Czy sprzęt komputerowy wpływa negatywnie na Twoje zyski?

Najważniejsze informacje

  • Pięć spośród najważniejszych przewidywanych trendów technologicznych może wpłynąć na podejście Twojej małej firmy do sprzętu komputerowego

  • Koszty korzystania ze starych komputerów mogą przewyższać wynikające z tego oszczędności

  • Zgodnie z obecnymi trendami technologicznymi małym firmom potrzebne będą wydajne komputery, co oznacza konieczność regularnego modernizowania sprzętu

  • Znajdź nowy komputer spełniający Twoje potrzeby.

Właściciele małych firm muszą bacznie pilnować budżetu. Jednak z punktu widzenia zysków dążenie do wyciśnięcia z posiadanego sprzętu, ile tylko się da, nie zawsze jest rozsądną decyzją. Korzystanie ze starych komputerów, dopóki nie przestaną działać, może wydawać się dobrym sposobem na oszczędności, ale niejednokrotnie odbywa się kosztem produktywności, a w dłuższej perspektywie prowadzi wręcz do utraty klientów1.

Zgodnie z obecnymi trendami technologicznymi małym firmom potrzebne będą wydajne komputery, co oznacza konieczność regularnego modernizowania sprzętu. Oto, jak pięć najważniejszych trendów technologicznych przewidywanych na 2019 r. może wpłynąć na podejście Twojej małej firmy do sprzętu komputerowego.

Trend 1: przetwarzanie w chmurze

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez firmę Gartner, prawie dwie trzecie (63%) małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) już korzysta z technologii przetwarzania w chmurze, a 33% zamierza ją wdrożyć lub zastanowić się nad optymalnym sposobem jej wykorzystania2.

Głównymi zaletami przetwarzania w chmurze z perspektywy małych firm są łatwość obsługi i efektywność, ale korzyści jest więcej. Ponieważ chmura pomaga obniżyć koszty technologii potrzebnych do przechowywania i obsługi firmowych danych, takich jak serwery i urządzenia kopii zapasowych, może się także przyczynić do optymalnego wykorzystania budżetu w zakresie modernizacji komputerów.

Trend 2: sztuczna inteligencja (SI)

Małe firmy zaczynają wykorzystywać potencjał sztucznej inteligencji (SI) do automatyzowania powtarzalnych, czasochłonnych zadań. Aplikacje oparte na sztucznej inteligencji — od chatbotów odpowiadających na pytania klientów po oprogramowanie do automatyzacji marketingu, które prowadzi „rozmowy” z klientami za pośrednictwem poczty e-mail — mogą pomóc małym firmom w poprawie doświadczeń klientów, automatyzacji procesów oraz analizie ogromnej ilości danych w celu polepszenia i przyspieszenia procesów decyzyjnych.

Do optymalnego korzystania z tych zaawansowanych aplikacji biznesowych potrzebne są bardzo wydajne komputery — zwłaszcza w firmach, których pracownicy często uruchamiają wiele aplikacji na raz. Starsze komputery mogą spowalniać działanie aplikacji i obniżyć wydajność pracowników małych firm nawet o 29%3. Koszty utraconej produktywności w firmie mogą sięgnąć 17 000 USD rocznie w przeliczeniu na jeden przestarzały komputer4.

Trend 3: mobilność

Czy Tobie lub Twoim pracownikom zdarza się pracować poza biurem? Coraz bardziej wyrafinowane urządzenia przenośne i technologie przetwarzania w chmurze sprawiają, że członkowie firmowych zespołów mogą korzystać z aplikacji biznesowych, otwierać pliki komputerowe oraz współpracować ze sobą praktycznie w każdym miejscu.

Niezależnie od tego, czy mobilni pracownicy pracują w domu, w trasie czy u klientów, starsze urządzenia przenośne o krótszym czasie działania baterii mogą ich znacznie spowalniać. Wdrożenie wydajniejszych komputerów, których możliwości odpowiadają potrzebom dzisiejszych mobilnych użytkowników, zapewni mobilnym pracownikom firmy większą efektywność.

