Narzędzia w chmurze do optymalizacji i zarządzania

Narzędzia w chmurze firmy Intel zapewniają optymalizację wydajności, zarządzanie zasobami oraz umożliwiają realizację niestandardowych zaleceń dotyczących migracji do chmury, aby pomóc Ci zmaksymalizować zwrot z inwestycji w infrastrukturę chmurową.

Narzędzia Intel® Cloud:

 • Firma Intel zapewnia szeroki wybór narzędzi do optymalizacji chmury, które pomagają zwiększyć wydajność i obniżyć koszty.

 • Narzędzia w chmurze Intel® dostarczają zaleceń dotyczących wielu popularnych aplikacji chmurowych.

 • Narzędzia w chmurze korzystają z wbudowanych funkcji i akceleratorów dla platform opartych na skalowalnych procesorach Intel® Xeon®.

 • Platformy chmurowe oparte na technologiach Intel® obejmują obsługę sprzętowego przyspieszania wydajności i bezpieczeństwa.

author-image

By

Wsparcie zarządzania chmurą

Niezależnie od tego, czy już korzystasz z infrastruktury chmury, rozważasz migrację typu „lift and shift” („podniesienie i przesunięcie” istniejącej infrastruktury z fizycznych serwerów na serwery chmurowe bez zmiany architektury), czy dopiero planujesz swoją strategię przejścia do chmury, firma Intel zapewnia cały wachlarz narzędzi do oprogramowania w chmurze, które umożliwiają dokładną ocenę, analizę, zwiększenie wydajności i oszczędne zarządzanie zasobami w przypadku szerokiego spektrum obciążeń w chmurze.

Wiele z tych narzędzi w chmurze wykorzystuje funkcje sprzętowe skalowalnych procesorów Intel® Xeon® oraz innych procesorów i platform Intel®, aby jeszcze bardziej poprawić wydajność cenową operacji w chmurze.

Dostępne są trzy zestawy specjalnych narzędzi umożliwiających podstawową optymalizację chmury: Intel® Workload Optimizer, Intel® Cloud OptimizerIntel® Migration Advisor.

Kwalifikowani partnerzy w środowisku chmurowym, uczestniczący w programie Intel® Partner Alliance w ramach społeczności Cloud Insider, mogą nieodpłatnie oferować Twoim klientom te narzędzia do optymalizacji chmury.

Intel® Workload Optimizer

Umieszczanie i dostrajanie obciążeń w chmurze może być wyzwaniem. Wiele platform do zarządzania chmurą zawiera narzędzia do optymalizacji obciążeń, które umożliwiają bardziej efektywne wykorzystanie zasobów, często poprzez przeniesienie każdej aplikacji do klastra, dostosowanego pod względem szczególnych wymagań dotyczących wydajności i kosztów.

Firma Intel współpracuje z dostawcami oprogramowania i dostawcami usług w chmurze (CSP), aby poprzez integrację ze stosem oprogramowania zaoferować dostęp do technologii platformy Intel®, takich jak Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) oraz pamięci trwałej Intel® Optane™ DC.

Intel® Workload Optimizer firmy Granulate to oparte na AI zautomatyzowane rozwiązanie, które pomaga zwiększyć wydajność i zmniejszyć opóźnienia wdrożeń w chmurze. Intel współpracuje z firmą Granulate w zakresie narzędzia Intel® Workload Optimizer.

Mobileye, spółka zależna firmy Intel, po wdrożeniu Intel® Workload Optimizer firmy Granulate w środowisku chmury hybrydowej i bez zmian w kodzie, osiągnęła o 45 procent szybszy czas realizacji zadań i redukcję kosztów na poziomie 44,5 procent.1.

Firmy każdej wielkości zmagają się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na zasoby obliczeniowe. Intel® Workload Optimizer firmy Granulate pomaga zmaksymalizować wykorzystanie zasobów obliczeniowych przy jednoczesnej poprawie wydajności i obniżeniu kosztów”.

