Czym jest transformacja IT? Omówienie i strategia – Intel®

Transformacja IT to całościowe podejście do przygotowania biznesu na przyszłe wyzwania.

Omówienie transformacji IT:

 • Transformacja IT to strategiczna, kompleksowa modernizacja sprzętu, oprogramowania i praktyk firmy w celu przygotowania się na przyszłe wyzwania.

 • Skuteczna transformacja IT zapewnia elastyczność, łatwość zarządzania, niski poziom całkowitych kosztów posiadania oraz zdolność szybkiego reagowania na zmiany ekosystemu.

 • Koncentrując wysiłki na kluczowych obszarach, możesz lepiej wspierać wydajność IT, zarządzanie ryzykiem IT i zarządzanie kosztami.

author-image

Według

Czym jest transformacja IT?

Transformacja IT to strategia przygotowania Twojego sprzętu, oprogramowania, systemów i praktyk na wyzwania – zarówno obecne i przyszłe – przy jednoczesnym zapewnieniu konkurencyjności przedsiębiorstwa. Oznacza ona coś więcej niż dostosowanie infrastruktury do najnowszych i najlepszych rozwiązań z dziedziny IT. Obejmuje inteligentne inwestycje w zakresie przetwarzania, przechowywania i sieci w celu idealnego wyważenia kosztów, wydajności i efektywności, przy uwzględnieniu możliwości skalowania.

Realizacja wszystkich tych celów zależy od osób w Twojej organizacji. Kulturowy aspekt transformacji IT nie może zostać pominięty – ludzie są jednym z głównych filarów firmy. Bez ich wsparcia i chęci liderzy projektów mogą stwierdzić, że pracownicy stanowią przeszkodę w osiąganiu celów. Gdy wszyscy podchodzą do zmiany z entuzjazmem, kierownicy projektów znajdą potencjał kreatywności i zasoby niezbędne do utrzymania tempa rozwoju i zapewnienia sukcesu transformacji IT.

Dzięki nowym paradygmatom IT, takim jak przetwarzanie w chmurze, małe firmy stają ramię w ramię z dużymi przedsiębiorstwami, czasami wykazując się większą sprawnością. Tymczasem przedsiębiorstwa, podążając za trendami rynkowymi, inwestują w zaawansowane narzędzia, takie jak sztuczna inteligencja (AI) i analiza predykcyjna. Ponadto firmy coraz częściej muszą liczyć się z czynnikami zewnętrznymi. Na przykład globalne zagrożenia dla zdrowia, takie jak pandemia COVID-19, wymagają szybkich i kreatywnych rozwiązań pozwalających na utrzymanie produktywności. Pomyślna transformacja IT pomoże firmom sprostać tym wyzwaniom i prosperować pomimo trudności.

Korzyści wynikające z transformacji IT

Choć plan transformacji IT dla Twojej firmy będzie unikalny, ogólne korzyści są wszechstronne. Do oceny powodzenia inicjatyw dotyczących transformacji IT i modernizacji możesz wykorzystać każdy z poniższych punktów lub określić własne kluczowe wskaźniki wydajności.

 • Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorstwa i szybkie wprowadzanie na rynek. Szybkie rozwijanie i wdrażanie usług i zwiększanie wydajności infrastruktury IT, aby wspierać innowacje bez konieczności poświęcania produktywności.
 • Wspieranie łatwości zarządzania. Inteligentne zarządzanie obciążeniami pracą i planowanie polityki IT w całej sieci.
 • Rozwiązywanie problemów związanych ze starszą infrastrukturą IT. Rozwiązywanie problemów wynikających z luk w usługach IT i wąskich gardeł, zmniejszanie długu technicznego, rozbijanie silosów danych oraz zwiększenie możliwości zarządzania urządzeniami końcowymi.
 • Obniżanie kosztów. Od brzegu po rdzeń aż do centrum danych, zapewnianie sprawnego zarządzania kosztami IT, pozwalającego uzyskać efekt skali przy niskich wydatkach operacyjnych i szybkim zwrocie z inwestycji.
 • Zwiększanie bezpieczeństwa i stabilności. Ochrona przed hakerami, wczesne wykrywanie zagrożeń, łagodzenie wszelkich szkód oraz uproszczenie procesu zarządzania poprawkami w celu zapewnienia ochrony urządzeń końcowych.