Trend 4: cyberbezpieczeństwo

W 2018 r. globalna firma ubezpieczeniowa Hiscox przeprowadziła ankietę, w której 44% małych firm poinformowało, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy padło ofiarą przynajmniej jednego cyberataku. 52% tych firm zostało zaatakowanych więcej niż raz5. Właściciele małych firm objętych badaniem oszacowali, że średni koszt incydentu z zakresu cyberbezpieczeństwa na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy wyniósł 34 604 USD. W 2019 r. ochrona komputerów i danych firmy oraz danych jej klientów powinna być sprawą bezwzględnie priorytetową.

Nowe komputery łączące technologie Intel® z najnowszym systemem operacyjnym Windows* 10 firmy Microsoft zawierają dodatkowe funkcje zabezpieczeń, które dają właścicielowi firmy poczucie spokoju i pewności. Wbudowane funkcje zabezpieczeń zapewniają skuteczniejszą ochronę, dzięki czemu pracownicy firmy mogą się zająć jej rozwojem.

Trend 5: koniec wsparcia systemu Windows* 7

Po 14 stycznia 2020 roku firma Microsoft nie będzie już zapewniać aktualizacji zabezpieczeń ani pomocy technicznej dla komputerów z systemem Windows* 7. Jeżeli użytkownik i jego pracownicy nie zaktualizowali jeszcze systemu do wersji Windows* 10, warto niezwłocznie zaktualizować oprogramowanie.

Jednak korzystanie z systemu Windows* 10 na starszym komputerze nie zapewni wzrostu wydajności i funkcji zabezpieczeń, które można uzyskać na nowszym urządzeniu. Jeśli więc zdecydujesz się na nowy komputer, postaw na szybkość i bezpieczeństwo zapewniane przez najnowszy procesor Intel® Core™.

Czy już czas na modernizację?

Dotrzymanie kroku najważniejszym trendom technologicznym w 2019 r. może wymagać zakupu nowego oprogramowania lub uaktualnienia obecnie używanych aplikacji. Aby inwestycja w oprogramowanie zwróciła się w maksymalnym stopniu, warto zadbać, by komponenty sprzętowe komputera przewyższały wymagania systemowe zalecane przez producenta oprogramowania, które zazwyczaj wyrażają jedynie minimum niezbędne do jego działania. Aby nowe oprogramowanie działało sprawnie przez długi czas, warto wybrać sprzęt o wydajności co najmniej o 50% wyższej niż wynikająca z wymagań systemowych.

Niezależnie od tego, czy planujesz poważne uaktualnienia oprogramowania, zwróć uwagę na poniższe symptomy wskazujące, że w firmie wkrótce może być wymagana modernizacja sprzętu:

  • częste awarie lub powolne działanie komputerów
  • zakończenie wsparcia systemu przez producenta
  • nieaktualna gwarancja
  • trudności w znalezieniu części zamiennych

Dodaj koszty napraw i konserwacji obecnych komputerów — mogą się one okazać zaskakująco wysokie.

Obecne trendy technologiczne podnoszą poprzeczkę w obszarze komputerów dla małych firm. Większość klientów zaczyna oczekiwać natychmiastowej reakcji, niezawodnych zabezpieczeń i błyskawicznego działania. Inwestycja w nowe, bardziej wydajne komputery może pomóc Twojej firmie w spełnieniu tych oczekiwań i uzyskaniu wielu innych korzyści.

Informacje o produktach i wydajności

1

Opisane scenariusze obniżenia kosztów są traktowane jako przykłady, jak dany produkt oparty na technologii Intel®, w określonych warunkach i konfiguracjach, może wpłynąć na generowanie kosztów i zapewnić oszczędności. Warunki mogą ulec zmianie. Firma Intel nie gwarantuje żadnych poziomów kosztów ani ich obniżenia.

