Pomoc dla twórców oprogramowania dzięki hybrydowej chmurze obliczeniowej

Rozwój i ewolucja możliwości IT.

Firma Forrester Consulting przeprowadziła niedawno badanie mające na celu ocenę przyjęcia chmury hybrydowej przez decydentów ds. informatycznych w organizacjach na całym świecie. Poniższej przedstawiono wyniki badań, pojawiające się trendy i rekomendacje dla strategii chmury skoncentrowanej na twórcach oprogramowania.

Zwiększenie wydajności twórców oprogramowania dzięki technologii chmury hybrydowej

Analiza firmy Forrester dotycząca przyczyn i sposobów wspierania przez organizacje produktywności twórców oprogramowania dzięki nowym możliwościom zapewnianym przez hybrydowe chmury obliczeniowe.

Przeczytaj dokument firmy Forrester ›

Seminarium internetowe na temat sukcesu twórców oprogramowania

Posłuchaj, jak Chris Gardner omawia wyniki badań firmy Forrester, aby zrozumieć potrzeby twórców oprogramowania w zakresie szybkiego tworzenia, testowania i wdrażania aplikacji.

Obejrzyj najciekawsze fragmenty seminarium internetowego ›

                                             

Informacje o produktach i wydajności

1Źródło: „A commissioned study conducted by Forrester Consulting on behalf of Intel”, maj 2017 r. Metodologia: w tym badaniu firma Forrester przeprowadziła metodą podwójnie ślepej próby ankietę online pośród 515 decydentów z przedsiębiorstw w USA, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Japonii i Chinach, aby ocenić ich nastawienie do przyjęcia hybrydowych rozwiązań chmurowych. Baza: 515 decydentów w zakresie IT na poziomie menedżerów i wyżej w organizacjach posiadających strategie chmury obliczeniowej.