—Asaf Ezra, dyrektor generalny firmy Granulate

Intel® Cloud Optimizer

Doskonałe wyniki można również osiągnąć, koncentrując się na optymalizacji infrastruktury. Intel® Cloud Optimizer firmy Densify korzysta z technologii uczenia maszynowego, aby poddać automatycznej analizie zakres obciążeń chmurowych organizacji, dopasowując te obciążenia do zestawu platform i usług oferowanych przez danego CSP.

Intel® Cloud Optimizer na bieżąco opracowuje serię zaleceń, które pomagają organizacjom w doborze najbardziej opłacalnych rodzajów instancji lub konsolidacji i optymalizacji ich umów z dostawcami usług w chmurze, nawet jeśli procesy zakupowe danej organizacji są zdecentralizowane lub podzielone. Intel® Cloud Optimizer jest dostępny w ramach subskrypcji oferowanej przez firmę Intel.

Intel® Cloud Optimizer firmy Densify bierze pod uwagę wszystkie parametry, które są ważne dla Twojego biznesu, i na ich podstawie dobiera najbardziej dopasowane do Twoich obciążeń instancje w chmurze z technologią Intel® - i robi to tylko wtedy, gdy są one lepsze pod względem ceny, stabilności lub wydajności od tych, z których już korzystasz. To ogromna wartość, a Intel pokrywa koszty”.

—Kevin Johnson, dyrektor generalny, Intel, Grupa ds. sprzedaży rozwiązań i technologii chmurowych i korporacyjnych

Intel® Migration Advisor

Wstępna migracja do chmury czasami jest przeprowadzana bez wystarczającego planowania. Nawet gdy ustalony jest spodziewany poziom obciążeń, mogą one nadal rosnąć i się mnożyć, aż liczba i złożoność instancji staną się niemożliwe do zarządzania.

W dużych organizacjach rozproszony wzrost instancji w chmurze może skutkować nieoptymalną wydajnością i brakiem kontroli kosztów. Wyzwaniem jest nieraz nawet sama analiza zakresu operacji w chmurze.

Intel® Migration Advisor firmy CloudGenera zawczasu rozwiązuje podobne problemy organizacyjne, automatycznie przechwytując i katalogując informacje o aplikacjach.

Niezależnie od dostawcy narzędzie do zarządzania chmurą analizuje wszystkie aspekty planu migracji przedsiębiorstwa do chmury, biorąc pod uwagę nie tylko różnych dostawców usług w chmurze, ale także i centra danych na (on-premises) lub poza terenem zakładu. Następnie na podstawie karty wyników narzędzie opracowuje raport, który zaleca odpowiednie rozmieszczenie obciążeń i optymalne konfiguracje. Otrzymany w taki sposób plan migracji i uzasadnienie biznesowe są ściśle powiązane z rzeczywistymi danymi i generowane w ciągu kilku minut, a nie miesięcy.

Narzędzie do optymalnego rozmieszczania obciążeń firmy CloudGenera można zastosować przed, w trakcie i po migracji do chmury - zawsze, kiedy jest potrzebny audyt procesu oraz zalecenia dotyczące redukcji kosztów i poprawy wydajności.

To, co wymagałoby kilkumiesięcznych badań, ręcznego opracowywania danych i analizy arkuszy kalkulacyjnych, można osiągnąć w ciągu kilku minut, korzystając z usługi firmy CloudGenera w zakresie zarządzania danymi i naszych algorytmów do klasyfikacji chmur. Możesz nie tylko zautomatyzować dopasowywanie najlepszego zestawu dostępnych na rynku rozwiązań do wymagań Twojego biznesu, ale także rozważyć i ocenić sposoby, dzięki którym zmienisz swoje wdrożenie tak, aby osiągnąć znacznie lepszy wynik”.

—Brian Kelly, dyrektor generalny firmy CloudGenera

Szybkie i wysokiej jakości modele dostarczania aplikacji to nowy standard oczekiwań w chmurze. To doprowadziło do znacznych zmian kulturowych w ramach zespołów programistycznych (development) i operacyjnych (operations) i poskutkowało powstaniem zespołów multidyscyplinarnych, czyli DevOps. Zestaw narzędzi Intel® Cloud DevOps Toolkit opiera się na wieloletnim doświadczeniu w zakresie usprawnienia sprzętu i oprogramowania w celu uzyskania optymalnego stosunku ceny do wydajności w chmurach na całym świecie.

