Co to jest zarządzanie poza pasmem?

Dzięki funkcjom sprzętowym dział IT może zdalnie zarządzać urządzeniami, nawet jeśli są one wyłączone.1 2

Zarządzanie poza pasmem — informacje podstawowe

  • Korzystając ze sprzętowych funkcji zarządzania poza pasmem, dział IT może uzyskać dostęp do komputerów nawet wtedy, gdy są one wyłączone lub system operacyjny nie reaguje.

  • Dział IT może pracować bardziej efektywnie, ograniczać nieplanowane przestoje, podnosić wydajność pracowników i obniżać koszty funkcjonowania firmy.

  • Zarządzanie poza pasmem jest dostępne w ramach Intel® Active Management Technology (Intel® AMT), która wchodzi w skład platformy Intel vPro® Enterprise dla systemu Windows.

author-image

By

Miejsc, w których wykonuje się pracę, jest obecnie więcej niż kiedyś. Jednak nie sposób sprawić, aby każde biuro miało własny punkt obsługi IT, a pracownicy zdalni korzystający z komputerów także potrzebują pomocy technicznej. Co więcej, nowoczesne środowisko komputerowe znacznie wykracza poza tradycyjny komputer. Wszystko to sprawia, że administratorzy IT mają do zarządzania więcej urządzeń rozsianych po wyjątkowo dużej liczbie miejsc.

Urządzenia komputerowe występują w szerokiej gamie środowisk i zastosowań, a zarządzanie nimi stało się niezwykle skomplikowane. Może się zdarzyć, że administrator IT w jednej chwili musi naprawić wyświetlacz cyfrowy zamontowany 5 metrów nad ziemią w holu lotniska, a zaraz potem zajmuje się problemem z kioskiem samoobsługowym na ruchliwej stacji metra, z którego w ciągu godziny korzystają setki klientów. Urządzenia komputerowe pracują także w wymagających i trudno dostępnych środowiskach przemysłowych, na przykład na szczytach turbin wiatrowych czy pod ziemią w kopalniach.

Niezależnie od tego, czy urządzeniami zarządzają wewnętrzne działy IT czy dostawcy usług zarządzanych, efektywność pracy zyskuje krytyczne znaczenie. Zarządzanie zdalne pozwala zaoszczędzić znaczną ilość czasu i pieniędzy. Eliminując potrzebę korzystania z usług technika, administrator IT może obsłużyć więcej urządzeń oraz obniżyć koszty robocizny i podróży. Może także zmaksymalizować czas dostępności urządzeń, co przełoży się na najwyższą wydajność zarówno samych urządzeń, jak i ich pracowników.

Zarządzanie w paśmie i poza pasmem

Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań do zdalnego monitorowania i zarządzania (RMM). Wiele z nich to rozwiązania programowe, w których administrator IT może zarządzać urządzeniami z poziomu jednego interfejsu. Jednak rozwiązania wyłącznie programowe mają swoje ograniczenia, ponieważ wykorzystują zarządzanie w paśmie. Oznacza to, że aby można było zarządzać urządzeniem, musi być ono włączone i połączone z usługami IT za pośrednictwem aktywnego systemu operacyjnego.

Korzystając ze sprzętowych funkcji zarządzania poza pasmem, administratorzy IT mogą uzyskać dostęp do urządzeń nawet wtedy, gdy są one wyłączone lub system operacyjny uległ awarii albo nie reaguje.

Zalety zarządzania poza pasmem

Funkcja zarządzania poza pasmem ma tę zaletę, że zarządzać można dowolnym urządzeniem mającym dostęp do połączenia sieciowego i źródła zasilania. Dział IT może uzyskiwać dostęp do urządzeń niezależnie od tego, czy są włączone czy wyłączone, czy działają na miejscu czy zdalnie oraz czy znajdują się wewnątrz czy na zewnątrz firmowej zapory. Wynika z tego kilka korzyści biznesowych.

  • Lepszy dostęp i funkcjonalność. Ponieważ funkcje zarządzania poza pasmem mają charakter sprzętowy, działają na poziomie niższym niż system operacyjny. Administratorzy mogą ustawiać poziomy w interfejsach oprogramowania sprzętowego BIOS i UEFI lub wprowadzać zmiany zadań wymagające podniesionych uprawnień. Mogą także wykonywać rutynowe zadania, takie jak instalacja i konfiguracja komputera oraz aktualizacje systemu operacyjnego czy zabezpieczeń.
  • Niższe koszty zarządzania infrastrukturą IT. Firmy mające setki lub tysiące urządzeń komputerowych zlokalizowanych w wielu miejscach mogą obniżyć koszty operacyjne związane z podróżami i pracą działu IT.
  • Szybsze naprawy. W przypadku zarządzania poza pasmem nie trzeba czekać na odesłanie urządzeń do działu IT lub dojazd techników na miejsce. Urządzenia szybciej wracają do pracy, co ogranicza przestoje i zwiększa produktywność.