Transformacja IT przewiduje całościowe podejście i rozważne inwestycje oraz przemyślaną strategię, które mają pomóc przewidzieć konkretne wyzwania w Twojej branży i stawić im czoła.

Kroki w ramach transformacji IT

Z perspektywy strategicznej opracowanie planu transformacji IT jest absolutnym pierwszym krokiem. Jeśli pracujesz z dostawcą usług zarządzanych lub innym konsultantem IT, warto zacząć od rozmowy wstępnej. Możesz również wykorzystać swoje relacje biznesowe z dostawcami i sprzedawcami, aby uzyskać niezbędne elementy składowe dla konkretnego planu transformacji IT. Firma Intel może pomóc w pozyskaniu wskazówek i kontaktów.

 1. Zrozumienie potrzeby transformacji kultury: Entuzjastyczne podejście zespołów wewnętrznych do zmian ma kluczowe znaczenie. Przygotowanie się na podkreślenie potencjalnych korzyści (sprawności, skuteczności i gotowości na przyszłe potrzeby) oraz wykazanie wczesnych osiągnięć, które pomagają ukazać wartość biznesową transformacji IT.
 2. Dostosowanie celów biznesowych: Określenie wizji i potencjału IT niezbędnych do realizacji planu. Ten krok wiąże się również z uzyskaniem szerokiego poparcia dla inicjatywy transformacji IT ze strony liderów i kluczowych osób w organizacji.
 3. Określenie długoterminowych celów IT: Jakie są Twoje wyznaczniki sukcesu? Cele długoterminowe powinny być powiązane z konkretnymi harmonogramami i branżowymi analizami porównawczymi, aby zapewnić stałe postępy.
 4. Opracowanie strategii: Wdrożenie transformacji IT wymaga stopniowego usprawniania nowych systemów IT przy wykorzystaniu starszych inwestycji w taki sposób, który nie powoduje utraty produktywności. Dążenie do odpowiedzi na pytanie, jak dostać się z punktu A do punktu B bez dłuższych przerw w świadczeniu usług.
 5. Zaplanowanie modernizacji infrastruktury: Dostosowanie celów związanych z IT do inwestycji w sprzęt i oprogramowanie niezbędnych do ich obsługi. W przypadku wielu firm oznacza to hybrydowe podejście z wykorzystaniem wielu chmur.
 6. Wdrażanie nowych technologii: Zastosowanie technologii w praktyce. Przed wdrożeniem i po jego zakończeniu należy dokonać analizy dotychczasowych działań, aby ocenić, czy osiągnięto wyznaczniki sukcesu, i rozważyć ewentualne zmiany i udoskonalenie procedur.

Główne obszary skutecznej strategii transformacji IT

Transformacja IT to wielokierunkowe podejście przewidujące dogłębną analizę wielu kategorii infrastruktury. Uwzględnia ona ocenę współpracy komponentów systemów, sieci oraz polityki biznesowej. Poniższe obszary strategii obejmują wiele zagadnień i mogą pomóc w określeniu kierunków planowania.

Połączenie kampanii informacyjnych z przepływami pracy zgodnie z Agile

Transformacja IT nie będzie skuteczna bez wsparcia ze strony członków organizacji. Aby pracownicy entuzjastycznie przyjęli zmianę, trzeba jasno nakreślić konkretne problemy poszczególnych działów biznesowych, które transformacja może rozwiązać. Łącząc informacje z zarządzaniem projektem według metodologii Agile, zademonstrujesz wczesną wartość biznesową za pomocą produktu o minimalnej funkcjonalności. Na przykład dział IT firmy Intel wykorzystał metodologię Agile, aby zademonstrować wczesne korzyści wynikające z aktualizacji naszego rozwiązania Cyber Intelligence Platform. Dzięki Agile dział IT firmy Intel nie musiał czekać do czasu zakończenia projektu, aby przedstawić jego wartość.