Zestaw narzędzi Intel® Cloud DevOps to pakiet kompilatorów, zestawów dla programistów, bibliotek kodu, modeli referencyjnych i materiałów szkoleniowych zebranych w celu zwiększenia wydajności instancji w chmurze i poprawy przenośności obciążeń oraz optymalizacji kosztów w środowiskach chmurowych.

Zestaw narzędzi składa się z następujących elementów:

 • gProfiler firmy Granulate zapewnia ciągłą analizę charakteru obciążeń w trybie always-on.
 • Intel® Data Center Performance Kit (Intel® DC PerfKit) to zautomatyzowana platforma do monitorowania wydajności obciążeń lokalnie oraz na serwerach czołowych dostawców usług w chmurze w ramach IaaS (infrastruktura jako usługa). Platforma Intel® DC PerfKit konsoliduje zebrane dane i zaleca parametry optymalizacji i dostrajania.
 • Intel® Memory Latency Checker (MLC) to narzędzie służące do pomiaru opóźnień i przepustowości pamięci oraz ich zmian wraz ze wzrostem obciążenia systemu.
 • Biblioteki i podstawowy zestaw narzędzi Intel® oneAPI oferują otwarty, ujednolicony model programowania do tworzenia i wdrażania obciążeń opartych na danych.
 • Portal Intel® oneContainer to scentralizowany katalog kontenerów innych producentów i powiązanych rozwiązań, a także własnych narzędzi firmy Intel, zoptymalizowanych pod kątem architektury Intel®.
 • Intel® SKU Emulator rozpoznaje wydajność obciążeniową już istniejących lub nowych jednostek katalogowych firmy Intel (lub instancji chmury publicznej).
 • Intel® System Health Inspector dostarcza raporty systemowe dotyczące naprawy i konfiguracji serwerów opartych na procesorach Intel® oraz rejestruje wyniki mikropomiarów.
 • Intel® Telemetry Collector zbiera dane o obciążeniach w celu analizy i debugowania wąskich gardeł wydajności.
 • Intel® VTune™ Profiler optymalizuje wydajność aplikacji i konfigurację systemu pod kątem wymagających rozwiązań dotyczących HPC, Internetu przedmiotów, nośników pamięci, pamięci masowej i innych kategorii, zarówno lokalnie, jak i w chmurze.
 • Przewodniki na temat dostrajania wydajności procesorów Intel® Xeon® zawierają wskazówki dotyczące systemu BIOS, systemu operacyjnego, obciążeń oraz ustawień testu porównawczego, aby pomóc Ci w pełni wykorzystać wszystkie możliwości platformy Intel®.
 • Narzędzia Intel® Workload Collocation Agent można używać w celu zmniejszenia zakłóceń pomiędzy zebranymi zadaniami oraz zwiększenia gęstości zadań przy jednoczesnym zapewnieniu jakości usługi dla zadań o wysokim priorytecie.
 • Intel® Workload Similarity Analyzer identyfikuje podobieństwa obciążeń i oferuje zalecenia dotyczące ich konfiguracji i dostrajania.

Do korzystania z zestawu narzędzi Intel® Cloud DevOps Toolkit potrzebne jest konto Intel® Developer Zone. Aby uzyskać dostęp, wyślij wiadomość na adres sales@intel.com.

Inne zasoby chmurowe

Szeroka gama aplikacji innych firm w chmurze jest już zoptymalizowana pod kątem platform Intel®. Niezależnie od tego, czy programy te pochodzą z lokalnego centrum danych, kolokowanej farmy serwerów czy środowiska natywnego dla chmury, te obciążenia mogą być migrowane z jednej platformy hostowej opartej na technologiach Intel® na inną bez straty czasu na ponowne kodowanie lub raportowanie.

Intel® DevCloud to bezpłatna wirtualna piaskownica programistyczna, w której można się uczyć i, za pomocą Intel® oneAPI, tworzyć oprogramowanie wieloplatformowe. Twórz, testuj i uruchamiaj swoje obciążenia za darmo na zdalnym klastrze najnowszego sprzętu Intel®.