Funkcja zarządzania poza pasmem ma tę zaletę, że zarządzać można dowolnym urządzeniem opartym na platformie Intel vPro®, które ma dostęp do połączenia sieciowego i źródła zasilania.

Platforma Intel vPro®

Platforma Intel vPro® jest platformą klasy biznesowej przeznaczoną dla urządzeń komputerowych. Powstała, aby zapewnić zoptymalizowane środowisko obsługi, które obejmuje wysoką wydajność, wbudowane funkcje zabezpieczeń, nowoczesne mechanizmy zarządzaniastabilność, zwiększającą niezawodność technologii IT.

Platformę Intel vPro® Enterprise dla systemu Windows wyróżnia dostęp do funkcji zarządzania urządzeniami poza pasmem, za pomocą Intel® Active Management Technology (Intel® AMT). Te sprzętowe funkcje zdalnego monitorowania i zarządzania działają niezależnie od systemu operacyjnego oraz zapewniają stałą łączność.

Dzięki funkcji zdalnego sterowania klawiaturą, ekranem i myszą, administrator IT może uzyskać dostęp do zdalnych komputerów i urządzeń, oraz pracować na nich tak, jakby fizycznie się tam znajdował. Zdalne sterowanie zasilaniem pozwala włączyć lub ponownie uruchomić określone urządzenie, nawet w przypadku awarii systemu operacyjnego. Funkcje te stanowią rewolucję w obszarze napraw, zarządzania systemem operacyjnym i innych zadań wykonywanych poza pasmem.

Dostęp do technologii Intel® Active Management można uzyskać za pośrednictwem kilku aplikacji i interfejsów. Są to:

Każde z tych narzędzi sprawia, że administrator IT nie musi zakłócać pracy użytkowników, dzięki czemu ci ostatni mogą zachować swoje komputery i wysoką wydajność. A w sytuacji, gdy nie ma użytkownika, administrator może zarządzać urządzeniem tak, jakby był on obecny.

Zarządzanie poza pasmem należy zacząć od znalezienia firmowych laptopówkomputerów stacjonarnych, które działają na platformie Intel vPro®. Można również poprosić dostawcę usług zarządzanych o opcje urządzenia.

Zdalne zarządzanie dzięki technologii Intel® Active Management

Jeden z elementów platformy Intel vPro® Enterprise dla systemu Windows stanowi Intel® Active Management Technology (Intel® AMT), która udostępnia pakiet technologii zarządzania poza pasmem, zdalnego monitorowania i zarządzania oraz zarządzania urządzeniami mobilnymi. Badanie przeprowadzone przez firmę Forrester Consulting wykazało, że dodatkowa poprawa bezpieczeństwa i jakości zarządzania urządzeniami za pomocą platformy Intel vPro® Enterprise może zapewnić oszczędności w wysokości 1,3 mln USD w ciągu trzech lat, podczas gdy automatyczne zdalne wdrażanie poprawek za pomocą technologii Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) może przynieść oszczędności kosztów ważone ryzykiem w wysokości 81 tys. USD w ciągu trzech lat.3

Informacje o produktach i wydajności

1

Wszystkie wersje platformy Intel vPro® wymagają spełniającego kryteria procesora Intel® Core™, obsługiwanego systemu operacyjnego, układu Intel® LAN i/lub WLAN, rozszerzenia oprogramowania sprzętowego oraz innego sprzętu i oprogramowania niezbędnego do zapewniania przypadków użycia w zakresie zarządzania, funkcji zabezpieczeń, wydajności i stabilności systemu, które definiują platformę. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie intel.com/performance-vpro.

2Wydajność różni się w zależności od użytkowania, konfiguracji i innych czynników. Dowiedz się więcej na stronie www.Intel.com/PerformanceIndex. Żaden produkt ani komponent nie jest całkowicie bezpieczny. Rzeczywiste koszty i wyniki mogą się różnić. Technologie firmy Intel mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Firma Intel nie sprawdza ani nie weryfikuje danych podawanych przez strony trzecie. Aby ocenić ich dokładność, należy się zapoznać z innymi źródłami. © Intel Corporation. Intel, logo Intel i inne znaki Intel są znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej spółek zależnych. Inne nazwy oraz marki mogą być przedmiotem praw ich właścicieli.
3„The Total Economic Impact™ of the Intel vPro® platform” – badanie zlecone przez firmę Intel i przeprowadzone przez Forrester Consulting (grudzień 2018 r.). Oszczędności uzyskane przez inne organizacje będą się różnić, w zależności od szeregu czynników, w tym wielkości oraz pierwotnego poziomu zabezpieczeń, funkcji zarządzania i produktywności przed przejściem na platformę Intel vPro®. W celu określenia korzyści z punktu widzenia organizacji należy zapoznać się z innymi źródłami i wykorzystać informacje właściwe w odniesieniu do danej organizacji. Pełna treść badania jest dostępna na stronie intel.com/vProPlatformTEI. Rzeczywiste koszty i wyniki mogą się różnić.