Systemy zarządzania poprawkami

Co to jest zarządzanie poprawkami?

Skuteczne zarządzanie poprawkami pomaga w ochronie Twojej firmy przed znanymi atakami i nieupoważnionym dostępem, jednocześnie zachowując dotychczasowy poziom produktywności1 2.

Podstawy zarządzania poprawkami:

 • Zarządzanie poprawkami to wdrażanie w obliczeniowych punktach końcowych oprogramowania sprzętowego, sterowników, systemów operacyjnych (OS) oraz aktualizacji aplikacji.

 • Ta praktyka jest kluczowa w kwestii aktualizacji systemów, zmniejszania atakowanej powierzchni, a także zapewniania produktywności pracowników.

 • Platforma Intel vPro® obejmuje możliwości zdalnego zarządzania. Pomagają one w uproszczeniu zarządzania poprawkami, a ponadto wspierają pracowników wykonujących swoje zadania zdalnie.

author-image

Według

Co to jest zarządzanie poprawkami?

Zarządzanie poprawkami polega na ochronie oprogramowania, sterowników i oprogramowania sprzętowego przed atakami, poprzez ich regularną aktualizację. Ponadto, jeśli wykonane skutecznie, jest ono pomocne w zapewnieniu najlepszej wydajności operacyjnej systemów, co zwiększa produktywność.

Każdy system wymaga bowiem zabezpieczeń. Dotyczy to w takim samym stopniu służbowego laptopa, jak i bezobsługowego urządzenia zarządzanego komputerowo, takiego jak kiosk czy digital signage. Co się stanie, jeśli zignorujemy zarządzanie poprawkami? Zagrożenia mogą obejmować m.in. wyciek danych z Twojej firmy, spadek produktywności, a także utratę dobrej reputacji.

Zalety: dlaczego zarządzanie poprawkami jest ważne?

Najważniejszym celem zarządzania poprawkami jest ochrona Twoich punktów końcowych przed hakerami oraz zapewnienie Twoim systemom warunków do działania na najwyższym poziomie. Nie są to jednak jedyne korzyści. Zarządzanie poprawkami pozwala również na:

 • Krzewienie produktywności wewnątrz organizacji. Postrzeganie zarządzania poprawkami, jako działania mającego negatywny wpływ na produktywność, jest powszechnie spotykanym błędem. Dobrze zarządzane oprogramowanie z aktualnymi poprawkami działa sprawniej i może pomóc w zwiększeniu produktywności pracowników.
 • Pomoc w obniżeniu kosztów zarządzania cyklem życia urządzeń oraz ich naprawy. Pracować można wszędzie, dlatego firmy zostały zmuszone do szybkiego wdrożenia wsparcia pracowników w rozproszonych lokalizacjach. Narzędzia zdalnego zarządzania rozszerzają możliwości działu IT, ograniczając zapotrzebowanie na kosztowne dostawy sprzętu lub wyjazdy interwencyjne.
 • Pomoc w spełnianiu standardów prawnych, regulacyjnych i zgodności. Wiele firm musi spełniać lokalne lub federalne przepisy w zakresie ochrony danych. Mogą to być np. ustawa o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (HIPAA) w przypadku dokumentacji medycznej, ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) w przypadku gromadzenia danych osobowych w trakcie interakcji z klientem, a także wiele innych regulacji.

Dobrze zarządzane oprogramowanie z aktualnymi poprawkami działa sprawniej i może pomóc w zwiększeniu produktywności pracowników.

Najlepsze praktyki dotyczące zarządzania poprawkami

Oto kilka kroków, które administratorzy IT mogą podjąć w celu wprowadzenia najlepszych praktyk zarządzania poprawkami w swoich organizacjach:

 • Zarządzanie poprawkami to coś więcej niż aktualizowanie systemu operacyjnego (OS) i aplikacji. Obejmuje ono również aktualizację oprogramowania sprzętowego i sterowników. Na pełne stosy obliczeniowe czyhają realne zagrożenia, a firma Intel aktywnie pomaga Ci zmniejszyć ryzyko potencjalnego ataku. Kluczowa jest tu bezpośrednia współpraca z wiodącymi w branży producentami oryginalnego wyposażenia (OEM), sprzedawcami oprogramowania oraz partnerami w zakresie systemów operacyjnych. Pozwala to dopilnować, że aktualizacje oprogramowania sprzętowego zostaną wprowadzone w szerszym zakresie poprawek oprogramowania.
 • Wypracowanie procedury zarządzania poprawkami. Cała kadra organizacji powinna poznać cykle zarządzania poprawkami i być w stanie je przewidzieć. Dzięki ustalonemu rytmowi użytkownicy będą mogli przygotować się na cykl poprawek, a tym samym nie zaburzy to ich produktywności.
 • Poprawki w partiach. Określa się to również nazwami „miękkiego uruchomienia” lub „testowania w piaskownicy”. Dobrą praktyką jest uruchomienie poprawki dla małej grupy użytkowników (ok. 5%) i ocenę efektów jej działania, zanim wprowadzi się ją na szeroką skalę w całej bazie użytkowników.
 • Odpowiedzialność za zarządzanie poprawkami. Zazwyczaj odpowiedzialność za wprowadzenie poprawek w zakresie znanych słabych punktów, spoczywa na dostawcy oprogramowania lub systemu. Kierownicy IT muszą dopilnować, żeby poprawki dostarczone przez producentów oryginalnego sprzętu oraz sprzedawców oprogramowania zostały wdrożone w całej firmowej sieci systemów i urządzeń. W mniejszych przedsiębiorstwach zarządzanie poprawkami zazwyczaj jest obowiązkiem poszczególnych użytkowników. W większości przypadków oprogramowanie wysyła użytkownikom powiadomienia o konieczności wprowadzenia aktualizacji. Niekiedy może ono zaktualizować się automatycznie, jeśli zaprogramujemy czas wykonania tej czynności.
 • Wdrożenia na dużą skalę za pomocą systemów zarządzania poprawkami. System zarządzania poprawkami to oprogramowanie stworzone specjalnie z myślą o ułatwieniu działom IT rozplanowania i śledzenia w całej sieci wersji oraz wdrożeń poprawek. Komputery oparte na platformie Intel vPro® oferują integrację z narzędziem Microsoft Endpoint Configuration Manager (SCCM), zapewniając funkcje zdalnego zarządzania na potrzeby kontroli floty klasy biznesowej. Pomaga to poszerzyć możliwości zarządzania poprawkami, a także umożliwić aktualizację większej liczby urządzeń końcowych.

