Mężczyzna pochylający się nad biurkiem w otwartym biurze, porównujący dokument trzymany w dłoni z zawartością wyświetlaną na monitorze komputera

Na czym polega modernizacja technologii?

Czy technologia wstrzymuje rozwój Twojej firmy? Możliwe, że nadszedł czas na wymianę lub modernizację technologii. Dowiedz się, jak modernizacja technologii może pomóc poprawić wydajność pracowników, poprawić doświadczenia w miejscu pracy i zwiększyć bezpieczeństwo urządzeń.

Modernizacja technologii — wnioski

  • Komputery trzyletnie lub starsze mogą drastycznie zmniejszyć produktywność i wydajność pracowników.

  • Obecnie do zapewnienia małym przedsiębiorstwom ochrony przed cyberzagrożeniami są wymagane zarówno zabezpieczenia programowe, jak i sprzętowe.

  • Inwestowanie w komputery klasy biznesowej może pomóc poprawić zadowolenie i wskaźnik zatrzymania pracowników.

  • Platforma Intel vPro® Essentials jest idealnym rozwiązaniem do modernizacji technologii, ponieważ została opracowana dla rozwijających się małych przedsiębiorstw.

author-image

Według

Czy modernizacja technologii jest potrzebna w Twoim małym przedsiębiorstwie?

Bez względu na to, czy jest to pierwsza czy już któraś z kolei modernizacja technologii w Twoim małym przedsiębiorstwie, umiejętność rozpoznawania oznak wskazujących, że nadszedł czas na modernizację technologii, może pomóc oszczędzić czas i pieniądze, zatrzymać cennych pracowników i najlepszych klientów oraz uniknąć problemów związanych z technologią.

Jak zatem stwierdzić, kiedy nadszedł czas, by wymienić obecne komputery? Opisaliśmy trzy najważniejsze oznaki mogące wskazywać, że nadeszła pora na modernizację technologii, a także korzyści, jakie może ona przynieść dla małych przedsiębiorstw.

Nie. 1: Spadek wydajności pracowników może wskazywać, że nadszedł czas na modernizację technologii

Masz wrażenie, że im komputer jest starszy, tym dłużej się uruchamia? To nie złudzenie. Starsze komputery naprawdę uruchamiają się dłużej. W rzeczywistości pracownicy mogą stracić nawet jeden dzień pracy każdego roku, tylko czekając na uruchomienie trzyletniego lub starszego komputera, a co za tym idzie — praca na starszych komputerach może być mniej wydajna1.

Zainwestowanie w nowe komputery przeznaczone dla małych przedsiębiorstw może pomóc poprawić produktywność i wydajność pracowników. Przykładowo urządzenia oparte na platformie Intel vPro® są tworzone z myślą o potrzebach pracowników, a najnowsze procesory Intel® Core™ zapewniają jeszcze wyższą wydajność, wykorzystując technologię Intel® Thread Director, która dynamicznie dostosowuje moc obliczeniową w zależności od sposobu używania każdego komputera2 W ten sposób pracownicy mogą pracować szybciej z mniejszą liczbą przerw, wykonując wiele zadań równocześnie3 — prowadząc wideokonferencje z klientami, współpracując z innymi, przygotowując ofertę lub robiąc wszystko to równocześnie, zarówno w biurze, jak i poza nim.

Nie. 2: Rozważ modernizację, gdy rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa urządzeń mają co najmniej cztery lata

Starsze komputery w firmie mogą być bardziej narażone na cyberataki. W gruncie rzeczy zabezpieczenia komputerów starszych niż cztery lata są naruszane trzy razy częściej w porównaniu z komputerami mającymi mniej niż trzy lata4. A padnięcie ofiarą cyberataku jest kosztowne. Naraża to małe przedsiębiorstwa na przestój w działalności, a z danych globalnej firmy zajmującej się cyberbezpieczeństwem — Kaspersky — wynika, że średni koszt naruszeń danych w sektorze małych przedsiębiorstw w 2020 roku wyniósł 101 000 USD5.

Możesz się łudzić, że Twoja firma jest zbyt mała, by była narażona na ataki. To powszechne przeświadczenie. Według magazynu Forbes 57 procent właścicieli małych przedsiębiorstw jest przekonanych, że nie będą celem cyberataku6. A jaka jest rzeczywistość? Małe przedsiębiorstwa są głównym celem cyberprzestępców i stanowią 43 procent wszystkich naruszeń danych7, jak wynika z raportu z badań na temat naruszeń danych przygotowanego przez firmę Verizon.

Modernizacja technologii nie tylko może pomóc ograniczyć te zagrożenia bezpieczeństwa, ale także zapobiec bardziej nowoczesnym, zaawansowanym cyberatakom, które często umykają zabezpieczeniom opartym wyłącznie na oprogramowaniu, zwykle używanym na starszych komputerach.

