Badania firmy Forrester ujawniają, że hybrydowa chmura obliczeniowa przynosi korzyści zarówno twórcom oprogramowania, jak i przedsiębiorstwu

Najważniejsze wnioski

  • Przedsiębiorstwa postrzegają hybrydową chmurę obliczeniową jako element konieczny, aby zachować konkurencyjność.

  • 58 procent osób decyzyjnych w organizacjach, które korzystają z chmury publicznej, stosuje strategię hybrydową.

  • Firmy stosujące model DevOps uważają, że hybrydowa chmura obliczeniowa jest idealnym rozwiązaniem.

  • Ustanowienie strategii hybrydowej chmury obliczeniowej dostosowanej do potrzeb twórców oprogramowania ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o umożliwienie modelowi DevOps sprostanie coraz bardziej złożonym wymaganiom w zakresie oprogramowania.

author-image

By

W związku z zamówionym przez firmę Intel opracowaniem „Enable Developers in a Hybrid Cloud World” (pol. „Wsparcie dla twórców oprogramowania w świecie hybrydowej chmury obliczeniowej”) firma Forrester Consulting przeprowadziła badania, które podkreślają znaczenie budowania strategii hybrydowej chmury obliczeniowej z korzyścią dla twórców oprogramowania. Najważniejszy wniosek z badania, według opracowania firmy Forrester, jest taki, że wspieranie szybkich i elastycznych innowacji za pośrednictwem chmury hybrydowej nie jest już luksusem, który można zignorować, lecz warunkiem zachowania konkurencyjności.

Z badań firmy Forrester jasno wynika, że chmura hybrydowa nigdzie się już nie wybiera: większość (58%) decydentów z Ameryki Północnej i Europy, których firmy wykorzystują chmurę publiczną, stosuje strategię hybrydową w celu stymulowania innowacji, maksymalizacji efektywności kosztowej i umożliwienia zespołom operacyjnym wyboru najlepszego środowiska dla każdego zadania. Czterdzieści dwa procent firm planuje migrację większej liczby tradycyjnych aplikacji biznesowych na platformy chmurowe, a czterdzieści procent planuje opracować więcej nowych aplikacji w chmurze w ciągu najbliższych dwóch lat.

Fakt preferowania chmury nie jest wcale zaskoczeniem. Zasady tworzenia aplikacji zmieniają się tak, aby skrócić czas produkcji przy jednoczesnym zachowaniu jakości, a w związku z tym chmura stała się istotnym elementem nowoczesnych inicjatyw rozwojowych. Co więcej, firmy stosujące model DevOps uważają, że chmura hybrydowa jest idealnym rozwiązaniem pozwalającym twórcom oprogramowania uzyskać szybkość, zwinność i elastyczność chmury publicznej, a jednocześnie umożliwiającym wykorzystanie narzędzi i infrastruktury lokalnej do zarządzania krytycznymi zadaniami.

W rzeczywistości twórcy aplikacji są jednymi z najwcześniejszych użytkowników chmury hybrydowej, doceniającymi szybki dostęp do infrastruktury (obliczeniowej, pamięci masowej i sieci) oraz możliwość rozbudowy (ale także skalowania w dół) wedle uznania. Z badania przeprowadzonego przez firmę Forrester wynika, że trzy czwarte ankietowanych twórców oprogramowania wykorzystuje chmurę hybrydową do testowania środowisk i w coraz większym stopniu zwraca się również ku chmurze hybrydowej na potrzeby programowania.

Informacje ujawnione w artykule firmy Forrester dotyczą każdej firmy myślącej przyszłościowo – niezależnie od branży – ponieważ oprogramowanie staje się centralnym aspektem prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego ustanowienie strategii hybrydowej chmury obliczeniowej dostosowanej do potrzeb twórców oprogramowania ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o umożliwienie modelowi DevOps sprostania coraz bardziej złożonym wymaganiom w zakresie oprogramowania.

Dzięki umożliwieniu twórcom oprogramowania swobodnego eksperymentowania i wprowadzania innowacji dzięki wykorzystaniu chmury hybrydowej możliwe staje się utrzymanie poziomu ich satysfakcji (a także pozyskanie najbardziej utalentowanych w branży pracowników). Oczekuje się, że rynek hybrydowych chmur obliczeniowych będzie się rozwijał w tempie 22,5% rocznie w latach 2016–20211, co oznacza, że dostępnych będzie więcej narzędzi, które to ułatwią.

Połączenie zarówno modelu DevOps, jak i hybrydowej chmury obliczeniowej z solidnym rozwiązaniem do zarządzania pozwala twórcom oprogramowania na dostęp do narzędzi, których potrzebują, w różnych środowiskach, przy jednoczesnym zachowaniu kontroli i zmniejszeniu konieczności korzystania z zewnętrznych rozwiązań IT. Jak firma Forrester wyjaśniła w swoim artykule, chmura hybrydowa jest preferowaną konfiguracją, która zapewnia twórcom oprogramowania możliwość wyboru zarówno narzędzi, jak i zadań. Ponadto dzisiejsze narzędzia do zarządzania i koordynacji – wraz z najlepszymi praktykami w zakresie rozwoju programowania – pozwalają twórcom oprogramowania na utrzymanie szybkości, wydajności i kontroli niezależnie od platformy.

Aby dowiedzieć się więcej o osiąganiu efektu synergii pomiędzy zastosowaniem chmury hybrydowej a modelem DevOps, w tym o kluczowych zaleceniach dla twórców aplikacji, zapoznaj się z dokumentem Forrester Consulting Thought Leadership pt. „Enable Developers in a Hybrid Cloud World” (pol. „Wsparcie dla twórców oprogramowania w świecie hybrydowej chmury obliczeniowej”).

Informacje o produktach i wydajności