Zdalne zarządzanie za pomocą platformy Intel vPro®

Komputery oparte na platformie Intel vPro® Enterprise dla systemu Windows oferują zestaw funkcji opracowanych na potrzeby firm. Łączą wysoką wydajność, sprzętowe funkcje zabezpieczeń, możliwości zdalnego zarządzaniastabilność floty komputerów.

Technologia Intel® Active Management, dostępna wyłącznie w Intel vPro® Enterprise dla systemu Windows, oferuje szereg funkcji ułatwiających zarządzanie poprawkami. Działy IT mogą wybudzić urządzenia o konkretnej porze, aby wprowadzić poprawki. Umożliwia to funkcja budzika. Ponadto za pomocą opcji sterowania Klawiatura, Wideo, Mysz (KVM) można zdalnie weryfikować aktualizacje. Przekierowanie pamięci pozwala również technikom IT na wprowadzenie aktualizacji i dokonywanie napraw za pomocą zamontowanego przez sieć pliku graficznego. Symuluje on uruchomienie dysku lub dysku USB na urządzeniu końcowym. Narzędzia te pomagają firmom zaoszczędzić na kosztownym transportowaniu urządzeń do naprawy.

Praca zdalna zadomowiła się w naszym życiu. Jeśli firmy chcą zachować swoją elastyczność, będą musiały rozplanować wprowadzanie poprawek w urządzeniach i zarządzanie ryzykiem, zarówno wewnątrz firmowego firewalla, jak i poza nim. Narzędzie Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) rozszerza możliwości technologii Intel® AMT, ułatwiając nawiązywanie zdalnego połączenia z urządzeniami na platformie Intel vPro® za pośrednictwem chmury.

Zarządzanie poprawkami jest kluczowe dla działu IT

Z zarządzaniem poprawkami wiąże się więcej korzyści niż obciążeń. Lepszy dostęp do urządzeń, większe możliwości ich kontrolowania, zdolność do zdalnego wprowadzania poprawek i dokonywania napraw — to wszystko w rezultacie zapewnia elastyczność Twojemu działowi IT oraz całemu przedsiębiorstwu. Cyfrowy świat jest pełen zagrożeń, takich jak hakerzy i złodzieje danych. Jednak zarządzanie poprawkami pomoże Ci w płynnym prowadzeniu Twojej firmy.

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Ataki zero-day to słabości Twojego oprogramowania lub oprogramowania sprzętowego, których nie udało Ci się jeszcze zidentyfikować. Gdy już uda Ci się odkryć słaby punkt lub atak, możesz je zlikwidować za pomocą zarządzania poprawkami.

Więcej informacji ›

W większości firm to dział IT odpowiada za wprowadzanie na urządzeniach poprawek i aktualizacji dostarczonych przez producentów oryginalnego sprzętu oraz sprzedawców oprogramowania. Jednak w mniejszych przedsiębiorstwach obowiązek instalacji poprawek spoczywa na poszczególnych użytkownikach.

Informacje o produktach i wydajności

1

Wszystkie wersje platformy Intel vPro® wymagają spełniającego kryteria procesora Intel® Core™, obsługiwanego systemu operacyjnego, układu Intel® LAN lub/i WLAN, rozszerzenia oprogramowania sprzętowego oraz innego sprzętu i oprogramowania niezbędnego do zapewniania przypadków użycia w zakresie zarządzania, funkcji zabezpieczeń, wydajności i stabilności systemu, które definiują platformę. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie intel.com/performance-vpro.

2

Wydajność różni się w zależności od użytkowania, konfiguracji i innych czynników. Więcej informacji na www.Intel.com/PerformanceIndex. Żaden produkt ani komponent nie jest całkowicie bezpieczny. Rzeczywiste koszty i wyniki mogą się różnić. Technologie firmy Intel mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Firma Intel nie sprawdza ani nie weryfikuje danych podawanych przez strony trzecie. Aby ocenić ich dokładność, należy się zapoznać z innymi źródłami. © Intel Corporation. Intel, logo Intel i inne znaki Intel są znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej spółek zależnych. Inne nazwy oraz marki mogą być przedmiotem praw osób trzecich.