Czym jest zdalne monitorowanie i zarządzanie (RMM)?

Technologia RMM umożliwia zespołom IT i dostawcom usług zarządzanych zdalne monitorowanie urządzeń końcowych klienta i zarządzanie zadaniami komputera.1

Platforma Intel vPro® umożliwia zdalne zarządzanie urządzeniami poza pasmem poprzez chmurę. Administratorzy IT widzą urządzenia oparte na platformie Intel vPro® i mogą nimi zarządzać, niezależnie od ich lokalizacji, jeśli tylko urządzenia są podłączone do znanej sieci Wi-Fi lub hotspotu. Pomaga to w zwiększeniu bezpieczeństwa, obniżeniu kosztów konserwacji i zapewnieniu łatwego dostępu dla systemów rozwiązywania problemów.

Zdalne monitorowanie i zarządzanie (RMM) znane jest również jako zdalne zarządzanie IT. Technologie te zaprojektowane są tak, by pomóc administratorom IT i dostawcom usług zarządzanych (MSP) w zdalnym monitorowaniu komputerów i innych urządzeń. Zdalne monitorowanie obejmuje proaktywną konserwację w celu poprawy ogólnej niezawodności i produktywności działu IT. Posiadanie strategii zdalnego zarządzania jest kluczowe dla organizacji każdego rozmiaru, w których pracownicy spędzają od 50 do 60 procent czasu z dala od swoich biurek2

W jakim celu stosuje się technologię RMM?

RMM wykorzystywane jest do wspierania mobilności przedsiębiorstwa przez umożliwienie szeregu zdalnych funkcji IT. W tym:

  • Instalacja i konfiguracja komputera
  • Zdalny dostęp
  • Zdalne odzyskiwanie i tworzenie kopii zapasowych
  • Zarządzanie poprawkami
  • Zarządzana ochrona antywirusowa
  • Informacje o ryzyku naruszeń ochrony danych

Zalety RMM

Zdalne zarządzanie zapewnia szereg korzyści, by ułatwić pracę administratorów IT. Skuteczna strategia RMM umożliwi wprowadzenie urządzeń klientów do użytku, ich konserwację i prawidłowe zabezpieczenie, a wszystko to bez konieczności znajdowania się nawet w pobliżu personelu IT. Właśnie tak wygląda prawdziwa mobilność przedsiębiorstwa.

Natychmiastowy dostęp do urządzeń wydłuża czas pracy i zwiększa zadowolenie klientów. Administratorzy IT mogą również przeprowadzać rutynowe prace konserwacyjne podczas gdy użytkownicy mają wolne, co ogranicza zakłócenia w pracy do minimum. Brak konieczności spędzania czasu w terenie z urządzeniami końcowymi zwiększa wydajność zespołów IT i eliminuje potrzebę większości wyjazdów. MSP mogą cieszyć się wyższą wydajnością oraz możliwością wykonywania działań z centralnej lokalizacji firmy.

Zdalne monitorowanie pomaga w zwiększeniu bezpieczeństwa IT poprzez zapewnienie zautomatyzowanych kontroli urządzeń wykonywanych regularnie. Eliminuje to potrzebę zarządzania aktualizacjami zabezpieczeń przez użytkowników.

W związku z rozprzestrzenianiem się urządzeń opartych na komputerach i nie wymagających interwencji użytkownika, takich jak np. Digital Signage, kioski i automaty samoobsługowe, RMM stało się wartościowym sposobem na zapewnienie poprawnego działania urządzeń. Administratorzy IT mogą aktualizować lub naprawiać urządzenia bez konieczności korzystania z usług serwisanta.

Możliwości technologii RMM opartej na sprzęcie, takie jak te dostępne na platformie Intel vPro®, wykraczają poza ograniczenia oprogramowania.

Połączenie sprzętu RMM z rozwiązaniami programowymi.

Oprogramowanie RMM dostępne jest u różnych dostawców. W wielu przypadkach zawiera ono zintegrowany interfejs do zarządzania zasobami w wielu sieciach. Tworzenie solidnej strategii RMM powinno obejmować ocenienie, które oprogramowanie najlepiej sprosta potrzebom Twojej organizacji. Przedsiębiorstwa będą mogły wekorzystać najlepsze w swojej klasie oprogramowanie, podczas gdy inne firmy mogą preferować skorzystanie z oferty dostawcy usług zarządzanych (MSP), który poleci im rozwiązanie RMM dopasowane do ich potrzeb.

W przypadku strategii RMM opartych jedynie na oprogramowaniu wyzwanie stanowi fakt, że oprogramowaniem można zarządzać jedynie wtedy, gdy urządzenie jest włączone. Kiedy system operacyjny (OS) nie jest w stanie reagować, lista problemów, które można rozwiązać zdalnie, znacznie się kurczy.

Możliwości RMM oparte na sprzęcie, takie jak te dostępne w ramach platformy Intel vPro®, mogą sprostać tym wyzwaniom. Sprzęt RMM pozwala zdalnemu zarządzaniu wykroczyć poza ograniczenia oprogramowania.

