Objaśnienie technologii komputerowej: czy potrzebujesz technicznej modernizacji?

Blog sponsorowany przez firmę Intel.

Ukryte koszty starszych komputerów

  • Pracownicy mogą tracić do 11 godzin rocznie, czekając na uruchomienie się starszego komputera1.

  • Starsze komputery mogą zmniejszać produktywność pracowników o 29%2.

  • Starsze komputery powodują koszty w wysokości nawet 17 000 dolarów rocznie w związku ze spadkiem wydajności jednego pracownika3.

  • Znajdź nowy komputer spełniający Twoje potrzeby.

author-image

By

Niedostatki technologiczne mogą z czasem wkraść się do każdej małej firmy, najczęściej niepostrzeżenie. Pracownicy czekający co rano kilka minut na uruchomienie komputera, awarie komputerów, naruszenia bezpieczeństwa danych i technologia, która po prostu nie jest w stanie dotrzymać kroku nowym, bardzo wymagającym aplikacjom, obniżają wydajność i rentowność firmy4.

Ukryte koszty starszych komputerów

Czy zauważyłeś, że im starszy jest Twój komputer, tym jego uruchomienie wydaje się trwać dłużej? To nie złudzenie. Starsze komputery naprawdę uruchamiają się dłużej. W rzeczywistości według raportu firmy J. Gold Associates pt. „Analiza kosztów starszych komputerów w małych i średnich firmach — wybrane wyniki” (z ang. Older PCs in SMB cost study — selected results5), wykonanego na zlecenie firmy Intel, szacuje się, że komputer, który ma mniej niż rok potrzebuje średnio mniej niż minutę, aby się uruchomić. Po pięciu latach średni czas uruchomienia komputera wydłuża się do nieco ponad czterech minut. W ciągu całego roku pracownicy mogą stracić do 11 godzin, czekając na uruchomienie się starszego komputera1.

Ale nie tylko czekanie na uruchomienie się komputera jest stratą czasu. Badanie przeprowadzone przez J. Gold Associates wykazało także, że każdego roku w małych firmach ponad 40% (43,42%) komputerów PC, które mają więcej niż pięć lat, psuje się lub ulega awarii. Dla porównania w przypadku komputerów, które mają mniej niż jeden rok, odsetek ten wynosi 5%. Koszt awarii starszego sprzętu komputerowego może wynieść około 662 dolarów rocznie za każdą usterkę6.

Podsumowując, starsze komputery mogą zmniejszyć produktywność pracowników o 29% i spowodować koszty w wysokości 17 000 dolarów rocznie z powodu spadku wydajności jednego pracownika3.

To jeszcze nie wszystko. Starsze komputery mogą być także bardziej podatne na ataki cybernetyczne. A to może być wyjątkowo kosztowne, szczególnie dla małych firm. Firma J. Gold Associates informuje, iż respondenci przyznali, że przeciętnie ich starsze komputery były hakowane częściej niż nowszy sprzęt. Globalnie respondenci oszacowali, że średnio 5,92% ich komputerów mających mniej niż rok zostało zaatakowanych przez złośliwe oprogramowanie lub było przedmiotem innych włamań. W przypadku komputerów starszych niż pięć lat odsetek ten wzrasta do 34,47%3.

Co to oznacza pod względem potencjalnych kosztów finansowych dla małej firmy? Na całym świecie, w przypadku gdy komputer pracownika ma więcej niż pięć lat, średni koszt pojedynczego naruszenia bezpieczeństwa danych szacuje się na 35 745 dolarów na pracownika7.

Bądź na bieżąco z najnowocześniejszą technologią

Ukryte koszty starszych komputerów to nie tylko wolne uruchamianie i awarie czy nawet łamanie zabezpieczeń. Prawda jest taka, że wiele aplikacji jest często aktualizowanych, a aktualizacje te z jednej strony poprawiają i rozszerzają funkcjonalność, ale z drugiej mogą również wymagać większej mocy obliczeniowej.

RJ Martino, dyrektor wykonawczy w Scale Technology, mówi: — Jeśli nie masz najnowszego sprzętu komputerowego, niektóre funkcje nowego lub zaktualizowanego oprogramowania po prostu nie mogą zadziałać. W najgorszym przypadku aktualizacja systemu operacyjnego może nawet spowolnić działanie Twojego komputera — twierdzi RJ Martino. Obecnie modernizacja sprzętu komputerowego nawet co dwa lata może nie być wystarczająca. Martino dochodzi do wniosku: — Jeśli chcesz korzystać z najnowocześniejszych technologii, lepiej upewnij się, że masz najnowocześniejszy sprzęt8.

Dowiedz się więcej o kluczowych komponentach sprzętu komputerowego ›

Odświeżenie dla zwiększenia mocy

Aby zwiększyć produktywność swoich pracowników i moc najnowszych aplikacji biznesowych, porozmawiaj z zaufanym partnerem na temat tego, czy nadszedł już czas na modernizację sprzętu komputerowego. Oszczędności i wzrost produktywności, które możesz osiągnąć, mogą znacznie przewyższyć ukryte koszty wynikające z próby wyciśnięcia więcej z komputerów, które obecnie posiadasz9.

