Przygotowanie na przyszłość IT

Dokonując właściwych inwestycji w przemiany IT już dziś, przedsiębiorstwa mogą być gotowe na czerpanie korzyści z nowych możliwości jutra.

Przyszłe trendy IT:

  • Ciągła ewolucja sztucznej inteligencji pomoże firmom w optymalizacji ich działań, a także wyniesieniu automatyzacji na nowe poziomy.

  • Brzegowe przetwarzanie danych staje się coraz inteligentniejsze, dzięki czemu świat może czerpać korzyści z inteligentnych dróg, budynków oraz wnioskowania w czasie rzeczywistym.

  • Infrastruktura chmury będzie rozwijać się w kierunku hybrydowego środowiska wielochmurowego. Pozwoli to rozłożyć obciążenia robocze na różne rodzaje chmur.

author-image

Sztuczna inteligencja (AI) i automatyzacja

Przedsiębiorstwa dopiero teraz zaczynają sobie faktycznie uświadamiać wartość AI i automatyzacji. Dotyczy to kwestii związanych z łańcuchem dostaw, procesem tworzenia produktu, czy działaniami operacyjnymi. Sztuczna inteligencja może pomóc firmom w prognozowaniu i ulepszaniu wyników. Dzieje się to poprzez odnajdowanie schematów w olbrzymich zbiorach wcześniej niewykorzystanych danych, zarówno ustrukturyzowanych, jak i nie posiadających struktury. Pozyskane w ten sposób wnioski pomagają decydentom w identyfikacji nowych rynków i produktów, optymalizacji cen, poprawy dokładności prognozowania, i nie tylko.

Wielu przedsiębiorstwom wydaje się, że obszarem działania AI są centra danych, gdzie zajmuje się ona długookresową analizą informacji i trendów. Takie działanie jest jak najbardziej cenne, jednak coraz więcej firm wykorzystuje AI również na brzegu, aby stworzyć odpowiednie warunki do automatyzacji i innych procesów w czasie rzeczywistym. Chodzi tu o takie obszary, jak sprzęt polowy, linie produkcyjne oraz infrastruktura. Przykładowo, system wizyjny umożliwia identyfikację usterek linii produkcyjnej, co usprawnia proces zapewnienia jakości. Samodzielne roboty do zabijania wirusów są wykorzystywane do dezynfekcji szpitalnych powierzchni. Pomaga to zarówno pacjentom, jak i personelowi placówek w unikaniu niebezpiecznych patogenów.

W firmie Intel korzystamy z AI do usprawnienia naszego łańcucha dostaw, który obejmuje 600 obiektów w 63 krajach. Oto w jaki sposób AI i zaawansowana analityka pomagają nam w corocznej realizacji miliona zamówień i wysyłaniu miliarda jednostek:1

  • Modelowanie prognoz pomogło w optymalizacji spisu naszych części. Skróciło to czas podejmowania decyzji z pół roku do jednego tygodnia, a także zwiększyło oszczędności o 58 milionów dolarów.
  • Dzięki big data i uczeniu maszynowemu udało nam się ulepszyć podejmowanie decyzji na wczesnym etapie projektowania. Zmniejszyło to koszty zestawienia materiałowego (BOM). Tylko jeden projekt pilotażowy wygenerował 23 miliony dolarów oszczędności w ciągu jednego roku.
  • Algorytm uczenia maszynowego pozwolił na ulepszenie planowania przestrzennego, zapewniając dokładność prognoz na poziomie 95%.

Dział IT firmy Intel wykorzystuje AI do optymalizacji naszych procesów biznesowych na różne sposoby. Obejmują one włączenie algorytmów uczenia maszynowego do naszych procesorów, aby zwiększyć wydajność. Ponadto sztuczna inteligencja pomaga w skróceniu czasu ogólnych testów produktów w naszych fabrykach, a także umożliwia autonomiczną sprzedaż.

Firma Intel stosuje rozwiązania z zakresu AI nie tylko do własnych działań. Nasz dział IT wykorzystuje je również do sprostania wyzwaniom, mającym globalne oddziaływanie. Przykładowo, izraelskie centrum medyczne Sheba Medical Center zorganizowało hackathon w celu zbadania metod wykorzystania analityki danych do leczenia COVID-19. Zespół wolontariuszy z firmy Intel stworzył system. Miał on pomóc w przewidywaniach, u których pacjentów stan może pogorszyć się do stopnia zagrażającego życiu, a którzy mogą wymagać wspomagania tlenem. W czerwcu 2020 r. przyznano firmie Intel tytuł zwycięzcy. Przedstawiciele z centrum medycznego Sheba ogłosili, że rozwiązanie firmy Intel zostanie wykorzystane zarówno u nich, jak i w nowojorskim szpitalu Mount Sinai Hospital.

