Zarządzanie IT w małych przedsiębiorstwach

Nowoczesne zarządzanie zasobami jest kluczem do zachowania ciągłości biznesowej. Małe przedsiębiorstwa mogą uzyskać zasoby i możliwości potrzebne do zarządzania i zabezpieczania urządzeń dzięki platformie Intel vPro®.

Główne wnioski dla menedżerów IT w małych przedsiębiorstwach

  • Do największych wyzwań przed którymi stoją małych przedsiębiorstw należą oczekiwania, że będą w stanie zrobić więcej przy mniejszych kosztach oraz brak możliwości dostosowania rozwiązania do swoich konkretnych potrzeb.

  • Menedżerowie IT powinni mieć na uwadze trzy najważniejsze wartości: bezpieczeństwo, wydajność i łatwość zarządzania zasobami IT w rozproszonym środowisku pracy.

  • Platforma Intel vPro® wychodzi naprzeciw wszystkim najważniejszym oczekiwaniom menedżerów IT, umożliwiając im zapewnienie bezpieczeństwa urządzeń pracowników, zarządzanie aktualizacjami, poprawę wydajności i łatwe wdrażanie zadań.

author-image

Według

Wyzwania działów IT w małych przedsiębiorstwach

W przypadku IT firmy mają problem z tym, aby uzyskać odpowiedni poziom wydajności, kosztów oraz rzetelnych informacje na temat zaufanych technologii. Często mają mniejsze budżety i mniej formalne budżetowanie i nie mogą sobie pozwolić na wymianę komputerów co dwa, trzy lata. Małe przedsiębiorstwa nie mają również dostępu do zaufanych informacji dotyczących technologii i często są bombardowane informacjami z blogów lub testów porównawczych, które nie zapewniają konkretnych wniosków. Często nie mogą być na bieżąco z trendami, a oczekuje się od nich, że będą oferować więcej niższym kosztem. Ponadto do zadań małych przedsiębiorstw należy zarządzanie i zabezpieczanie urządzeń pracowników zdalnych przy minimalnych możliwościach zarządzania i zapewniania bezpieczeństwa pracy zdalnej.

Właściciele małych przedsiębiorstw również często polegają na dostawcach gotowych produktów i korzystają z gotowych rozwiązań (takich jak Microsoft Defender), które są dołączane do komputerów w celu rozwiązywania swoich problemów z IT. Problem takich rozwiązań polega na tym, że rozwiązania te nie są dostosowane do potrzeb lub konkretnych wyzwań każdej firmy. Poleganie na samym oprogramowaniu antywirusowym lub na nadgorliwym dostawcy skoncentrowanym na sprzedaży mogą nie być wystarczające.

Trzy najważniejsze wartości dla IT

Istnieją trzy podstawowe wartości, o których powinni pamiętać menedżerowie IT: bezpieczeństwo, wydajność i łatwość zarządzania zasobami IT. Każda z tych wartości jest niezbędna, aby firma mogła płynnie działać, pozwalając właścicielom skupić się na innych kwestiach, które mogą wymagać ich uwagi.

Zabezpieczenia

55% wszystkich ataków oprogramowania wymuszającego okup na przedsiębiorstwa w 2020 r. było wymierzone w przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 100 pracowników.1 Dlatego ważne jest, aby małe przedsiębiorstwa posiadały strategię bezpieczeństwa w celu wyprzedzania współczesnych zagrożeń. Ponadto inwestowanie w szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa może pomóc pracownikom w wypracowaniu najlepszych rozwiązań. To może obejmować tworzenie silniejszych haseł, opracowanie wytycznych korzystania z Internetu i poznanie sposobu na wykrywanie ataków mających na celu wyłudzenie informacji.

Jednymi z najlepszych sposobów ochrony przed cyberatakami są sprzętowe funkcje zabezpieczeń. Hakerzy szukają obecnie nowych sposobów wprowadzania złośliwego oprogramowania tam, gdzie inne urządzenia nie są w stanie go wykryć, ale sprzętowe funkcje zabezpieczeń mogą pomóc w powstrzymywaniu nowoczesnych cyberataków. Dodaje dodatkową warstwę ochrony na poziomie układu, co pomaga zapewnić, że zarówno oprogramowanie, jak i sprzęt komputerowy są równie bezpieczne. Ponieważ zabezpieczenia sprzętowe są zbudowane na podstawowym poziomie, użytkownicy są chronieni przed nowoczesnymi zagrożeniami cybernetycznymi i atakami na oprogramowanie sprzętowe. Ponadto dzięki sprzętowym funkcjom zabezpieczeń małe przedsiębiorstwa mogą korzystać z solidnych, wbudowanych funkcji zabezpieczeń, które dają im podstawę do zaspokojenia konkretnych, strategicznych potrzeb.

