Strategie migracji w chmurze, które napędzają rozwój firm

Osiągnij skalę potrzebną do szybkiego rozwoju, jednocześnie zarządzając kosztami i bezpieczeństwem.

Najważniejsze informacje dotyczące migracji w chmurze:

 • Migracja do chmury daje firmom możliwość osiągnięcia skali potrzebnej do szybkiego rozwoju, przy jednoczesnym zarządzaniu kosztami i bezpieczeństwem danych i aplikacji.

 • Firmy powinny planować przejście na preferowany model wdrożenia, porównywać ceny i oceniać swoje obciążenia robocze z dostawcami.

 • Strategie dotyczące migracji danych w chmurze opierają się na podejściu „Sześciu R”: rehosting, replatforming, repurchasing, refactoring, retaining i retiring.

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

Migracja do chmury ułatwia firmom zarządzanie danymi i aplikacjami oraz osiągnięcie skali, która umożliwia rozwój. Dobra strategia migracji może również pomóc w obniżeniu całkowitego kosztu posiadania (TCO). Zbadanie dostępnych opcji i ustalenie, które priorytety są najważniejsze, umożliwia wejście na właściwą ścieżkę do migracji w chmurze.

Dlaczego warto migrować do chmury?

Migracja w chmurze to przeniesienie tradycyjnych aplikacji firmowych do środowiska chmurowego, niezależnie od tego, czy jest to chmura publiczna, prywatne rozwiązanie lokalne, czy też hybrydowe środowisko z wieloma chmurami. Przetwarzanie w chmurze umożliwia przyspieszenie realizacji nowych usług i uzyskanie elastyczności dzięki zasobom na żądanie. Zalety migracji w chmurze obejmują skalowalność, odzyskiwanie i dostępność danych oraz potencjalnie niższy całkowity koszt posiadania. Dobrze zaplanowane środowisko w chmurze zapewnia następujące korzyści:

 • Elastyczne i skalowalne zasoby, co ma ogromne znaczenie, gdyż zapotrzebowanie na zasoby szybko zmienia się w zależności od potrzeb biznesowych.
 • Większa kontrola nad kosztami dzięki możliwości zrównoważenia wydatków kapitałowych (CapEx) i wydatków operacyjnych (OpEx).
 • Lepsze możliwości uniknięcia awarii i odzyskiwania danych dzięki połączeniu dostępnych i odzyskanych danych.
 • Lepszy dostęp do danych i aplikacji w dowolnym momencie i dowolnym miejscu.

Podczas migracji do chmury ważne jest dokonanie oceny potrzeb i celów firmy oraz pożądanych wyników.

Na co warto zwrócić uwagę przy migracji do chmury

Podejście do migracji w chmurze powinno uwzględniać potrzeby i cele biznesowe oraz pożądane wyniki. Najważniejsze kwestie obejmują model wdrożenia, oferty dostawców usług w chmurze oraz koszty.

 • Narzędzie do wykrywania przeznaczone do określenia lokalizacji wszystkich urządzeń w sieci lokalnej ułatwia zrozumienie, które obciążenia robocze dobrze pasują do publicznej lub prywatnej chmury.
 • Dostawca usług zarządzanych lub inny partner technologiczny może pomóc w określeniu potencjalnych scenariuszy bez zobowiązania do korzystania z danego dostawcy usług w chmurze. Dzięki temu możliwe jest zidentyfikowanie dostawców, którzy z największym prawdopodobieństwem będą świadczyć usługi zgodne z oczekiwaniami.
 • Współpracując z zespołem lub doradcą oceń cenę za wydajność wśród dostawców usług w chmurze.
 • Zarządzaj sposobem wyboru określonych usług i rezygnacji z nich. Pozwoli to zespołom IT wprowadzać spójne zasady przepływu pracy i automatyzacji.
 • Ustal zasady wewnętrzne, aby zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi prywatności danych.
 • Oceń wydajność kluczowych aplikacji. Dzięki temu możesz zaplanować działania modernizacyjne i wprowadzić nowe technologie, takie jak kontenery.

