Omówienie zarządzania usługami IT (ITSM, IT Service Management)

Wypełnij lukę między IT a pracownikami, aby zapewnić bezproblemową obsługę.

Omówienie ITSM:

  • ITSM opisuje zarządzanie usługami IT, od planowania strategicznego do wdrażania, obsługi i ulepszania.

  • Jednym z najpopularniejszych zbiorów praktyk dotyczących ITSM jest ITIL (Information Technology Infrastructure Library), który postrzega ITSM jako sześcioetapowy łańcuch wartości usług.

  • Platforma Intel vPro® umożliwia uproszczenie i optymalizację ITSM w szerokim zakresie potrzeb organizacyjnych.

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

Zarządzanie usługami IT wymaga strategicznego podejścia, które skupia się na użytkowniku końcowym. Strategie ITSM, w tym popularny zbiór praktyk ITIL, umożliwiają stworzenie organizacji IT, która w bardzo dużym stopniu odpowiada na potrzeby biznesu i użytkownika.

Co to jest zarządzanie usługami IT (ITSM)?

Zarządzanie usługami IT, czyli ITSM, odnosi się do strategii, w ramach której organizacja zapewnia usługi IT swoim użytkownikom końcowym. Technologie, procesy i ludzie są ważnymi elementami ITSM.

ITSM skupia się na zrozumieniu i spełnianiu potrzeb użytkownika końcowego. Zakres ten obejmuje projektowanie systemów IT, które umożliwiają skuteczne zarządzanie popytem na wdrażanie procesów, sprzętu i oprogramowania usprawniających usługi. Działalność ITSM umożliwia rozwój systemów IT, aby zaspokoić zmieniające się oczekiwania i dostosować się do nowych technologii.

Gdy organizacje skutecznie korzystają z ITSM, zapewniają sprawniejsze usługi o większej dostępności i niskich kosztach. ITSM może również poprawiać produktywność pracowników i doświadczenia klientów, a także ułatwiać analitykę i ulepszanie usług w przyszłości.

Jaka jest różnica między ITSM i ITIL?

ITIL, czyli Information Technology Infrastructure Library, to zbiór najlepszych praktyk dla ITSM, wykorzystywany przez organizacje na całym świecie. Najbardziej aktualną wersją ITIL jest ITIL 4 opublikowany w 2019 r. W porównaniu z poprzednimi wersjami, ITIL 4 kładzie nacisk na podejście oparte na współpracy, które pozwala uwolnić się od silosów i utrzymać sprawną, elastyczną organizację IT.
ITIL 4 jest oparty na modelu łańcucha wartości usług obejmującym sześć działań. Oto sześć działań ITIL:

  • Planowanie: planowanie strategiczne musi uwzględniać potrzeby użytkowników, ograniczenia organizacyjne oraz przyszłe kierunki.
  • Zaangażowanie: aby osiągnąć sukces, dział IT musi rozumieć potrzeby wszystkich zainteresowanych stron. To działanie wiąże się ze szczegółową analizą doświadczeń użytkowników, aby byli oni zadowoleni z nowych usług IT.
  • Projektowanie i transformacja: przed wdrożeniem nowych usług ITIL wymaga stworzenia solidnych podstaw projektu opartego na użytkownikach. Decyzje wynikają z oczekiwań zainteresowanych stron i strategii organizacyjnej.
  • Pozyskanie i budowa: organizacje mogą opracować nową usługę wewnątrz lub kupić rozwiązanie od sprzedawcy w zależności od potrzeb użytkowników i dostępnych technologii.
  • Dostarczanie i wsparcie: po stworzeniu lub uzyskaniu rozwiązań są one wdrażane do środowiska IT i udostępniane użytkownikom. Ludzie i procesy będą wymagać od IT wsparcia, aby skutecznie wykorzystywać usługi.
  • Usprawnianie: żaden system IT nie jest po prostu kompletny i ukończony. Skuteczne zarządzanie usługami IT wymaga zaangażowania w ciągłe doskonalenie.