Oprócz narzędzi i platform w chmurze Intel zapewnia m.in. kompilatory, zestawy programistyczne, biblioteki kodu, modele referencyjne, a także szkolenia i pomoc techniczną, aby Twoja podróż do chmury była sukcesem.

Pozostałe narzędzia programowe powstały na potrzeby środowisk lokalnych, ale mogą również służyć do zwiększenia wydajności instancji w chmurze i poprawy przenośności obciążeń. Narzędzia te obejmują:

Zarządzanie chmurą

Platformy zarządzania chmurą od dostawców takich jak Microsoft, Red Hat, SUSE OpenStack, VMware i Google Cloud również zapewniają dostęp do chmury hybrydowej z ujednoliconym podglądem wszystkich obciążeń.

Platformy te mogą ułatwić monitorowanie kosztów, dynamiczne przenoszenie obciążeń między chmurami oraz skalowanie zasobów w górę lub w dół w zależności od potrzeb. Skonsolidowane pulpity do zarządzania chmurą dostępne w tych aplikacjach również uproszczają kontrolę polityk, automatyzację i monitorowanie przepływu informacji.

Produkty i rozwiązania Intel® Cloud

Intel napędza chmurę od 1998 roku. Obecnie ponad 15 milionów serwerów opartych na procesorach Intel® obsługuje obciążenia u głównych dostawców usług w chmurze. Platformy Intel® są niemal wszechobecne i, wraz z rozległym ekosystemem rozwiązań programistycznych i sprzętowych, zapewniają spójny, stabilny stos technologiczny, który ułatwia migrację obciążeń z brzegu do chmury.

Produkty Intel® wspierają rozwój i wdrażanie chmury w trzech kluczowych obszarach:

 1. Przetwarzanie danych. Skalowalne procesory Intel® Xeon® z technologią Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) można łączyć z układami Intel® FPGA i innymi akceleratorami, aby tworzyć zoptymalizowane pod kątem obciążeń rozwiązania Intel® Select dla chmury.
 2. Łączność sieciowa. Intel oferuje szeroką gamę technologii i przełączników Ethernet, a także rozszerzenia Intel® Secure Guard Extensions (Intel® SGX) oraz funkcje zabezpieczeń sprzętowych.
 3. Pamięć masowa. Pamięć trwała Intel® Optane™ została zaprojektowana z myślą o aplikacjach i obciążeniach wymagających dużej mocy obliczeniowej do intensywnego przetwarzania danych. Pamięć trwała, inaczej PMem, zapewnia dostęp do większej ilości danych i umożliwia szybsze przetwarzanie dużych zbiorów danych. W przeciwieństwie do pamięci DRAM PMem zachowuje dane nawet po wyłączeniu systemu, co skutecznie zapobiega ich utracie.

Uzyskaj więcej korzyści z chmury dzięki firmie Intel

Zarządzanie chmurą może być niezwykle złożone, ponieważ organizacje starają się zachować równowagę pomiędzy licznymi wymaganiami oraz spełnić lub przewyższyć oczekiwania wobec wydajności, jednocześnie kontrolując koszty.

Wstępna i bieżąca implementacja musi zapewniać elastyczność i skalowalność, co pozwoli dostosować się do potrzeb organizacji w nieprzewidywalnej przyszłości.

Aby wesprzeć tę podróż do chmury, firma Intel i jej partnerzy w danym obszarze oferują szereg narzędzi, które pomagają organizacjom oceniać, porównywać i dostosowywac wdrożenia chmury do własnych potrzeb. Te narzędzia programistyczne w chmurze pomagają poprawić wydajność i obniżyć koszty na wszystkich etapach migracji i eksploatacji chmury.

Informacje o produktach i wydajności

1Wewnętrzne pomiary dostarczone przez Mobileye i Granulate przetestowane na następujących instancjach AWS EC2: R4.8xlarge, R4.16xlarge, R5.8xlarge, R5.16xlarge, R5.24xlarge. Więcej informacji na temat konfiguracji można znaleźć na stronie https://aws.amazon.com/ec2/instantion-types/