Wdrożenie AI do pracy na dużą skalę może być skomplikowanym procesem. Wraz ze swoimi światowymi partnerami, firma Intel oferuje różnorodne portfolio zoptymalizowanego pod kątem AI sprzętu, oprogramowania i rozwiązań, które mogą pomóc firmom w szybkim i opłacalnym wdrożeniu sztucznej inteligencji.

Internet przedmiotów i przetwarzanie brzegowe

Internet przedmiotów (IoT) umożliwił wzajemne połączenie milionów nowych urządzeń, a także połączenie ich z chmurą. Obecnie, dzięki najnowszym energooszczędnym i wysoce wydajnym procesorom, analityka i AI wychodzą z chmury bezpośrednio do tych punktów końcowych. IoT stał się niezwykle inteligentny, a to za sprawą dodania do niego przetwarzania brzegowego.

Przykładowo, inteligentne kamery wyposażone w jednostki przetwarzania obrazu (VPU) mogą analizować nagrania w czasie rzeczywistym, a dzięki temu „zobaczyć”, co dzieje się podczas ruchliwego wydarzenia w fabryce lub na skrzyżowaniu. Serwer brzegowy w sklepie może przeprowadzać zaawansowaną analitykę danych klienta, jednocześnie zachowując je na miejscu, co spełnia wymogi związane z lokalizacją danych. Przetwarzanie brzegowe stanowi fantastyczne uzupełnienie przetwarzania w chmurze danych, które najlepiej przechowywać lokalnie, mieć do nich szybki dostęp i analizować je przy niskiej latencji.

Firma Intel oferuje szerokie portfolio technologii przetwarzania brzegowego, których zadaniem jest obsługa wysoce wydajnych i opłacalnych rozwiązań. Nasi partnerzy dokonują skuteczniejszych wdrożeń dzięki sprawdzonym i wstępnie ocenionym rozwiązaniom, stworzonym specjalnie z myślą o IoT.

W roku 2020 firma Intel włączyła nasze najlepsze technologie IoT do pracy nad projektem inteligentnego budynku, który ma być siedzibą naszego centrum rozwoju i projektowania w izraelskim mieście Petach Tikwa. Chcieliśmy stworzyć nowoczesną przestrzeń biurową. Ma ona być przyjazna dla użytkownika, wydajna pod kątem działania oraz opłacalna. Powstały projekt obejmuje systemy do inteligentnego parkowania, inteligentnych szafek, inteligentnego oświetlenia i cyfrowego oznakowania dotykowego, które będzie rozmieszczone w całym budynku i ma pomagać w odnajdowaniu drogi, znalezieniu opcji związanych z wyżywieniem, i nie tylko. Wybierając technologie, zdecydowaliśmy się na wiele rozwiązań ze zbioru Intel® IoT Market Ready Solutions (Intel® IMRS), przeznaczonych dla inteligentnych budynków i komunikacji wizualnych. Ten model pozwolił nam zmniejszyć wydatki inwestycyjne dzięki jednej platformie integracyjnej, skonsolidowanej licencji na chmurę od jednego dostawcy, a także uzyskać lepszą opłacalność za pomocą dostępnych od ręki rozwiązań.

Przetwarzanie brzegowe stanowi fantastyczne uzupełnienie przetwarzania w chmurze danych, które najlepiej przechowywać lokalnie, mieć do nich szybki dostęp i analizować je przy niskiej latencji.

Infrastruktura przetwarzania w chmurze

Na początku istnienia chmury wdrożenia były wyraźnie podzielone na dwie kategorie: publiczne i prywatne. Obecnie firmy mogą korzystać z tego, co najlepsze w obu modelach dzięki hybrydowemu środowisku wielochmurowemu. Takie podejście pozwala zespołom IT na płynniejsze przenoszenie danych i aplikacji pomiędzy wieloma dostawcami usług w chmurze prywatnej i publicznej. Rezultat? Możliwość wyboru najlepszych zasobów chmury, w zależności od lokalizacji, kosztów, umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (SLA) i innych wymogów związanych z obciążeniem roboczym.

Przedsiębiorstwa powinny uczynić z architektury Intel® sprawdzony fundament technologiczny infrastruktury swoich chmur. Pomoże im to w radzeniu sobie z nieprzewidywalnymi zmianami epoki cyfrowej dzięki możliwości bezproblemowych migracji, a także skuteczności operacyjnej. Skupione na danych portfolio firmy Intel powstało dzięki dekadom optymalizacji w różnych zastosowaniach, sprzęcie od producentów oryginalnego sprzętu (OEM) oraz ofertach od dostawców usług w chmurze. Przedsiębiorstwa mają dzięki temu pewność, że ich praca będzie przebiegać płynnie, niezależnie od używanych przez nich połączeń usług w chmurze.