W szczególności zarządzanie poza pasmem umożliwia administratorom IT dostęp do urządzenia niezależnie od tego, czy jest ono włączone, czy wyłączone. Weźmy na przykład cyfrowy znak zamontowany w trudno dostępnym miejscu, taki jak wyświetlacz statusu lotu na lotnisku. Administrator IT może zdalnie włączyć cyfrowy znak, uruchomić system operacyjny i naprawić wszelkie błędy.

Platforma Intel vPro®

Platforma Intel vPro® jest platformą klasy biznesowej dla komputerów i urządzeń opartych na komputerach. Obejmuje ona zintegrowane funkcje i technologie oparte na sprzęcie zapewniające wydajność, możliwości zarządzania, bezpieczeństwo i stabilność. Platforma ta jest zoptymalizowana pod kątem zarządzanych środowisk IT, ale może ona również przynosić korzyści firmom każdego rozmiaru.

Platforma Intel vPro® jest jednym z ich kluczowych komponentów i oferuje rozbudowane funkcje zdalnego monitorowania i zdalnego zarządzania. Funkcje te pomagają obniżyć koszty zarządzania urządzeniami i zminimalizować czynniki rozpraszające użytkowników, korzystanie ze wsparcia IT oraz przerwy w pracy.

Intel® Active Management Technology (Intel® AMT)
Technologia Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) dostępna jest wyłącznie na platformie Intel vPro® i umożliwia ona administratorom IT zdalne zarządzanie komputerami i ich naprawę, nawet jeśli urządzenie jest wyłączone lub system operacyjny nie reaguje. Wykorzystuje ona połączenie poza pasmem, które działa niezależnie od systemu operacyjnego i zapewnia trwałą łączność. Administratorzy mogą naprawić uszkodzone sterowniki, oprogramowanie aplikacji lub system operacyjny w przypadku niereagującego systemu.

Dzięki zdalnemu sterowaniu klawiaturą, monitorem i myszą (KVM) poprzez IP administratorzy IT mogą korzystać z komputera tak, jak gdyby przy nim siedzieli. Jest to szczególnie przydatne w przypadku urządzeń, przy których nie jest obecny żaden użytkownik.

Aplikacja konsolowa oparta na chmurze
Narzędzie Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) umożliwia administratorom IT bezpieczne, oparte na chmurze zarządzanie urządzeniami za pomocą Intel® Active Management Technology (Intel® AMT). Dzięki Intel® EMA można bezpiecznie zarządzać urządzeniami poprzez chmurę, nawet jeśli znajdują się one poza korporacyjnym firewallem.

Wprowadzenie
Dzięki nowym komputerom wyposażonym w platformę Intel vPro® możesz zaoszczędzić na wsparciu technicznym, zredukować potrzebę konserwacji komputera, poprawić jakość doświadczeń użytkownika, a także skrócić przestoje poprzez zdalne zarządzanie urządzeniami, lokalnie lub w chmurze. Na początek poszukaj urządzeń zbudowanych w oparciu o platformę Intel vPro® lub poproś swojego dostawcę usług zarządzanych o przedstawienie możliwych opcji.

Zdalne zarządzanie dzięki technologii Intel® Active Management

Jednym z elementów platformy Intel vPro dla firm jest technologia Intel® Active Management Technology (Intel® AMT), która oferuje pakiet technologii zdalnego monitorowania i zarządzania (RMM) oraz zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM). Badanie przeprowadzone przez firmę Forrester Consulting wykazało, że poprawa bezpieczeństwa i jakości zarządzania urządzeniami za pomocą platformy Intel vPro może zapewnić oszczędności w wysokości 1,3 mln USD w ciągu trzech lat, podczas gdy automatyczne zdalne wdrażanie poprawek za pomocą technologii Intel® Active Management (Intel® AMT) może spowodować oszczędności kosztów ważone ryzykiem w wysokości 81 tys. USD w ciągu trzech lat.3.

Informacje o produktach i wydajności

1Technologie Intel® mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Żaden produkt ani komponent nie jest całkowicie bezpieczny. Rzeczywiste koszty i wyniki mogą się różnić. Wyniki zostały oszacowane lub zasymulowane. Firma Intel nie sprawdza ani nie weryfikuje danych podawanych przez osoby trzecie. Aby ocenić ich dokładność, należy się zapoznać z innymi źródłami.
2Global Workplace Analytics, 2016, globalworkplaceanalytics.com/telecommuting-statistics.
3„The Total Economic Impact™ of the Intel vPro® Platform” – badanie zlecone przez firmę Intel i przeprowadzone przez Forrester Consulting, grudzień 2018 r. Zwrot z inwestycji uzyskany przez inne organizacje będzie się różnić w zależności od szeregu czynników, w tym wielkości, pierwotnej jakości zabezpieczeń i zarządzania oraz produktywności przed przejściem na platformę Intel vPro. W celu określenia korzyści z punktu widzenia organizacji należy zapoznać się z innymi źródłami i wykorzystać informacje właściwe w odniesieniu do danej organizacji. Pełną treść badania można znaleźć na stronie intel.com/vProPlatformTEI.