Strategie migracji w chmurze promują elastyczność

Migracja do chmury umożliwia elastyczność, niezależnie od tego, czy wolisz przenieść wszystkie aplikacje do nowego środowiska, czy też zachować część z nich w dotychczasowej lokalizacji. „Sześć R” odnosi się do typowych opcji strategii migracji w chmurze.

Strategia Opis
Zmiana lokalizacji (rehosting) Znana także jako „lift and shift” (podnieś i przenieś) oznacza przenoszenie danych w ich obecnym stanie do nowego środowiska. Zmiana lokalizacji wiąże się z minimalnymi zmianami w stosowanych aplikacjach bazowych, co może być korzystne przy szybkim przechodzeniu do chmury. Ta strategia często występuje w ofertach rozwiązań typu infrastruktura jako usługa (IaaS) i platforma jako usługa (PaaS).
Zmiana platformy (replatforming) Ta strategia, zwana również „lift, tinker, and shift” (podnieś, zmień i przenieś), zakłada dokonanie kilku zmian w aktualnych aplikacjach oraz korzystanie z systemu baz danych w chmurze lub serwera sieciowego. Jest ona zazwyczaj wdrażana jako IaaS lub PaaS.
Ponowny zakup (repurchasing) W tej strategii, zazwyczaj wdrażanej w opcji oprogramowanie jako usługa (SaaS), starsze aplikacje zastępowane są nowszymi, ale podobnymi aplikacjami w chmurze. Ponowny zakup zasadniczo wymienia obciążenie robocze na aplikację w pełni obsługiwaną przez chmurę i zazwyczaj zarządza nim dostawca.
Przeprojektowanie (refactoring) Refactoring całkowicie zmienia i przeprojektowuje aplikacje na potrzeby oprogramowania opartego na chmurze. Wymaga szczegółowej analizy przypadków biznesowych oraz prac rozwojowych, testów i planu wdrożenia. Ta strategia może korzystać z ofert IaaS, PaaS i SaaS.
Zachowanie (retaining) Ta strategia migracji utrzymuje aplikacje w ich obecnym stanie. Przydaje się, gdy aplikacje są zbyt istotne, aby je przenosić lub wymagają znacznego planowania. Może również ułatwić firmom maksymalizację wykorzystania starszej infrastruktury.
Wycofanie (retiring) Wycofanie zakłada usunięcie aplikacji nieaktywnych, drogich lub takich o ograniczonym wykorzystaniu.

Lista kontrolna migracji w chmurze

Przed przeniesieniem danych lub aplikacji do chmury stwórz zespół, składający się z zainteresowanych stron, który wyznaczy priorytety i określi potencjalne strategie optymalizacji wykorzystania chmury.

 • Określ cele. Wyjaśnij wszystkim, co powinno osiągnąć środowisko chmurowe w zakresie zarządzania kosztami, dostępności danych i bezpieczeństwa.
 • Oceń swoje obciążenia robocze. Zrób inwentaryzację swoich danych i aplikacji. Określ wszelkie wymagania związane z ochroną prywatności lub jakością usług.
 • Zaplanuj migrację. Wybierz modele wdrożeń i dostawców usług.
 • Wprowadź nowe usługi. Upewnij się, że zespoły w całej organizacji są gotowe do przyjęcia nowych procesów.
 • Monitoruj i optymalizuj. Narzędzia telemetryczne umożliwiają ocenę wydajności i ułatwiają decyzje dotyczące wprowadzania zmian lub modernizacji infrastruktury.

Bez względu na wybrany model wdrożenia, firma Intel usprawnia migrację w chmurze, zapewniając podstawę technologiczną gotową na chmurę w różnych środowiskach publicznych i prywatnych. Technologie Intel® dla centrum przetwarzania danych łączą technologie obliczeniowe o wysokiej wydajności, innowacyjną pamięć masową i operacyjną, oraz zaawansowane połączenia sieciowe, tworząc kompleksową ofertę rozwiązań w chmurze. Dzięki bogatej ofercie zaawansowanych technologii Intel® firmy mogą z dużą pewnością skalować i rozszerzyć swoje obciążenia robocze na każde środowisko oparte na chmurze.