Czym jest zdalne monitorowanie i zarządzanie (RMM)?

Technologia RMM umożliwia zespołom IT i dostawcom usług zarządzanych zdalne monitorowanie urządzeń końcowych klienta i zarządzanie zadaniami komputera.1 2

Podstawy zdalnego monitorowania i zarządzania:

  • Solidna strategia zdalnego monitorowania i zarządzania (RMM) zwiększy niezawodność i skuteczność działu IT w firmach każdego rozmiaru.

  • Platforma sprzętowa z funkcjami RMM umożliwia zespołom IT zarządzanie urządzeniami poza pasmem, zwiększa elastyczność, oszczędza czas i poprawia produktywność pracowników.

  • Dzięki urządzeniom opartym na platformie Intel vPro® administratorzy IT mogą bezpiecznie zarządzać urządzeniami znajdującymi się poza korporacyjnym firewallem poprzez chmurę używając narzędzia Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA).

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

Platforma Intel vPro® umożliwia zdalne zarządzanie urządzeniami poza pasmem poprzez chmurę. Administratorzy IT widzą urządzenia oparte na platformie Intel vPro® i mogą nimi zarządzać, niezależnie od ich lokalizacji, jeśli tylko urządzenia są podłączone do znanej sieci Wi-Fi lub hotspotu. Pomaga to w zwiększeniu bezpieczeństwa, obniżeniu kosztów konserwacji i zapewnieniu łatwego dostępu dla systemów rozwiązywania problemów.

Zdalne monitorowanie i zarządzanie (RMM) znane jest również jako zdalne zarządzanie IT. Technologie te zaprojektowane są tak, by pomóc administratorom IT i dostawcom usług zarządzanych (MSP) w zdalnym monitorowaniu komputerów i innych urządzeń. Zdalne monitorowanie obejmuje proaktywną konserwację w celu poprawy ogólnej niezawodności i produktywności działu IT. Posiadanie strategii zdalnego zarządzania jest kluczowe dla organizacji każdego rozmiaru, w których pracownicy spędzają od 50 do 60 procent czasu z dala od swoich biurek3

W jakim celu stosuje się technologię RMM?

RMM wykorzystywane jest do wspierania mobilności przedsiębiorstwa przez umożliwienie szeregu zdalnych funkcji IT. W tym:

  • Instalacja i konfiguracja komputera
  • Zdalny dostęp
  • Zdalne odzyskiwanie i tworzenie kopii zapasowych
  • Zarządzanie poprawkami
  • Zarządzana ochrona antywirusowa
  • Informacje o ryzyku naruszeń ochrony danych

Zalety RMM

Zdalne zarządzanie zapewnia szereg korzyści, by ułatwić pracę administratorów IT. Skuteczna strategia RMM umożliwi wprowadzenie urządzeń klientów do użytku, ich konserwację i prawidłowe zabezpieczenie, a wszystko to bez konieczności znajdowania się nawet w pobliżu personelu IT. Właśnie tak wygląda prawdziwa mobilność przedsiębiorstwa.

Natychmiastowy dostęp do urządzeń wydłuża czas pracy i zwiększa zadowolenie klientów. Administratorzy IT mogą również przeprowadzać rutynowe prace konserwacyjne podczas gdy użytkownicy mają wolne, co ogranicza zakłócenia w pracy do minimum. Brak konieczności spędzania czasu w terenie z urządzeniami końcowymi zwiększa wydajność zespołów IT i eliminuje potrzebę większości wyjazdów. MSP mogą cieszyć się wyższą wydajnością oraz możliwością wykonywania działań z centralnej lokalizacji firmy.

Zdalne monitorowanie pomaga w zwiększeniu bezpieczeństwa IT poprzez zapewnienie zautomatyzowanych kontroli urządzeń wykonywanych regularnie. Eliminuje to potrzebę zarządzania aktualizacjami zabezpieczeń przez użytkowników.

W związku z rozprzestrzenianiem się urządzeń opartych na komputerach i nie wymagających interwencji użytkownika, takich jak np. Digital Signage, kioski i automaty samoobsługowe, RMM stało się wartościowym sposobem na zapewnienie poprawnego działania urządzeń. Administratorzy IT mogą aktualizować lub naprawiać urządzenia bez konieczności korzystania z usług serwisanta.

Możliwości technologii RMM opartej na sprzęcie, takie jak te dostępne na platformie Intel vPro®, wykraczają poza ograniczenia oprogramowania.

Połączenie sprzętu RMM z rozwiązaniami programowymi.

Oprogramowanie RMM dostępne jest u różnych dostawców. W wielu przypadkach zawiera ono zintegrowany interfejs do zarządzania zasobami w wielu sieciach. Tworzenie solidnej strategii RMM powinno obejmować ocenienie, które oprogramowanie najlepiej sprosta potrzebom Twojej organizacji. Przedsiębiorstwa będą mogły wekorzystać najlepsze w swojej klasie oprogramowanie, podczas gdy inne firmy mogą preferować skorzystanie z oferty dostawcy usług zarządzanych (MSP), który poleci im rozwiązanie RMM dopasowane do ich potrzeb.

W przypadku strategii RMM opartych jedynie na oprogramowaniu wyzwanie stanowi fakt, że oprogramowaniem można zarządzać jedynie wtedy, gdy urządzenie jest włączone. Kiedy system operacyjny (OS) nie jest w stanie reagować, lista problemów, które można rozwiązać zdalnie, znacznie się kurczy.

Możliwości RMM oparte na sprzęcie, takie jak te dostępne w ramach platformy Intel vPro®, mogą sprostać tym wyzwaniom. Sprzęt RMM pozwala zdalnemu zarządzaniu wykroczyć poza ograniczenia oprogramowania.

