, który obejmuje tysiące testów i pętli sprzężenia zwrotnego, poświadczających, że urządzenia sprawdzą się w środowisku biznesowym.

Informacje o produktach i wydajności

1

Wszystkie wersje platformy Intel vPro® wymagają spełniającego kryteria procesora Intel® Core™, obsługiwanego systemu operacyjnego, układu Intel® LAN i/lub WLAN, rozszerzenia oprogramowania sprzętowego oraz innego sprzętu i oprogramowania niezbędnego do zapewniania przypadków użycia w zakresie zarządzania, funkcji zabezpieczeń, wydajności i stabilności systemu, które definiują platformę. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie intel.com/performance-vpro.

2

Wydajność różni się w zależności od użytkowania, konfiguracji i innych czynników. Więcej informacji na www.Intel.com/PerformanceIndex. Żaden produkt ani komponent nie jest całkowicie bezpieczny. Rzeczywiste koszty i wyniki mogą się różnić. Technologie firmy Intel mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Firma Intel nie sprawdza ani nie weryfikuje danych podawanych przez strony trzecie. Aby ocenić ich dokładność, należy się zapoznać z innymi źródłami. © Intel Corporation. Intel, logo Intel i inne znaki Intel są znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej spółek zależnych. Inne nazwy oraz marki mogą być przedmiotem praw osób trzecich.

3

Wskaźnik Total Economic Impact™ platformy Intel vPro® — badanie zlecone przez firmę Intel i przeprowadzone przez firmę Forrester Consulting (grudzień 2018 r.). Oszczędności uzyskane przez inne organizacje będą się różnić w zależności od szeregu czynników, w tym wielkości oraz pierwotnego poziomu zabezpieczeń, funkcji zarządzania i produktywności przed przejściem na platformę Intel vPro®. W celu określenia korzyści z punktu widzenia organizacji należy zapoznać się z innymi źródłami i wykorzystać informacje właściwe w odniesieniu do danej organizacji. Pełna treść badania jest dostępna na stronie intel.pl/vProPlatformTEI. Rzeczywiste koszty i wyniki mogą się różnić.