Zmodernizowanie komputerów przez zastosowanie w nich zabezpieczeń sprzętowych, jak platforma Intel vPro® Essentials z wbudowanymi funkcjami zabezpieczeń Intel® Hardware Shield, pozwala uzyskać kompleksowe rozwiązanie zabezpieczające urządzenia pracowników na poziomach aplikacji, oprogramowania, oprogramowania sprzętowego i sprzętu, zmniejszając powierzchnię podatną na atak i ograniczając możliwości potencjalnych ataków. Ponadto używanie urządzeń opartych na platformie Intel vPro® Essentials niesie ze sobą dodatkowe korzyści, jakie zapewnia Intel® Threat Detection Technology (Intel® TDT) — funkcja Intel® Hardware Shield umożliwiająca monitorowanie cyberataków i zarządzanie procesami związanymi z bezpieczeństwem za kulisami, aby uzyskać stale wysoką wydajność systemu i produktywność pracowników.

Nie. 3: Modernizacja technologii jest kluczowa, gdy konkurencja zaczyna zyskiwać przewagę

Niespodziewane wydarzenia w ostatnich latach znacznie wpłynęły na sposób funkcjonowania wielu małych przedsiębiorstw, zmuszając je do szybkiego dostosowania działalności do sytuacji. Wyniki ankiety przeprowadzonej pod koniec 2021 roku wśród małych przedsiębiorstw na całym świecie8 pokazują, że 95 procent respondentów w jakiś sposób zwiększyło swoją obecność w Internecie na przestrzeni roku, a 71 procent ankietowanych wskazało inwestycje w zmodernizowane technologie jako kluczowe dla ich przetrwania, z czego 62 procent stwierdziło, że nie przetrwaliby, nadal korzystając ze starszych technologii. Ponadto 75 procent uważa, że inwestycje w technologię przyniosą długofalowe korzyści, od większej efektywności biznesowej, wydajności i bezpieczeństwa po uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

W obliczu nieznanych przyszłych wyzwań modernizacja technologii małego przedsiębiorstwa w tym momencie jest jednym ze sprawdzonych sposobów, by nadal spełniać potrzeby klientów, rozwijać działalność i przygotować się na różne niespodziewane okoliczności. Komputery klasy biznesowej z najnowszymi procesorami Intel® Core™ powstały, by sprostać potrzebom rozwijających się firm. Zapewniają nawet o 27 procent wyższą ogólną wydajność aplikacji9 i o 34 procent szybszą reakcję systemu10, umożliwiając pracownikom dalsze napędzanie rozwoju małego przedsiębiorstwa i wyprzedzenie konkurencji.

Jakie są zalety modernizacji technologii dla firmy?

Choć ważna jest świadomość kosztów, jakie małe przedsiębiorstwo ponosi w związku z korzystaniem ze starej technologii, na przykład wynikających z nieplanowanych przestojów i gorszej wydajności, kluczowe jest również zrozumienie zalet modernizacji technologii dla firmy. Oto cztery zalety modernizacji technologii na nowszą:

  • Obsługa mobilności i pracy zdalnej. Podczas gdy małe i średnie przedsiębiorstwa przewidują, że blisko 40 procent ich pracowników będzie pracować zdalnie11, jeszcze nigdy nie było tak ważne wyposażenie pracowników w technologię opracowaną z myślą o mobilności, która zapewnia wydajność, łączność i funkcje zabezpieczeń potrzebne pracownikom do jak najlepszej pracy w każdym miejscu.
  • Pomaga zatrzymać cennych pracowników. Prawie połowa pracowników twierdzi, że odeszłaby z obecnej pracy, gdyby byli niezadowoleni lub sfrustrowani z powodu technologii w miejscu pracy12. Firmy nie mogą sobie pozwolić na rezygnację z modernizacji technologii. Zapewnienie pracownikom zmodernizowanej technologii gwarantującej najlepsze doświadczenia w pracy ma kluczowe znaczenie. Bez tego pracownicy mogą postanowić pracować gdzie indziej.
  • Umożliwia pozyskanie najlepszych talentów do małego przedsiębiorstwa. Na dzisiejszym wysoce konkurencyjnym rynku pracy, gdzie 92 procent pracodawców mówi o deficycie lub braku wykwalifikowanych kandydatów13, przyciągnięcie talentów jest dużym wyzwaniem. Oferowanie miejsca pracy wyposażonego w wysoce wydajne komputery opracowane z myślą o potrzebach pracowników cyfrowych może być istotnym czynnikiem podczas rekrutacji dającym przewagę nad konkurencją.
  • Umożliwia obsługę klienta na najwyższym poziomie. Technologia bezpośrednio wpływa na jakość obsługi klientów przez pracowników. Przestarzała technologia może być przyczyną nieefektywnych interakcji, długich czasów oczekiwania i w efekcie niezadowolonych klientów. Podczas gdy ponad 90 procent klientów twierdzi, że zrezygnowałoby z usług dostawcy korzystającego z przestarzałej technologii14, używanie starych urządzeń mogłoby mieć katastrofalne skutki dla małych przedsiębiorstw.

Modernizowanie technologii dzięki komputerom stworzonym dla małych przedsiębiorstw

Świadomość, że nadszedł czas na modernizację technologii, może być przytłaczająca, ale odkładanie wymiany komputerów na później może negatywnie wpłynąć na małe przedsiębiorstwo. Od wydajności przez bezpieczeństwo aż po rotację pracowników i obsługę klienta — koszty są zbyt duże, a stawka za wysoka, by opóźniać modernizację technologii.