Wydajność

Wydajność klasy biznesowej dzięki wydajnym urządzeniom, które są szybkie i ułatwiają wielozadaniowość, jest kluczem do zwiększenia produktywności w miejscu pracy. Badanie zlecone przez firmę Intel wykazało, że wolniejsze komputery mogą obniżyć produktywność pracowników nawet o 29%, co może kosztować pracodawców nawet 17 000 USD rocznie z tytułu utraconej produktywności.2

Wydajne urządzenia zbudowane na platformie Intel vPro® nie tylko pomagają zwiększyć produktywność, ale także zapewnić bardziej pozytywne wrażenia dla pracowników w miejscu pracy.3 Dzięki urządzeniom z technologią Intel vPro® pracownicy i firmy mogą korzystać z najnowocześniejszej technologii AI, aby zoptymalizować przepływy pracy. Urządzenia te łączą również najlepsze funkcje Wi-Fi dla wirtualnej współpracy.

salą lekcyjną

Dla małych przedsiębiorstw, w których większość pracowników pracuje z domu, zdalne zarządzanie może być trudne. Dzięki flocie komputerów obsługiwanej przez wydajną technologię zdalnego zarządzania menedżerowie IT mogą zapewnić bezpieczeństwo każdego urządzenia, zarządzać aktualizacjami i poprawkami, a także łatwo zdalnie logować się do urządzeń. Jednak przede wszystkim technologia zdalnego zarządzania umożliwia menedżerom IT dostęp do systemów pracowników, bez konieczności fizycznego podróżowania do ich lokalizacji. Może to pomóc małym przedsiębiorstwom w zaoszczędzeniu kosztów podróży, zwiększeniu produktywności wśród pracowników IT i zapewnieniu stabilności, która może zminimalizować przestoje.

Komputery klasy biznesowej z technologią Intel vPro®

Platforma Intel vPro® Enterprise dla systemu Windows umożliwia menedżerom IT skupienie się na trzech głównych wartościach: bezpieczeństwo, wydajność i łatwość zarządzania. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komputery zbudowane na platformie Intel vPro® są wyposażone w ulepszone funkcje zabezpieczeń sprzętowych. Dzięki technologiom takim jak Intel® Hardware Shield użytkownicy mogą zapobiegać atakom i wprowadzeniu złośliwego oprogramowania poniżej systemu operacyjnego, chronić swoje aplikacje i dane, a także wykrywać zaawansowane zagrożenia, takie jak oprogramowanie wymuszające okup i nieautoryzowane generowanie kryptowalut.

Pod względem wydajności komputer klasy biznesowej na platformie Intel vPro® zapewnia szybką produktywność i łączność, większe możliwości obsługi użytkownika i elastyczne konstrukcje, aby obsłużyć wszystkie potrzeby pracowników. Ponadto technologia Intel® Active Management Technology umożliwia pracownikom IT zdalne zarządzanie i naprawę komputerów, kiosków, oznakowania cyfrowego i nie tylko, nawet gdy urządzenia są wyłączone lub znajdują się poza pasmem (oznacza to, że pracownicy IT mogą nadal uzyskać dostęp do urządzeń, gdy system operacyjny nie działa lub nie reaguje). Firma Intel zaprojektowała każdą z tych profesjonalnych funkcji i narzędzi, aby dać pracownikom IT w małych przedsiębiorstwach zasoby potrzebne do rozwoju firmy.

Informacje o produktach i wydajności

1“Ransomware Attacks Fracture Between Enterprise and Ransomware-as-a-Service in Q2 as Demands Increase” (pol. W II kwartale ataki oprogramowania wymuszającego okup dzielą się na ataki dużych firm i ataki Ransomware-as-a-Service, podczas gdy żądania rosną) coveware.com, sierpień 2020. https://www.coveware.com/blog/q2-2020-ransomware-marketplace-report#1
2“Demystifying PC Technology: RAM vs. Processor” (pol. Wyjaśnienie technologii komputerowej: RAM a procesor) intel.com, data dostępu: grudzień 2021 r. https://www.intel.pl/content/www/pl/pl/business/small-business/resources/ram-vs-processor.html
3„Invest In Employee Experience (EX), Drive Your Bottom Line Growth” (pol. Inwestowanie w środowisko pracownika przynosi wzrost zysków), Forrester Consulting, październik 2020 r. https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/white-papers/lenovo-ex-whitepaper.pdf