Rozwiązywanie problemów opóźnień i braku bezpieczeństwa dzięki analityce w chmurze

Podsumowanie

  • Firmy potrzebują strategii chmury hybrydowej, która będzie równoważyć i optymalizować infrastrukturę chmury i lokalną.

  • Model hybrydowy może oferować większe spójność, bezpieczeństwo i elastyczność niż jakakolwiek pojedyncza chmura publiczna czy prywatna.

  • Kluczowe znaczenie ma wyposażenie infrastruktury w wysokowydajne procesory zgodne ze standardami branżowymi oraz powiązane innowacyjne technologie, które wspierają wysoce równoległe obciążenia robocze.

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

Według nowego opracowania firmy Forrester zaawansowana analityka jest priorytetem dla większości organizacji – 98% respondentów oceniło technologie analityczne jako co najmniej „dość ważne” dla realizacji priorytetów biznesowych.1 Technologie te mogą przybierać różne formy. Badanie wskazało na obszary zainteresowania takie jak technologie Internetu rzeczy (IoT), analizy prognostyczne, sztuczna inteligencja i oprogramowanie do automatyzacji.

Naturalnym może wydawać się założenie, że większość analitycznych obciążeń roboczych będzie działać lokalnie, ze względu na obawy związane z bezpieczeństwem i opóźnieniami. Jednak według badania firmy Forrester, o ile niektóre bazy danych, obciążenia robocze i aplikacje są lepiej dostosowane do tradycyjnej infrastruktury lokalnej, wiele nowych analitycznych obciążeń roboczych przenosi się do chmury. Firmy nie muszą wybierać pomiędzy chmurą prywatną i publiczną; strategia chmury hybrydowej może zrównoważyć i zoptymalizować infrastrukturę chmury i lokalną. Chmura hybrydowa staje się integralną częścią efektywnego programu analitycznego, zwłaszcza dzięki najnowszym postępom w zakresie analizy biznesowej (BI) i narzędzi bezpieczeństwa.

To co łączy dwa światy

Według ankiety Forrester trzy najważniejsze możliwości infrastruktury danych i infrastruktury analitycznej, które organizacje starają się poprawić, to wydajność, bezpieczeństwo i koszty. Chmura może zapewnić wszystkie trzy elementy i umożliwia szybkie skalowanie, co jest nieosiągalne dla tradycyjnej infrastruktury lokalnej. Z drugiej strony zachowanie krytycznych aplikacji i danych w zasobach lokalnych może w niektórych przypadkach mieć większy sens. Na przykład wymogi prawne i w zakresie zarządzania mogą uniemożliwiać firmie przekazywanie danych poza systemy lokalne.

Zdolność do inteligentnego umieszczania obciążeń roboczych w optymalnej infrastrukturze i ich płynnego przenoszenia z chmur prywatnych do publicznych i z powrotem jest kluczową zaletą całościowej strategii chmury hybrydowej. W ostatnich kilku latach najczęstszym celem decydentów analitycznych było zwiększenie wykorzystania usług przetwarzania dużych zbiorów danych w chmurze.2 Chmura zapewnia skalowalne zasoby do obsługi stale rosnącej ilości danych i analitycznych obciążeń roboczych, a także jest wystarczająco elastyczna, aby dotrzymać kroku stale zmieniającym się potrzebom biznesowym.

Nowa technologia sprawia, że analityka w chmurze hybrydowej staje się rzeczywistością

Trzy wspomniane wyżej najważniejsze priorytety – wydajność, bezpieczeństwo i koszty – są podstawą innowacyjnych technologii Intel®. Firma Intel opracowuje wydajne narzędzia, które wspierają płynną integrację chmur prywatnych i publicznych oraz umożliwiają aplikacjom analitycznym opartym na chmurze dostęp do lokalnych baz danych z bardzo niskimi opóźnieniami.

Zaawansowane aplikacje analityczne, ze względu na swój charakter, wykorzystują złożone, wysoce równoległe matematyczne operacje macierzowe. Takie aplikacje, jak algorytmy uczenia głębokiego, są niepraktyczne, jeśli nie działają na wysokowydajnych procesorach zgodnych ze standardami branżowymi, które wspierają tego rodzaju operacje. Wydajne skalowalne procesory Intel® Xeon®, w połączeniu z dyskami SSD Intel® Optane™ i wysokiej klasy superszybkimi produktami łącznościowymi firmy Intel, mogą pomóc w zwiększeniu szybkości obliczeń, buforowania i transferu danych. Funkcje bezpieczeństwa od układów półprzewodnikowych po krawędź sieci i funkcje szybkiego szyfrowania w dowolnym miejscu rozwiązują problemy z bezpieczeństwem. Opracowywane są też nowe narzędzia BI, które zapewniają solidną funkcjonalność hybrydową i możliwości integracji.

Zapotrzebowanie na infrastrukturę IT będzie nadal się zwiększać wraz ze wzrostem ilości danych napływających z urządzeń IoT i innych źródeł. Wszystkie te dane muszą być przechowywane i analizowane – często w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Im dłużej specjalista ds. danych musi czekać na wyniki, tym dłużej trwa podejmowanie opartych na nich decyzji. Szybkie i obszerne zasoby obliczeniowe, pamięci masowej i sieciowe zapewniane przez chmurę hybrydową mogą przyspieszyć zaawansowaną analitykę i pomóc organizacjom zachować przewagę nad cyfrowymi konkurentami.

Więcej informacji na temat tego, jak firmy myślące przyszłościowo wykorzystują chmury hybrydowe do uzyskania większej spójności, bezpieczeństwa i elastyczności, niż jest to możliwe w jednej chmurze publicznej lub prywatnej, można znaleźć w raporcie „Reach Your Analytics Goals with Hybrid Cloud” (Osiągnij swoje cele analityczne dzięki chmurze hybrydowej).

Informacje o produktach i wydajności

1

„Reach Your Analytics Goals with Hybrid Cloud” (Osiągnij swoje cele analityczne dzięki chmurze hybrydowej), zlecone badanie przeprowadzone przez firmę Forrester Consulting w imieniu firmy Intel, listopad 2018 r. https://plan.seek.intel.com/2018_Reaching-Analytics-Goals_REG. Wszystkie dane statystyczne w tym artykule pochodzą z tego samego raportu, chyba że stwierdzono inaczej.

2

„Move Your Big Data into the Public Cloud” (Przenieś duże zbiory danych do chmury publicznej), Forrester Research, Inc., 20 czerwca 2017 r.