Niezawodne wdrażanie obrazów komputerów

Zapewnij stabilność, dostępność i niezawodność IT dla przyszłego rozwoju.1

Cechy stabilnej platformy komputerowej:

  • Urządzenia na platformie Intel vPro® są objęte programem Intel® Stable IT Platform Program (Intel® SIPP), zaprojektowanym w celu zapewnienia długotrwałej niezawodności informatycznej i zgodności systemów klasy biznesowej.

  • Program Intel® Stable IT Platform Program (Intel® SIPP) zapewnia zespołom ds. IT należytą kontrolę, minimalizując skalę aktualizacji komponentów i sterowników przez co najmniej 15 miesięcy lub do czasu wydania nowej generacji.

  • Platforma Intel vPro® pozwala zespołowi ds. IT zarządzać cyklem życia komputerów, dzięki czemu zapewnia zarówno jemu, jak i użytkownikom stabilność oraz niezawodność urządzeń klasy biznesowej.

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

Niezawodna platforma komputerowa zapewnia stabilność, dostępność i zdolność do skalowania wraz z przyszłym rozwojem. Dowiedz się, w jaki sposób Twoja firma może osiągnąć opłacalną strategię tworzenia obrazów i zarządzania cyklem życia komputerów.

Większa wydajność zarządzania obrazami dzięki stabilnej platformie

Wdrażanie obrazów komputerów może być wyzwaniem z uwagi na częste aktualizacje sterowników i problemy z kompatybilnością, które wymagają ponownego testowania i walidacji. Zespoły ds. IT mogą pokonać te wyzwania za pomocą platformy komputerowej, która zapewnia stabilność dzięki kompleksowo przetestowanym i zweryfikowanym komponentom z ograniczoną liczbą aktualizacji w określonym czasie. Stabilna, sprawdzona platforma ułatwia zarządzanie złożonością cyklu życia urządzenia, zmniejsza liczbę incydentów oraz pozwala na elastyczne przechodzenie na nowe technologie, pomagając tym samym zapewnić ciągłość działalności firmy.

Wyzwania związane z zarządzaniem komputerami i obrazami

Zarządzanie firmową flotą komputerów stało się jeszcze bardziej złożone ze względu na ogromną liczbę aktualizacji oprogramowania i niekompatybilność sterowników we współczesnym środowisku IT. Taki stan rzeczy może stanowić wyzwanie przede wszystkim w procesie tworzenia obrazów.

Tworzenie obrazów komputerów, lub obrazów systemów, pozwala zespołom ds. IT na szybkie montowanie i konfigurowanie wielu różnych typów komputerów dla użytkowników. Każdy obraz wymaga szeroko zakrojonych testów i weryfikacji w celu zapewnienia kompatybilności sterowników i prawidłowego działania aplikacji. Taki proces kwalifikacji może trwać nawet 90 dni, zanim możliwe będzie wdrożenie obrazów w całej firmie.

Częste aktualizacje sterowników i oprogramowania rodzą konieczność ponownego przeprowadzenia testów, aby zapewnić poprawne działanie nowej konfiguracji. Co więcej, zespoły ds. IT muszą planować i realizować nowe wdrożenia, które mogą być uciążliwe dla pracowników.

Niezwykle stabilna platforma Intel vPro® daje zespołom ds. IT kontrolę nad procesem zarządzania cyklem życia komputerów oraz zapewnia najnowsze technologie w postaci jednego, zintegrowanego i sprawdzonego rozwiązania.

Zalety stabilnej platformy

Dysponowanie niezawodną platformą, zaprojektowaną z myślą o przyszłym rozwoju, pomaga firmom uniknąć problemów z kompatybilnością sieci i oprogramowania, które mogą wystąpić podczas wdrażania mniej stabilnej infrastruktury obliczeniowej. Stabilne platformy to także większe poczucie pewności po stronie użytkowników, którzy mogą oczekiwać, że ich komputery będą działać prawidłowo przez lata, z zachowaniem minimalnych czasów przestoju lub zakłóceń.

Stabilność i zarządzanie cyklem życia komputerów dzięki platformie Intel vPro®

Stabilna platforma Intel vPro® daje zespołom ds. IT kontrolę nad procesem zarządzania cyklem życia komputerów. Daje także dostęp do najnowszych technologii platformy w postaci jednego zintegrowanego i sprawdzonego rozwiązania, które zapewnia zespołowi ds. IT i użytkownikom stabilność oraz niezawodność urządzeń klasy biznesowej. Urządzenia są chronione jednym z najbardziej rygorystycznych procesów walidacji w branży, który obejmuje tysiące testów i pętli sprzężenia zwrotnego, poświadczających, że urządzenia sprawdzą się w środowisku biznesowym.

Informacje o produktach i wydajności

1

Opisane scenariusze obniżenia kosztów są traktowane jako przykłady, jak dany produkt oparty na technologii Intel®, w określonych warunkach i konfiguracjach, może wpłynąć na generowanie kosztów i zapewnić oszczędności. Warunki mogą ulec zmianie. Firma Intel nie gwarantuje żadnych poziomów kosztów ani ich obniżenia.