Przyjęcie hybrydowego podejścia bazującego na wielu chmurach

Hybrydowa strategia wykorzystująca wiele chmur łączy najlepsze zasoby Twojej prywatnej chmury oraz chmury publicznej. Prywatne chmury, oparte na sieciach programowalnych (SID) oraz zwirtualizowanych funkcjach sieciowych (VNF), umieszczają każdy z Twoich zasobów obliczeniowych, sieciowych i pamięci masowej we wspólnej puli, co ułatwia przydzielanie pracy bez względu na lokalizację. Dodając usługi w chmurze publicznej oferowane przez takich dostawców jak Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud oraz innych, możesz wykraczać poza możliwości własnej infrastruktury IT. Te dodatkowe zasoby pomagają w zarządzaniu sezonowym wzrostem natężenia prac, dotrzymaniu umów o poziomie usług oraz sprostaniu wymogom maksymalizacji czasu pracy, a także skupieniu się na szybkiej realizacji usług IT.

Wyeliminowanie wąskich gardeł z sieci

Rozwiązanie problemu luk w usługach IT oraz wąskich gardeł poprzez zoptymalizowanie wydajności dzięki modernizacji komponentów. Na przykład wprowadzenie nowych procesorów Intel® Xeon® Scalable może zapewnić większą przepustowość obliczeniową. Dodanie dysków Intel® Optane™ Solid State Drives pomaga wykorzystać zwiększoną wydajność poprzez uniknięcie wąskich gardeł w warstwie pamięci masowej.

Dzięki jednoczesnej modernizacji zasobów obliczeniowych, sieciowych i pamięci masowej można zapewnić wydajność całej infrastruktury IT. Narzędzie firmy Intel Scale IT Up pomaga wykazać, w jaki sposób wprowadzenie kluczowych rozwiązań modernizacyjnych we wszystkich warstwach zapewnia najlepsze wyniki i wykorzystanie danych w przeliczeniu na dolara.

Przyjęcie podejścia stawiającego dane na pierwszym miejscu

Aby wdrożyć transformację cyfrową, organizacje muszą zintegrować swoją architekturę danych, model operacyjny, przestrzeganie przepisów oraz bezpieczeństwo. Silna strategia oparta na danych przedsiębiorstwa jasno nakreśla wizję dążenia do umieszczenia danych w centrum uwagi, promowania kultury ukierunkowanej na dane oraz tworzenia „danych jako usługi”, aby pracownicy mogli w łatwy sposób pozyskać potrzebne dane.

Jeden z kluczowych aspektów tej strategii przewiduje włączenie rozproszonych po całej organizacji „kałuż danych” do odpowiednich „jezior danych”. Tutaj zaufane dane mogą zostać udostępnione wszystkim liniom i procesom biznesowym. Zespoły mogą analizować i udostępniać dane w różnych systemach poprzez interfejsy programów aplikacji (API). Ponadto systemy mogą wykorzystywać AI i techniki uczenia maszynowego do analizy danych, aby zyskać nowe spostrzeżenia. Jako że dane są przesyłane i monitorowane w ramach przedsiębiorstwa, ryzyko ich ujawnienia lub utraty jest mniejsze.

Korzystanie z zaawansowanej analizy i AI

Analityka i AI napędzają najbardziej zaawansowane zastosowania na każdym rynku. Rozwiązują złożone problemy biznesowe, przyspieszają badania naukowe, pozwalają przewidzieć zdarzenia i zachowania konsumentów, a także monitorują systemy i linie produkcyjne. Tworzenie podstawy analizy oznacza wykorzystanie danych w najbardziej potrzebny sposób, głównie poprzez wirtualizację i agregowanie warstw pamięci masowej w celu zwiększenia dostępności danych dla naukowców i programistów.

W dziedzinie analityki i AI mamy obecnie do czynienia z wieloma kreatywnymi zastosowaniami innowacyjnego oprogramowania i sprzętu. Oto kilka z nich:

 • Specjalnie zaprojektowany sprzęt obsługuje AI na brzegu sieci, aby zmniejszyć opóźnienia i obciążenia obliczeniowe centrum danych. Przykładowo, procesory Intel® Movidius™ umożliwiają przetwarzanie wizyjne w inteligentnych kamerach, a produkty Intel® FPGA mogą być wykorzystane w urządzeniach brzegowych do obsługi wdrożeń 5G i IoT.
 • Oprogramowanie i narzędzia, takie jak zestaw narzędzi Intel® Distribution of OpenVINO™ zapewniają zoptymalizowaną wydajność wielu rodzajów sprzętu, co zapewnia projektantom systemów i programistom większy wybór i elastyczność wykorzystywania.
 • W przypadku aplikacji o wysokiej wydajności obliczeniowej (HPC) zestaw narzędzi Intel® oneAPI IoT (IoT Kit) oferuje wspólny język kodowania dla różnych środowisk. Pozwala to skrócić czas rozwoju oraz usprawnić współpracę komponentów dzięki metodologii umożliwiającej wielokrotne wykorzystanie raz napisanego kodu.