2

Firma Gartner przeprowadziła tę ankietę w kwietniu i maju 2017 roku wśród 699 amerykańskich firm z sektora MŚP, które zatrudniają ponad 10 pracowników i mają roczne przychody poniżej 100 mln USD. W ankiecie nie brały udziału organizacje non-profit. Kompetentni respondenci są decydentami lub mają znaczący wpływ na podejmowanie decyzji związanych z zakupem technologii dla swoich organizacji. Źródło: badanie firmy Gartner dotyczące najważniejszych trendów technologicznych w sektorze MŚP, cytowane przez firmę Capterra.

3

Stwierdzenie „Pracownicy są nawet o 29% mniej wydajni na komputerach, które mają ponad 5 lat” opiera się na przeprowadzonej w 2018 roku internetowej ankiecie zleconej przez firmę Intel i przeprowadzonej przez firmę J. Gold Associates, LLC., w której wzięło udział 3297 respondentów z sektora małych firm. Ankieta została przeprowadzona w 16 krajach (Australii, Kanadzie, Chinach, Francji, Niemczech, Indiach, Włoszech, Japonii, Meksyku, Arabii Saudyjskiej, Republice Południowej Afryki, Hiszpanii, Turcji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Wielkiej Brytanii i USA), a jej celem była ocena problemów i kosztów związanych z używaniem starszych komputerów. Wynik ten jest iloczynem oszacowanego przez respondentów poziomu pogorszenia produktywności wynikającego z pracy na pięcioletnim komputerze oraz szacowanego średniego czasu, jaki respondenci spędzili przy komputerze. Aby zapoznać się ze statystykami i pełnym raportem, odwiedź tę stronę.

4

Stwierdzenie „Koszty użytkowania pięcioletniego komputera mogą wynosić nawet 17 tysięcy dolarów rocznie” opiera się na przeprowadzonej w 2018 roku internetowej ankiecie zleconej przez firmę Intel i przeprowadzonej przez firmę J. Gold Associates, LLC., w której wzięło udział 3297 respondentów z sektora małych firm. Ankieta została przeprowadzona w 16 krajach (Australii, Kanadzie, Chinach, Francji, Niemczech, Indiach, Włoszech, Japonii, Meksyku, Arabii Saudyjskiej, Republice Południowej Afryki, Hiszpanii, Turcji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Wielkiej Brytanii i USA), a jej celem była ocena problemów i kosztów związanych z używaniem starszych komputerów. Respondenci oszacowali, że w przypadku komputerów ponadpięcioletnich pracownicy będą nawet o 29% mniej wydajni – przy założeniu, że przeciętne wynagrodzenie pracownika wynosi 60 tysięcy dolarów, koszt utraconej wydajności wyniesie 17 tysięcy dolarów. Aby zapoznać się ze statystykami i pełnym raportem, odwiedź tę stronę.

5

Raport 2018 Hiscox Small Business Cyber Risk Report™ koncentruje się na odpowiedziach małych firm z USA, które zostały przebadane na potrzeby raportu Hiscox Cyber Readiness Report 2018™ opublikowanego 7 lutego 2018 r. Firma Hiscox zleciła firmie Forrester Consulting ocenę gotowości organizacji do ochrony przed cyberatakami. W badaniu wzięło udział 4103 specjalistów odpowiedzialnych za strategię bezpieczeństwa elektronicznego w swoich organizacjach (po ponad 1000 z Wielkiej Brytanii, USA i Niemiec oraz po 500 z Hiszpanii i Holandii). Tworząc reprezentatywną próbkę organizacji według rozmiaru i sektora, stanowią oni pierwszą linię obrony w walce biznesu z cyberprzestępczością. Mimo że w większym lub mniejszym stopniu wszyscy są zaangażowani w działania swoich firm związane z bezpieczeństwem w Internecie, ponad 30% z nich podejmuje ostateczną decyzję o tym, jakie działania powinna podjąć ich firma. Respondenci wypełnili ankietę internetową między 12 października a 10 listopada 2017 r. Źródło: 2018 Hiscox Small Business Cyber Risk Report.