Inżynier przy stacji roboczej w dużym przedsiębiorstwie

Klasa korporacyjna wdrażania obrazów: Stabilność i niezawodność IT

Stabilność, dostępność i niezawodność dla przyszłego rozwoju.1 2 3

Cechy stabilnej platformy komputerowej:

  • Urządzenia na platformie Intel vPro® Enterprise są objęte Programem Intel® na rzecz stabilnych platform IT (Intel® SIPP), zaprojektowanym w celu zapewnienia długotrwałej niezawodności informatycznej i zgodności systemów klasy biznesowej.

  • Program Intel® na rzecz stabilnych platform IT (Intel® SIPP) zapewnia zespołom ds. IT należytą kontrolę, minimalizując skalę aktualizacji komponentów i sterowników przez co najmniej 15 miesięcy lub do czasu wydania nowej generacji.

  • Platforma Intel vPro® Enterprise pozwala zespołowi ds. IT zarządzać cyklem życia komputerów, dzięki czemu zapewnia zarówno jemu, jak i użytkownikom stabilność oraz niezawodność urządzeń klasy biznesowej.

author-image

Według

Większa wydajność zarządzania obrazami dzięki stabilnej platformie

Wdrażanie obrazów komputerów może być wyzwaniem z uwagi na częste aktualizacje sterowników i problemy z kompatybilnością, które wymagają ponownego testowania i walidacji. Zespoły ds. IT mogą pokonać te wyzwania za pomocą platformy komputerowej, która zapewnia stabilność dzięki kompleksowo przetestowanym i zweryfikowanym komponentom z ograniczoną liczbą aktualizacji w określonym czasie. Stabilna, sprawdzona platforma ułatwia zarządzanie złożonością cyklu życia urządzenia, zmniejsza liczbę incydentów oraz pozwala na elastyczne przechodzenie na nowe technologie, pomagając tym samym zapewnić ciągłość działalności firmy.

Wyzwania związane z zarządzaniem komputerami i obrazami

Zarządzanie firmową flotą komputerów stało się jeszcze bardziej złożone ze względu na ogromną liczbę aktualizacji oprogramowania i niekompatybilność sterowników we współczesnym środowisku IT. Taki stan rzeczy może stanowić wyzwanie przede wszystkim w procesie tworzenia obrazów.

Tworzenie obrazów komputerów, lub obrazów systemów, pozwala zespołom ds. IT na szybkie montowanie i konfigurowanie wielu różnych typów komputerów dla użytkowników. Każdy obraz wymaga szeroko zakrojonych testów i weryfikacji w celu zapewnienia kompatybilności sterowników i prawidłowego działania aplikacji. Takie kwalifikacje mogą być nie tylko czasochłonne, ale i pracochłonne oraz wymagać intensywnego planowania przed premierą komputera.

Częste aktualizacje sterowników i oprogramowania rodzą konieczność ponownego przeprowadzenia testów, aby zapewnić poprawne działanie nowej konfiguracji. Co więcej, zespoły ds. IT muszą planować i realizować nowe wdrożenia, które mogą być uciążliwe dla pracowników. Niezwykle stabilna platforma Intel vPro® Enterprise daje zespołom ds. IT kontrolę nad procesem zarządzania cyklem życia komputerów oraz zapewnia najnowsze technologie w postaci jednego, zintegrowanego i sprawdzonego rozwiązania.

Zalety stabilnej platformy

Dysponowanie niezawodną platformą, zaprojektowaną z myślą o przyszłym rozwoju, pomaga firmom uniknąć problemów z kompatybilnością sieci i oprogramowania, które mogą wystąpić podczas wdrażania mniej stabilnej infrastruktury obliczeniowej. Stabilne platformy to także większe poczucie pewności po stronie użytkowników, którzy mogą oczekiwać, że ich komputery będą działać prawidłowo przez lata, z zachowaniem minimalnych czasów przestoju lub zakłóceń.

Informacje o produktach i wydajności

1

Opisane scenariusze obniżenia kosztów są traktowane jako przykłady, jak dany produkt oparty na technologii Intel®, w określonych warunkach i konfiguracjach, może wpłynąć na generowanie kosztów i zapewnić oszczędności. Warunki mogą ulec zmianie. Firma Intel nie gwarantuje żadnych poziomów kosztów ani ich obniżenia.

2Technologie firmy Intel® mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Żaden produkt ani komponent nie jest całkowicie bezpieczny. Rzeczywiste koszty i wyniki mogą się różnić. © Intel Corporation. Intel, logo Intel i inne znaki Intel są znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej spółek zależnych. Inne nazwy oraz marki mogą być przedmiotem praw ich właścicieli.
3

Wszystkie wersje platformy Intel vPro® wymagają spełniającego kryteria procesora Intel® Core™, obsługiwanego systemu operacyjnego, układu Intel® LAN lub/i WLAN, rozszerzenia oprogramowania sprzętowego oraz innego sprzętu i oprogramowania niezbędnego do zapewniania przypadków użycia w zakresie zarządzania, funkcji zabezpieczeń, wydajności i stabilności systemu, które definiują platformę. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie intel.com/performance-vpro.