Najwyższa wydajność komputerów na potrzeby nowoczesnych firm

Zwiększ produktywność i wspieraj pracowników mobilnych za pomocą odpowiednich komputerów klasy biznesowej1.

Cechy komputerów biznesowych poprawiające wydajność:

  • Ultraprzenośne laptopy są coraz bliższe ideałowi, którego oczekuje rozproszona siłą robocza: nieprzerwanej zdolności do pracy w każdym miejscu i w dowolnym czasie.

  • Najnowsze platformy komputerów biznesowych zapewniają należytą równowagę prędkości procesora, czasu pracy baterii, łączności i mobilności.

  • Współczesne komputery udostępniają funkcje przydatne do ultraszybkiej analizy, wizualizacji danych i łączności Wi-Fi 6E — w postaci platformy zbudowanej z myślą o biznesie.

author-image

Według

Wzrost produktywności i mobilności pracowników

Niezależnie od branży, komputery wciąż pozostają podstawowymi narzędziami do wykonywania pracy. Jak wynika z przeprowadzonego niedawno badania, 80% użytkowników biznesowych woli używać komputera niż tabletu czy smartfona do wykonywania pracy biurowej2.

Wydajność komputerów biznesowych ma ogromny wpływ na produktywność pracowników. Każdego roku pracownicy tracą cały dzień pracy, czekając, aż ich ponadtrzyletni komputer się uruchomi3 oraz tracą nawet 12% produktywności przy korzystaniu z komputerów, które są starsze niż trzy lata, co skutkuje potencjalnym szacowanym kosztem na poziomie 7 794 USD rocznie na użytkownika4.

Niezależnie od tego, czy pracownicy są obecni na miejscu czy też pracują zdalnie, muszą nadążać za szybko zmieniającymi się potrzebami biznesowymi. Aby ułatwić ten proces, kadra zarządzająca i specjaliści ds. IT muszą podejmować ważne decyzje technologiczne w celu zapewnienia wydajnego, bezpiecznego i opłacalnego funkcjonowania posiadanych flot komputerów.

Dynamiczne miejsca pracy

Pracownicy mają oczekiwania, które stają się nowymi wyzwaniami dla osób podejmujących decyzje technologiczne w organizacji. Pracownicy w zróżnicowanych środowiskach biznesowych chcą mieć łatwy dostęp do urządzeń dopasowanych do ich zadań — narzędzi, które pozwalają im współpracować, wnosić wkład w działalność firmy i być zawsze na bieżąco, aby zachować produktywność. Oczekują również niezawodnych urządzeń, które będą łatwe w obsłudze i nie będą powodować zakłóceń w pracy.

W rezultacie firmy, które chcą zachować konkurencyjność, potrzebują innowacyjnych platform komputerowych, zdolnych znacząco zwiększyć wydajność na skalę całej organizacji. Osoby decyzyjne ds. IT muszą sprostać takim nowym wyzwaniom, jednocześnie stale monitorując tempo zmian technologicznych i realizując inicjatywy, które będą zdolne posunąć firmę naprzód w erze znacznego zorientowania na dane.

Mobilna siła robocza i rosnące oczekiwania pracowników skutkują potrzebą zwiększania wydajności komputerów biznesowych.

Kluczem do wdrożenia platformy komputerowej zbudowanej z myślą o współczesnych dynamicznych środowiskach biznesowych jest flota komputerów, które będą zdolne wykorzystać najnowocześniejsze technologie. Starszy sprzęt wymaga więcej napraw i większych kosztów utrzymania, a także stanowi zwiększone ryzyko w obliczu zagrożeń bezpieczeństwa cybernetycznego, które nasilają się w przypadku użytkowników mobilnych.

Wybierając platformę, która spełnia powyższe wymagania, organizacja zyskuje skalowalny i niezawodny fundament do zapewnienia najwyższej jakości wrażeń użytkowych — tak aby firma mogła skupić się na innych strategicznych priorytetach.