Stosowanie zaawansowanej analityki do obszernych zbiorów danych

W świecie zaawansowanej analityki zachodzi istotna zmiana. Wcześniej analityka polegała po prostu na przeglądaniu historycznych danych, co pomagało w lepszym zrozumieniu zaistniałych wydarzeń. Obecnie niektóre z najbardziej ekscytujących możliwości w zakresie interpretacji danych obejmują analitykę predykcyjną, czyli rozwiązywanie problemów, zanim się pojawią. Zaawansowana analityka pomaga firmom także w wykorzystaniu źródeł danych, które wcześniej były niedostępne. Mogą to być obrazy, dane audio lub wideo, a także dane z czujników IoT.

Analityka predykcyjna pozwala przedsiębiorstwom zrozumieć prospektywne wyniki, a także optymalnie je zmienić. Przykładowo, dane telematyczne wprowadzone do oprogramowania zajmującego się analizą predykcyjną mogą powiadomić menadżera floty, że pojazd wymaga obsługi profilaktycznej. Jeszcze więcej można osiągnąć za pomocą rozszerzonej analityki z AI: handlowcy mogą mieć lepsze pojęcie o sposobie przemieszczania się klientów po sklepie; producenci mogą znaleźć wadliwe produkty; natomiast systemy opieki zdrowotnej są w stanie lepiej ocenić, które grupy pacjentów wymagają opieki kontrolnej.

Bezpieczeństwo informacji

Dzisiejsze zespoły IT muszą zmierzyć się z pokoleniem świetnie obeznanych cyberprzestępców. Hakerzy atakują więcej warstw stosu sprzętu-oprogramowania. Łatwo się zatem domyślić, że podłączenie nowych urządzeń do firmowych sieci zwiększa liczbę potencjalnych miejsc do zaatakowania.

Jedną z najważniejszych strategii w zakresie bezpieczeństwa informacji i zarządzania ryzykiem jest wzmocnienie ochrony w każdym punkcie sieci. Zespół IT firmy Intel wyniósł praktyki związane z bezpieczeństwem informacji na nowy poziom, a umożliwiła to platforma cyber-inteligencji (CIP). CIP przyjmuje dane z setek źródeł i narzędzi ochrony. Zespół IT firmy Intel ma dostęp do danych w czasie rzeczywistym, przetwarzania streamów, narzędzi do uczenia maszynowego, spójnych modeli danych, a także możliwości organizacyjnych i automatyzacyjnych. Dzięki temu wykrywanie i reakcja na incydenty zajmuje mu godziny lub minuty, zamiast dni albo tygodni. Infrastruktura CIP oparta jest na procesorach Intel® Xeon® Platinum, napędach półprzewodnikowych (SSD) Intel® 3D NAND oraz napędach półprzewodnikowych Intel® Optane™ .

Ważnym jest również wdrożenie technologii zabezpieczeń opartych zarówno na sprzęcie, jak i oprogramowaniu. Przykładowo, platforma Intel vPro® zapewnia firmowym komputerom ulepszone zabezpieczenia przed atakami poniżej poziomu systemu operacyjnego (OS), a także zaawansowane możliwości wykrywania zagrożeń, które daje tarcza Intel® Hardware Shield.

Dostawa i pomoc IT dla komputerów firmowych

Przedsiębiorstwa pracują dzięki komputerom. Aby zachować wysoki poziom produktywności, administratorzy IT muszą błyskawicznie rozwiązywać wszystkie problemy. Jednak obecnie wielu pracowników przeszło na system pracy zdalnej, przez co są poza zasięgiem działu wsparcia technicznego.

Dlatego właśnie możliwości zdalnego zarządzania są koniecznym elementem przyszłości branży IT. W celu dostarczenia użytkownikom niezbędnej pomocy informatycznej administratorzy powinni mieć możliwość przeprowadzenia zdalnej diagnozy, konfiguracji oraz aktualizacji komputerów. To jednak nie wszystko, ponieważ muszą oni niekiedy zainstalować nowe oprogramowanie i poprawki. Platforma Intel vPro® została stworzona z myślą o komputerach dla firm. Obejmuje ona technologię Intel® Active Management, która pozwala administratorom IT na zdalne zarządzanie komputerami i ich naprawę, nawet gdy są one wyłączone lub poza pasmem. Nie tylko usprawnia to zarządzanie systemami IT i pomaga zmniejszyć koszty obsługi IT, ale także skraca przerwy w pracy.

Przemiany IT z firmą Intel

Przygotowanie się na przyszłość biznesu to coś więcej niż tylko bycie na bieżąco z najnowszymi trendami IT. Wymaga to strategicznych inwestycji w obszarze infrastruktury IT, a także współpracy organizacyjnej w zakresie najlepszych praktyk. Dowiedz się więcej o możliwościach oferowanych przez firmę Intel w kwestii wskazówek i wsparcia, dotyczących przemian IT, które przygotują Twoją firmę na nadchodzące czasy.