Korzystanie z praktyk ITIL pozwala organizacjom łatwiej zrozumieć mocne i słabe strony obecnych strategii IT, a także stworzyć solidny fundament na przyszłość.

Gdy organizacje skutecznie korzystają z ITSM, zapewniają sprawniejsze usługi o wysokiej dostępności i niskich kosztach.

Procesy ITSM obsługiwane przez platformę Intel vPro®

Firma Intel jest zaangażowana w poprawę świadczenia usług IT, a także wspieranie organizacji w zakresie zwiększania wartości dzięki IT. Platforma Intel vPro®, stworzona z myślą o potrzebach firm, umożliwia łatwiejsze pokonanie kilku kroków ITSM, od planowania po świadczenie usług i usprawnianie.

Zarządzanie incydentami
Z technologią Intel® Active Management Technology, częścią składową platformy Intel vPro®, zarządzanie incydentami jest uproszczone i usprawnione dzięki możliwościom łatwego dostępu zdalnego. Działy IT mogą sterować każdym urządzeniem za pomocą źródła zasilania i połączenia sieciowego, nawet gdy obsługujący jest z dala od urządzenia i nikt nie jest na nim zalogowany.

Zarządzanie problemami
Technologia Intel® Active Management Technology ułatwia również działom IT i centrom pomocy zarządzanie podstawowymi problemami poprzez umożliwienie w pełni zdalnej diagnostyki i konfiguracji na potrzeby pracowników lokalnych i zdalnych.

Zarządzanie zmianą
Dopilnowanie, aby każdy pracownik aktualizował swoją konfigurację, jest łatwiejsze dzięki technologii Intel® Active Management Technology.
Wdrażaj zdalnie zmiany globalne dla wszystkich pracowników i ułatwiaj zarządzanie zmianą w całej organizacji.

Zarządzanie wdrożeniem
Wdrażaj i konfiguruj nowe oprogramowanie i usługi poza godzinami pracy z technologią Intel® Active Management Technology, aby zmaksymalizować czas pracy bez przestojów.

Zarządzanie ciągłością usług IT
Zmiany sprzętowe mogą zakłócać przepływ pracy w firmie. Program Intel® Stable IT Platform Program (Intel® SIPP), będący częścią platformy Intel vPro®, sprawdza sprzęt i oprogramowanie pod kątem braku zmian sprzętowych w całym cyklu zakupowym. Przekłada się to na mniejszą ilość zakłóceń i łatwiejsze zarządzanie ciągłością IT.

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
Obecnie cyberataki mogą być ukierunkowane nie tylko na oprogramowanie, ale także na oprogramowanie sprzętowe. Z tarczą Intel® Hardware Shield, komponentem platformy Intel vPro®, funkcje zabezpieczeń sprzętowych zmniejszają ryzyko ataków bez dodatkowej infrastruktury IT. Zapewnia ona również widoczność zabezpieczeń od sprzętu do oprogramowania. Dzięki funkcjom blokowania pamięci, które zapobiegają przeniknięciu złośliwego kodu, tarcza Intel® Hardware Shield pomaga organizacjom w poruszaniu się po złożonym krajobrazie zagrożeń.

Korzystając ze wszystkich możliwości platformy Intel vPro®, organizacje mogą wdrażać strategie ITSM zaprojektowane w oparciu o zwinne i elastyczne podejście do procesów IT.

Więcej zasobów na temat strategii IT

Poznaj inne sposoby wykorzystania technologii do rozwoju firmy.

Transformacja IT

Przeczytaj o krokach do podjęcia przy transformacji IT oraz o kluczowych obszarach zainteresowania, komputerach klasy biznesowej, chmurze hybrydowej, funkcjach sieciowych i nie tylko.

Więcej informacji

Bezpieczeństwo informacji

Dowiedz się więcej na temat najnowszych strategii, które umożliwiają zabezpieczanie komputerów firmowych przed atakami.

Czytaj dalej

Przyszłość IT

Przyszłość IT będzie opierać się na połączeniu nowych i starych technologii w celu napędzania bezpieczeństwa, efektywności i produktywności.

Więcej informacji