Wybór platformy zbudowanej z myślą o biznesie

Użytkownicy biznesowi mają inne potrzeby niż zwykli konsumenci, dlatego ważne jest, aby wybierać komputery klasy biznesowej, które będą w stanie zapewnić zarówno odpowiednią wydajność, jak i bezpieczeństwo, możliwości zarządzania oraz stabilność, a tym samym pozwolą pracownikom zachować płynną produktywność i ułatwią życie informatykom. Holistyczna platforma komputerowa pomaga firmom w realizacji ich celów związanych z IT na kilka sposobów:

  • Wyposażenie pracowników w odpowiednie typy konstrukcji urządzeń — dopasowane do ich obowiązków — pozwala zwiększyć produktywność. Geolog pracujący w terenie będzie np. potrzebował odpornego laptopa, podczas gdy laptopy używane w sprzedaży muszą cechować się niewielką wagą, długim czasem pracy baterii oraz obsługą łączności Wi-Fi 6E.
  • Zapewnienie wsparcia technicznego floty komputerowej, które pozwoli ograniczyć skalę ręcznej obsługi zespołu IT na rzecz proaktywnej, zdalnej konserwacji, dodatkowo zwiększa produktywność.
  • Zdalne rozwiązywanie problemów i aktualizacje mogą zminimalizować czas przestojów i zmniejszyć liczbę zgłoszeń serwisowych.
  • Poprawa łączności i mobilności zapewnia wsparcie aplikacji i obciążeń wymagających pracy z dużą ilością danych — zarówno wewnątrz firmowej zapory, jak i poza nią — co jest niezwykle ważne w dzisiejszym świecie: niezwykle mobilnym i w dużej mierze opartym na chmurze.
  • Automatyzacja zasad i funkcji zabezpieczeń pozwala zespołom ds. IT dotrzymać kroku stale zmieniającym się zagrożeniom.

Nowe komputery to nie tylko wzrost wydajności, lecz także zdolność zespołów ds. IT do zarządzania kosztami. Jak wynika z raportu firmy IDC, komputery czteroletnie lub starsze mogą generować o 37% większe koszty utrzymania niż nowsze komputery2.

Kluczem do wdrożenia platformy komputerowej zbudowanej z myślą o współczesnych dynamicznych środowiskach biznesowych jest flota komputerów, które będą zdolne wykorzystać najnowocześniejsze technologie. Starszy sprzęt wymaga więcej napraw i większych kosztów utrzymania, a także stanowi zwiększone ryzyko w obliczu zagrożeń bezpieczeństwa cybernetycznego, które nasilają się w przypadku użytkowników mobilnych.

Wybierając platformę, która spełnia powyższe wymagania, organizacja zyskuje skalowalny i niezawodny fundament do zapewnienia najwyższej jakości wrażeń użytkowych — tak aby firma mogła skupić się na innych strategicznych priorytetach.

Informacje o produktach i wydajności

1

Wszystkie wersje platformy Intel vPro® wymagają spełniającego kryteria procesora Intel® Core™, obsługiwanego systemu operacyjnego, układu Intel® LAN lub/i WLAN, rozszerzenia oprogramowania sprzętowego oraz innego sprzętu i oprogramowania niezbędnego do zapewniania przypadków użycia w zakresie zarządzania, funkcji zabezpieczeń, wydajności i stabilności systemu, które definiują platformę. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie intel.com/performance-vpro.

3

Stwierdzenie „Każdego roku pracownicy tracą jeden dzień roboczy, czekając na uruchomienie komputera” opiera się na internetowej ankiecie z 2018 r. zleconej przez firmę Intel i przeprowadzonej przez firmę J.Gold Associates, LLC., w której wzięło udział 3297 respondentów z sektora małych firm. Ankieta została przeprowadzona w 16 krajach (Australii, Kanadzie, Chinach, Francji, Niemczech, Indiach, Włoszech, Japonii, Meksyku, Arabii Saudyjskiej, Republice Południowej Afryki, Hiszpanii, Turcji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Wielkiej Brytanii i USA), a jej celem była ocena problemów i kosztów związanych z wdrażaniem starszych komputerów. Przy założeniu, że rozruch odbywa się raz dziennie i przy czasie uruchamiania obliczonym na podstawie średniej z czasów uruchamiania ponadczteroletniego komputera, jakie podali respondenci, oszacowano, że pracownicy spędzali do 8 godzin rocznie na uruchamianiu trzyletniego komputera (2,9 min × 1 uruchomienie na dzień roboczy × 5 dni w tygodniu × 52 tygodnie w roku/60 (aby uzyskać wynik w godzinach) × wskaźnik wykorzystania wynoszący 0,67 = 8,46 godziny rocznie). Aby zapoznać się ze statystykami i pełnym raportem, odwiedź stronę intel.com/SMEStudy.

