Zarządzanie danymi i ich ochrona w środowisku analitycznym chmury hybrydowej

W skrócie: zarządzanie danymi i ich analiza w chmurze hybrydowej

 • Aby w pełni wykorzystać możliwości zaawansowanej analizy, przedsiębiorstwa muszą zwalczyć problemy w dziedzinie zarządzania danymi.

 • Starsza infrastruktura nie zapewnia wydajności ani zabezpieczeń niezbędnych do obsługi współczesnych obciążeń analitycznych.

 • Solidna strategia chmury hybrydowej, połączona z transformacją każdego aspektu środowiska informatycznego, może pozwolić firmie na bezpieczne i wydajne przeprowadzanie zaawansowanych analiz.

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

Jak wynika z najnowszego raportu firmy Forrester Consulting zleconego przez firmę Intel, pomimo dynamiki rozwoju dużych zbiorów danych, zaawansowanej analizy i sztucznej inteligencji (SI), przedsiębiorstwa nadal zmagają się z problemem zarządzania danymi.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Forrester, w odpowiedzi na pytania dotyczące największych wyzwań związanych z analizą danych respondenci wskazali, że dwa z pięciu głównych problemów mają związek z zarządzaniem danymi1. Jedna trzecia respondentów wskazała, że największe wyzwanie stanowi bezpieczeństwo danych, a 23% stwierdziło, że jednym z głównych wyzwań jest dla nich wątpliwa jakość i integralność danych.

Problemy związane z zarządzaniem danymi potęguje fakt, że wiele przedsiębiorstw nie dysponuje odpowiednią infrastrukturą, pozwalającą na wdrażanie zaawansowanych narzędzi analitycznych i zadań związanych z SI. Starsza infrastruktura (obliczeniowa, pamięci masowej i sieciowa) często nie jest w stanie przetwarzać ogromnych ilości danych, z jakimi mamy dziś do czynienia.

Chmura hybrydowa jako odpowiedź na problemy z zarządzaniem danymi

Do końca 2018 r. 53% wszystkich aplikacji korporacyjnych zostanie wdrożonych w chmurach publicznych lub prywatnych2. Staje się zatem jasne, że organizacje zaczynają dostrzegać korzyści płynące ze stosowania środowisk chmury hybrydowej. Według badań firmy Forrester wśród głównych powodów stosowania chmur hybrydowych znalazły się wzrost bezpieczeństwa i poprawa zgodności z przepisami, a także zwiększone możliwości zarządzania danymi.

„Aby pozostać na czele stawki w obliczu rosnącej cyfrowej konkurencji, firmy kierują swój wzrok ku chmurom hybrydowym, których model działania zapewnia większą spójność, bezpieczeństwo i elastyczność niż jakakolwiek samodzielna chmura publiczna lub prywatna” – podkreślają analitycy firmy Forrester.

Nowoczesne narzędzia hybrydowe jako sposób na wykorzystanie potencjału analizy

Starsze infrastruktury nie są gotowe na to, aby obsłużyć integrację danych, systemy obliczeniowe dużej skali (HPC) i magazyny danych bądź sprostać wymogom dotyczącym pamięci masowej, jakie nakładają dzisiejsze obciążenia analityczne. Przejście na infrastrukturę chmury hybrydowej nowej generacji pozwala przedsiębiorstwom na wdrażanie lepszych strategii kolokacji i buforowania, a także umożliwia korzystanie z kontrolerów obciążeń działających w chmurze oraz niezwykle szybkich połączeń.

W ten sposób firmy zyskują również dostęp do najnowszych narzędzi analizy biznesowej (BI) oraz mogą wybierać dostawców, którzy będą znajdować się fizycznie w niewielkiej odległości od ich centrów przetwarzania danych, co zmniejsza opóźnienia.

Zalecenia dotyczące bezpiecznej i wydajnej obsługi zadań analizy

Firmy, które zechcą uruchomić projekty analityczne (takie jak te wymienione poniżej), powinny poddać ocenie zarówno swoje obecne, jak i przyszłe potrzeby związane z infrastrukturą:

 • Modelowanie predykcyjne i opisowe
 • Eksploracja danych
 • Analiza tekstu
 • Prognozowanie
 • Uczenie maszynowe
 • Głębokie uczenie
 • Symulacje i modelowanie
 • Projektowanie eksperymentalne

W rzeczywistości większość firm szybko przekracza możliwości istniejącej infrastruktury w obszarach niezbędnej mocy, szybkości, elastyczności i przechowywania danych, których wymagają tego typu obciążenia. To właśnie dlatego wiele firm decyduje się na korzystanie z chmur publicznych i prywatnych, stawiając na dostęp do niezbędnej infrastruktury.

Ważne jest, aby na etapie rozważania możliwości infrastruktury zwrócić uwagę na sprzęt, który leży u podstaw zarówno chmur lokalnych, jak i publicznych. Procesory Intel® Xeon® Scalable zostały zaprojektowane z myślą o obsłudze aplikacji analitycznych wymagających dużej mocy obliczeniowej. Są przy tym wysoce ekonomiczne i energooszczędne. Inne technologie firmy Intel, w szczególności dyski Intel® Optane™ Solid State Drive (SSD) oraz pamięć trwała Intel® Optane™ DC, mogą w jeszcze większym stopniu przyczynić się do wzrostu wydajności w zadaniach analitycznych.

Jeśli jednak wyszukiwanie i wybór odpowiedniego podejścia brzmi zniechęcająco, rozwiązania Intel® Select udostępniają szereg wstępnie skonfigurowanych połączeń o przewidywalnej wydajności, zoptymalizowanych pod kątem obciążeń typowych dla centrów przetwarzania danych. Te gotowe do wdrożenia rozwiązania ułatwiają postępowanie zgodnie z sugestiami firmy Forrester, tak aby w maksymalnym stopniu wykorzystać zalety chmur hybrydowych, w tym:

 • Ustalanie realistycznych wymogów w zakresie obliczeń i przechowywania danych
 • Modernizacja infrastruktury w celu wspierania transformacji cyfrowych nowej generacji
 • Zmiana strategii związanej z chmurą hybrydową w celu obsługi obciążeń ciągłych i skokowych
 • Zwiększenie produktywności osób tworzących zawartość cyfrową

Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób chmury hybrydowe i technologie Intel® mogą pomóc w pokonywaniu barier związanych z zarządzaniem danymi i zaawansowaną analizą, można znaleźć w raporcie „Reach Your Analytics Goals with Hybrid Cloud” (Osiągnij swoje cele analityczne dzięki chmurze hybrydowej).

Informacje o produktach i wydajności

1

„Reach Your Analytics Goals with Hybrid Cloud” (Osiągnij swoje cele analityczne dzięki chmurze hybrydowej), zlecone badanie przeprowadzone przez firmę Forrester Consulting w imieniu firmy Intel, listopad 2018 r. https://plan.seek.intel.com/2018_Reaching-Analytics-Goals_REG. Wszystkie dane statystyczne w tym artykule pochodzą z tego samego raportu, chyba że stwierdzono inaczej.

2

„Move Your Big Data into the Public Cloud” (Przenieś duże zbiory danych do chmury publicznej), Forrester Research, Inc., 20 czerwca 2017 r.