Wymiana dotychczasowych komputerów na bezpieczne, responsywne i wydajne komputery oparte na platformie Intel vPro® Essentials może pomóc spełnić oczekiwania pracowników i klientów w zakresie technologii, zachować bezpieczeństwo w stale zmieniającym się środowisku zabezpieczeń oraz przygotować się na wyzwania jutra. Już dziś porozmawiaj z firmą Intel lub zaufanym doradcą o swoich potrzebach związanych z modernizacją technologii, by stale rozwijać swoje małe przedsiębiorstwo.

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Modernizacja technologii to proces wymiany lub modernizacji systemów bądź technologii, na przykład komputerów, aby poprawić wydajność, doświadczenia pracowników oraz bezpieczeństwo urządzeń.

Małe przedsiębiorstwa nie mogą sobie pozwolić na nieplanowane przestoje i opóźnienia, do których potencjalnie może doprowadzić starsza technologia, co może przełożyć się spadek produktywności i wydajności pracowników, większe narażenie na cyberataki i ograniczone możliwości szybkiego reagowania na zmiany rynkowe. Modernizacja technologii może pomóc małym przedsiębiorstwom w zapobieganiu tym negatywnym skutkom, zwiększeniu elastyczności w dostosowywaniu się do przyszłych potrzeb oraz w rekrutacji i zatrzymaniu pracowników.

Podejmując decyzję, czy małe przedsiębiorstwo potrzebuje modernizacji technologii, należy zacząć od oceny wpływu obecnej technologii na wyniki finansowe. Aby ustalić, czy jest to właściwy moment, weź pod uwagę wiek komputerów, typ używanych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa, opinie pracowników i klientów na temat technologii oraz przyszłe potrzeby swojego rozwijającego się małego przedsiębiorstwa.

Technologia powinna napędzać rozwój małego przedsiębiorstwa, a nie go tłumić. Jeśli obecna technologia wstrzymuje rozwój Twojego małego przedsiębiorstwa, prawdopodobnie nadszedł czas na modernizację.

Informacje o produktach i wydajności

1„Najwyższa wydajność komputerów na potrzeby nowoczesnych firm”, Intel, dostęp: kwiecień 2022, intel.com/content/www/pl/pl/business/enterprise-computers/resources/pc-performance.html.
2Wbudowana w sprzęt technologia Intel® Thread Director jest dostępna tylko w konfiguracjach procesorów Intel® Core™ dwunastej generacji o architekturze hybrydowej typu Performance; wymagane jest włączenie w systemie operacyjnym. Dostępne funkcje i funkcjonalność różnią się w zależności od systemu operacyjnego.
3Wbudowana w sprzęt technologia Intel® Thread Director jest dostępna tylko w konfiguracjach procesorów Intel® Core™ dwunastej generacji o architekturze hybrydowej typu Performance; wymagane jest włączenie w systemie operacyjnym. Dostępne funkcje i funkcjonalność różnią się w zależności od systemu operacyjnego.
4Chris Flusche, „How Old is Too Old? How Often You Should Replace Your Business Computers”, Texas I.T. Pros, September 2020, https://texasitpros.com/replace-business-computers/.
500.[f:„Investment adjustment: aligning IT budgets with changing security priorities”, Kaspersky, 2020, https://media.kaspersky.com/en/business-security/Kaspersky_IT%20Security%20Economics%202020_Executive%20Summary.pdf.
6Paul Lipman, „One In Five SMBs Don’t Use Any Cybersecurity: Here’s What They’re Putting At Risk”, Forbes, 2020, forbes.com/sites/forbestechcouncil/2020/03/02/one-in-five-smbs-dont-use-any-cybersecurity-heres-what-theyre-putting-at-risk/?sh=33f602c67b95.
9Zgodnie z ogólnym wynikiem testu CrossMark, w którym porównano procesor Intel® Core™ i7-1280P dwunastej generacji z procesorem Intel® Core™ i7-1185G7 jedenastej generacji.
10Zgodnie z cząstkowym wynikiem testu responsywności CrossMark, w którym porównano procesor Intel® Core™ i7-1280P dwunastej generacji z procesorem Intel® Core™ i7-185G7 jedenastej generacji.
11Bob Takacs, Eileen Zimbler i Tom Rebbeck, „SMB technology survey insights: getting back to business”, Analysys Mason, marzec 2022, https://www.analysysmason.com/research/content/reports/smb-business-survey/.
12„The 2021 State of Work: How COVID-19 changed digital work”, Workfront, dostęp: maj 2022, workfront.com/campaigns/state-of-work.
13Kate Vogel, „The great resignation: 8 ways small businesses can cope”, blog RingCentral, dostęp: maj 2022, ringcentral.com/us/en/blog/great-resignation-2021/.
14Donna Fuscaldo, „Survey Customers Will Leave You Over Outdated Tech”, Fox Business, kwiecień 2016, foxbusiness.com/features/survey-customers-will-leave-you-over-outdated-tech.