Upgrade to Windows* 10 with New PCs

Cut down repair costs and time wasted when you migrate to Windows* 10 with new PCs powered by 8th Gen Intel® Core™ vPro™ processors.1

Windows* 10 Migration

Learn how the latest Intel® processor-based devices work together with Windows* 10 to deliver maximum security, productivity, and consistency across your enterprise.

Learn more

Increase Productivity

Optimize Windows* 10 productivity with new PCs.

Explore the stats in this infographic

Protect Your Business

Secure your data, protect your business.

Explore the stats in this infographic

Related Videos

Informacje o produktach i wydajności

1

Cechy i zalety technologii Intel® zależą od konfiguracji systemu i mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Wydajność może różnić się od podanej w zależności od konfiguracji systemu. Żaden produkt ani komponent nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa. Więcej informacji można uzyskać od sprzedawcy lub producenta systemu albo na stronie https://www.intel.pl.