Informacje o produktach i wydajności

1

Stwierdzenie „Pracownicy spędzają do 11 godzin rocznie, czekając na uruchomienie komputera” opiera się na przeprowadzonej w 2018 roku internetowej ankiecie zleconej przez firmę Intel i przeprowadzonej przez firmę J. Gold Associates, LLC., w której wzięło udział 3297 respondentów z sektora małych firm. Ankieta została przeprowadzona w 16 krajach (Australii, Kanadzie, Chinach, Francji, Niemczech, Indiach, Włoszech, Japonii, Meksyku, Arabii Saudyjskiej, Republice Południowej Afryki, Hiszpanii, Turcji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Wielkiej Brytanii i USA), a jej celem była ocena problemów i kosztów związanych z używaniem starszych komputerów. Przy założeniu, że rozruch odbywa się raz dziennie i przy czasie uruchamiania obliczonym na podstawie średniej z czasów uruchamiania ponadpięcioletniego komputera, jakie podali respondenci, oszacowano, że pracownicy spędzali 11 godzin rocznie na uruchamianiu pięcioletniego komputera (4,07 min × 5 dni w tygodniu × 52 tygodnie w roku / 60 (aby uzyskać wynik w godzinach) × wskaźnik wykorzystania wynoszący 0,67, a więc 4,07 × 5 × 52 : 60 × 0,67 = 11,8). Aby zapoznać się ze statystykami i pełnym raportem, odwiedź tę stronę.

2

Stwierdzenie „Pracownicy są o 29% mniej wydajni na komputerach, które mają ponad 5 lat” opiera się na wskaźniku, który jest iloczynem oszacowanego przez respondentów poziomu pogorszenia produktywności wynikającego z pracy na pięcioletnim komputerze oraz szacowanego średniego czasu, jaki respondenci spędzili przy komputerze. Aby zapoznać się ze statystykami i pełnym raportem, odwiedź tę stronę.

3

Stwierdzenie „Koszty użytkowania pięcioletniego komputera mogą wynosić nawet 17 tysięcy dolarów rocznie” opiera się na przeprowadzonej w 2018 roku internetowej ankiecie zleconej przez firmę Intel i przeprowadzonej przez firmę J. Gold Associates, LLC., w której wzięło udział 3297 respondentów z sektora małych firm. Ankieta została przeprowadzona w 16 krajach (Australii, Kanadzie, Chinach, Francji, Niemczech, Indiach, Włoszech, Japonii, Meksyku, Arabii Saudyjskiej, Republice Południowej Afryki, Hiszpanii, Turcji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Wielkiej Brytanii i USA), a jej celem była ocena problemów i kosztów związanych z używaniem starszych komputerów. Respondenci oszacowali, że w przypadku komputerów ponadpięcioletnich pracownicy będą nawet o 29% mniej wydajni – przy założeniu, że przeciętne wynagrodzenie pracownika wynosi 60 tysięcy dolarów, koszt utraconej wydajności wyniesie 17 tysięcy dolarów. Aby zapoznać się ze statystykami i pełnym raportem, odwiedź tę stronę.

4

Opisane scenariusze obniżenia kosztów są traktowane jako przykłady, jak dany produkt oparty na technologii Intel®, w określonych warunkach i konfiguracjach, może wpłynąć na generowanie kosztów i zapewnić oszczędności. Warunki mogą ulec zmianie. Firma Intel nie gwarantuje żadnych poziomów kosztów ani ich obniżenia.

5

Dane statystyczne z internetowej ankiety przeprowadzonej w 2018 roku na 3297 respondentach z małych firm w 16 krajach (Australii, Kanadzie, Chinach, Francji, Niemczech, Indiach, Włoszech, Japonii, Meksyku, Arabii Saudyjskiej, Republice Południowej Afryki, Hiszpanii, Turcji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Wielkiej Brytanii i USA), którą zleciła firma Intel, a przeprowadziła firma J. Gold Associates, LLC, aby ocenić problemy i koszty związane z używaniem starszych komputerów. Szczegółowe informacje na temat ankiety można uzyskać tutaj.

6

Badanie J. Gold opiera się na przeprowadzonej w 2018 roku internetowej ankiecie zleconej przez firmę Intel i przeprowadzonej przez firmę J. Gold Associates, LLC., w której wzięło udział 3297 respondentów z sektora małych firm. Ankieta została przeprowadzona w 16 krajach (Australii, Kanadzie, Chinach, Francji, Niemczech, Indiach, Włoszech, Japonii, Meksyku, Arabii Saudyjskiej, Republice Południowej Afryki, Hiszpanii, Turcji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Wielkiej Brytanii i USA), a jej celem była ocena problemów i kosztów związanych z używaniem starszych komputerów. Z badania firmy J. Gold wynika, że awaria komputera w ramach gwarancji kosztowała firmę 1070 USD za każdą awarię, a koszt awarii komputera nieobjętego gwarancją wyniósł 1525 USD. Na podstawie obliczonych wyżej kosztów awarii można obliczyć roczny koszt awarii na użytkownika (przy założeniu kosztów gwarancyjnych w pierwszym roku i pozagwarancyjnych w pozostałych latach): koszt = 43,42% (średni wskaźnik awarii) × 1525 USD (koszt awarii poza gwarancją) 1 (dane z II kw.).

7

Koszt ataku ze strony złośliwego oprogramowania lub koszt naruszenia danych na pracownika można obliczyć za pomocą następującego wzoru: 35 745 USD (koszt na pracownika) = 34,47% (średni odsetek pracowników, u których naruszono dane) × 103 705 USD (średni koszt naruszenia).

8

Inc. Opinia firmy Intel, „Skąd wiedzieć, że trzeba wymienić sprzęt”, 14 sierpnia 2018 r.

9

Wydajność różni się w zależności od użytkowania, konfiguracji i innych czynników. Dowiedz się więcej na stronie www.Intel.com/PerformanceIndex. Opisane scenariusze obniżenia kosztów są traktowane jako przykłady, jak dany produkt oparty na technologii Intel®, w określonych warunkach i konfiguracjach, może wpłynąć na generowanie kosztów i zapewnić oszczędności. Warunki mogą ulec zmianie. Firma Intel nie gwarantuje żadnych poziomów kosztów ani ich obniżenia.