Zwiększenie możliwości zarządzania punktami końcowymi

Komputery klasy biznesowej wyposażone są w platformy podnoszące poziom bezpieczeństwa oraz funkcje szyfrowania i inne zabezpieczenia, które nie spowodują spadku wydajności urządzenia lub zmniejszenia produktywności pracownika. Narzędzia ułatwiające zarządzanie pomagają działom IT utrzymać flotę komputerów stacjonarnych oraz skutecznie zarządzać poprawkami i zdalnym rozwiązywaniem problemów, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów konserwacji i naprawy.

Platforma Intel vPro® zapewnia te usprawnienia, oferując urządzenia stworzone dla firm. Platforma wyposażona jest w technologię Intel® Active Management Technology oferującą infrastrukturę IT jako usługę, co zapewnia technikom zdalny dostęp do komputerów w sieci umożliwiający ich naprawę. Natomiast rozwiązanie Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) umożliwia oparte na chmurze zarządzanie urządzeniami znajdującymi się zarówno wewnątrz firmy, jak i poza nią.

Wdrożenie wielopoziomowego bezpieczeństwa informacji

Wraz z rosnącą liczbą urządzeń łączących się z siecią przedsiębiorstwa może poszerzyć się całkowita powierzchnia ataku. Wielopoziomowe podejście do bezpieczeństwa informacji obejmuje zabezpieczenia oprogramowania, takie jak programy antywirusowe, oraz zabezpieczenia sprzętowe, narzędzia do wykrywania i naprawy, polityki zarządzania ryzykiem oraz dobrze przeszkolony i kompetentny personel.

Produkty Intel® tworzone są z wykorzystaniem wbudowanych technologii zabezpieczeń. Pomaga to chronić obszary potencjalnie narażone na ataki. Technologie te są zakorzenione w krzemie, co pomaga stworzyć zaufaną podstawę obliczeniową. W rezultacie możesz lepiej wykorzystywać strategie zarządzania ryzykiem IT oraz politykę korporacyjną IT. Dla przykładu, platforma Intel vPro® wyposażona została w technologię Intel® Hardware Shield, która pomaga chronić przed atakami poniżej systemu operacyjnego (OS) oraz zapewnia zaawansowane funkcje wykrywania zagrożeń.

Transformacja IT w porównaniu z transformacją cyfrową

Transformacja IT zwiększa zdolność organizacji do dostosowania się do zmian w zakresie technologii i ekosystemów dzięki strategicznym aktualizacjom IT. Te inwestycje w obliczenia, pamięć masową i sieci mogą pomóc zrównoważyć koszty w stosunku do wydajności, ale odgrywają również rolę w transformacji cyfrowej.

Chociaż transformacja cyfrowa wykorzystuje AI, przetwarzanie brzegowe i technologię przetwarzania w chmurze w celu uzyskania wydajności operacyjnej i analiz biznesowych, jej skuteczna realizacja wymaga nowoczesnej, elastycznej infrastruktury IT zdolnej do obsługi złożonych danych i integracji z systemami technologii operacyjnej (OT).

Dowiedz się więcej o transformacji cyfrowej

Technologie i rozwiązania firmy Intel® na potrzeby transformacji IT

Transformacja IT to więcej niż kilka aktualizacji sprzętu. Przewiduje ona całościowe podejście i rozważne inwestycje oraz przemyślaną strategię, które mają pomóc przewidzieć konkretne wyzwania w Twojej branży i stawić im czoła. Ponadto bierze pod uwagę liczne wyzwania wynikające z rozwoju danych oraz coraz bardziej konkurencyjnego krajobrazu, w którym nie brakuje złożonych zagrożeń cyfrowych.

Dzięki dogłębnemu rozumieniu pełnego ekosystemu IT – począwszy od punktów końcowych poprzez centra danych i ład korporacyjny, a na polityce biznesowej skończywszy – firma Intel może zaoferować pomoc podczas transformacji IT w Twoim przedsiębiorstwie. Gdy już masz wszystkie narzędzia, aby rozwijać się dzisiaj, możesz wyruszyć na podbój jutra.