W szczególności zarządzanie poza pasmem umożliwia administratorom IT dostęp do urządzenia niezależnie od tego, czy jest ono włączone, czy włączone. Weźmy na przykład cyfrowy znak zamontowany w trudno dostępnym miejscu, taki jak wyświetlacz statusu lotu na lotnisku. Administrator IT może zdalnie włączyć cyfrowy znak, uruchomić system operacyjny i naprawić wszelkie błędy.

Platforma Intel vPro®

Platforma Intel vPro® jest platformą klasy biznesowej dla komputerów i urządzeń opartych na komputerach. Obejmuje ona zintegrowane funkcje i technologie oparte na sprzęcie, które zapewniają wydajność, możliwości zarządzania, bezpieczeństwo oraz stabilność. Platforma ta jest zoptymalizowana pod kątem zarządzanych środowisk IT, ale może ona również przynosić korzyści firmom każdego rozmiaru.

Platforma Intel vPro® jest jednym z ich kluczowych komponentów i oferuje rozbudowane funkcje zdalnego monitorowania i zdalnego zarządzania. Funkcje te pomagają obniżyć koszty zarządzania urządzeniami i zminimalizować czynniki rozpraszające użytkowników, korzystanie ze wsparcia IT oraz przerwy w pracy.

Intel® Active Management Technology (Intel® AMT)
Technologia Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) dostępna jest wyłącznie na platformie Intel vPro® i umożliwia ona administratorom IT zdalne zarządzanie komputerami i ich naprawę, nawet jeśli urządzenie jest wyłączone lub system operacyjny nie reaguje. Wykorzystuje ona połączenie poza pasmem, które działa niezależnie od systemu operacyjnego i zapewnia trwałą łączność. Administratorzy mogą naprawić uszkodzone sterowniki, oprogramowanie aplikacji lub system operacyjny w przypadku niereagującego systemu.

Dzięki zdalnemu sterowaniu klawiaturą, monitorem i myszą (KVM) poprzez IP administratorzy IT mogą korzystać z komputera tak, jak gdyby przy nim siedzieli. Jest to szczególnie przydatne w przypadku urządzeń, przy których nie jest obecny żaden użytkownik.

Aplikacja konsolowa oparta na chmurze
Narzędzie Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) umożliwia administratorom IT bezpieczne, oparte na chmurze zarządzanie urządzeniami za pomocą Intel® Active Management Technology (Intel® AMT). Dzięki narzędziu Intel® EMA można bezpiecznie zarządzać urządzeniami poprzez chmurę, nawet jeśli znajdują się one poza korporacyjnym firewallem.

Wprowadzenie
Dzięki nowym komputerom wyposażonym w platformę Intel vPro® możesz zaoszczędzić na wsparciu technicznym, zredukować potrzebę konserwacji komputera, poprawić jakość doświadczeń użytkownika, a także skrócić przestoje poprzez zdalne zarządzanie urządzeniami, lokalnie lub w chmurze. Na początek poszukaj laptopów biznesowychkomputerów stacjonarnych dla firm opierających się na platformie Intel vPro® lub poproś swojego dostawcę usług zarządzanych o przedstawienie możliwych opcji urządzeń.

Zdalne zarządzanie dzięki technologii Intel® Active Management

Jednym z elementów platformy Intel vPro® dla firm jest technologia Intel® Active Management Technology (Intel® AMT), która oferuje pakiet technologii zdalnego monitorowania i zarządzania (RMM) oraz zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM). Badanie przeprowadzone przez firmę Forrester Consulting wykazało, że poprawa bezpieczeństwa i jakości zarządzania urządzeniami za pomocą platformy Intel vPro® może zapewnić oszczędności w wysokości 1,3 mln USD w ciągu trzech lat, podczas gdy automatyczne zdalne wdrażanie poprawek za pomocą technologii Intel® Active Management (Intel® AMT) może spowodować zmniejszenie kosztów (z uwzględnieniem ryzyka) na poziomie 81 tys. USD w ciągu trzech lat4.

Informacje o produktach i wydajności

1

Opisane scenariusze obniżenia kosztów są traktowane jako przykłady, jak dany produkt oparty na technologii Intel®, w określonych warunkach i konfiguracjach, może wpłynąć na generowanie kosztów i zapewnić oszczędności. Warunki mogą ulec zmianie. Firma Intel nie gwarantuje żadnych poziomów kosztów ani ich obniżenia.

2

Firma Intel nie sprawdza ani nie weryfikuje danych podawanych przez strony trzecie. Przejrzyj te treści, zapoznaj się z innymi źródłami i potwierdź, czy dane porównawcze są dokładne.

3Global Workplace Analytics, 2016, globalworkplaceanalytics.com/telecommuting-statistics.
4

Wskaźnik Total Economic Impact™ platformy Intel vPro® — badanie zlecone przez firmę Intel i przeprowadzone przez firmę Forrester Consulting (grudzień 2018 r.). Oszczędności uzyskane przez inne organizacje będą się różnić w zależności od szeregu czynników, w tym wielkości oraz pierwotnego poziomu zabezpieczeń, funkcji zarządzania i produktywności przed przejściem na platformę Intel vPro®. W celu określenia korzyści z punktu widzenia organizacji należy zapoznać się z innymi źródłami i wykorzystać informacje właściwe w odniesieniu do danej organizacji. Pełna treść badania jest dostępna na stronie intel.pl/vProPlatformTEI. Rzeczywiste koszty i wyniki mogą się różnić.