4

Stwierdzenie „Pracownicy są o 12% mniej wydajni, gdy korzystają z 3-letnich i starszych komputerów, co przekłada się na szacowany roczny koszt w wysokości 7794 USD na użytkownika” opiera się na internetowej ankiecie z 2018 roku zleconej przez firmę Intel i przeprowadzonej przez firmę J.Gold Associates, LLC., w której wzięło udział 3297 respondentów z sektora małych firm. Ankieta została przeprowadzona w 16 krajach (Australii, Kanadzie, Chinach, Francji, Niemczech, Indiach, Włoszech, Japonii, Meksyku, Arabii Saudyjskiej, Republice Południowej Afryki, Hiszpanii, Turcji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Wielkiej Brytanii i USA), a jej celem była ocena problemów i kosztów związanych z wdrażaniem starszych komputerów. Respondenci oszacowali, że w przypadku komputerów starszych niż trzy lata pracownicy są nawet o 12,99% mniej produktywni. W oparciu o przeciętne zakładane wynagrodzenie pracownika w wysokości 60 000 USD koszt utraty wydajności wyniesie 7 794 USD. Aby zapoznać się ze statystykami i pełnym raportem, odwiedź stronę intel.com/SMEStudy.

5

Wskaźnik Total Economic Impact™ platformy Intel vPro® — badanie zlecone przez firmę Intel i przeprowadzone przez firmę Forrester Consulting (grudzień 2018 r.). Oszczędności uzyskane przez inne organizacje będą się różnić w zależności od szeregu czynników, w tym wielkości oraz pierwotnego poziomu zabezpieczeń, funkcji zarządzania i produktywności przed przejściem na platformę Intel vPro®. W celu określenia korzyści z punktu widzenia organizacji należy zapoznać się z innymi źródłami i wykorzystać informacje właściwe w odniesieniu do danej organizacji. Pełna treść badania jest dostępna na stronie intel.pl/vProPlatformTEI. Rzeczywiste koszty i wyniki mogą się różnić.

6

Informacje o obciążeniach i konfiguracjach można znaleźć na stronie www.Intel.com/PerformanceIndex. Wyniki mogą się różnić.

7

Prawie 3 razy większa niż standardowa: standard 802.11ax 2x2 160 MHz zapewnia maksymalną teoretyczną szybkość transmisji danych 2402 Mb/s, około 3 razy (2,8 razy) większą niż standardowa sieć 802.11ac 2x2 80 MHz (867 Mb/s) (zgodnie ze specyfikacjami standardu bezprzewodowego IEEE 802.11) i wymaga zastosowania podobnie skonfigurowanych routerów sieci bezprzewodowej 802.11ax.

8

Funkcje zabezpieczeń sieci Wi-Fi WPA3: konsorcjum branżowe Wi-Fi Alliance certyfikuje produkty Wi-Fi 6 pod kątem zgodności ze standardem IEEE 802.11ax i w celu zapewnienia najnowszych funkcji zabezpieczeń sieci Wi-Fi będzie wymagać certyfikatu zabezpieczeń WPA3. Uproszczone hasła WPA3: standard WPA3 wykorzystuje protokół Simultaneous Authentication of Equals (SAE) w celu zastąpienia protokołu wymiany Pre-Shared Key (PSK) używanego przez standard WPA2. Protokół SAE zapewnia bezpieczniejszą obsługę początkowej wymiany kluczy i wykorzystuje mechanizm utajniania z wyprzedzeniem, dzięki czemu jest bardziej odporny na ataki odszyfrowujące w trybie offline i zapewnia silniejsze uwierzytelnianie oparte na haśle. Silniejsza ochrona WPA3: dodatkową ochronę sieci 802.11ax zapewnia odpowiednik szyfrowania 192-bitowego. Jest ono silniejsze niż szyfrowanie 128-bitowe AES stosowane w przypadku protokołu WPA2.

9

Czterokrotna przepustowość/skalowalność: to stwierdzenie opiera się na porównaniu całkowitej przepustowości sieci 802.11ax i 802.11ac o podobnej wielkości. Poprawka specyfikacji IEEE 802.11-14/0165r1 802.11ax określa standardowe modyfikacje zarówno warstw fizycznych (PHY) IEEE 802.11, jak i warstwy kontroli dostępu do nośników (MAC) IEEE 802.11, które uruchamiają przynajmniej jeden tryb pracy umożliwiający co najmniej czterokrotny wzrost przepustowości w każdej stacji (pomiar w punkcie dostępu usługi danych MAC) w przypadku gęstych architektur, przy jednoczesnym zachowaniu lub zwiększeniu energooszczędności w każdej stacji. Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://mentor.ieee.org/802.11/dcn/14/11-14-0165-01-0hew-802-11-hew-sg-proposed-par.docx.