Rozwiązania chmury prywatnej: połączenie wydajności i sprawności

Technologia wysokowydajnej chmury prywatnej zaczyna się od procesorów Intel®, komponentów sieciowych i dysków SSD.

Tworzenie, skalowanie i zabezpieczanie chmury prywatnej

Rozwiązania chmury prywatnej umożliwiają stworzenie środowiska chmurowego dla jednego dzierżawcy, w którym użytkownicy końcowi zyskują szybki dostęp do istotnych zasobów informatycznych. Prywatne chmury zapewniają kontrolę nad zabezpieczeniami, możliwości zgodności z przepisami i ciągłość działalności, których oczekuje się od nowoczesnego centrum przetwarzania danych opartego na infrastrukturze zdefiniowanej programowo. Dzięki temu zespoły mogą szybko rozbudowywać infrastrukturę i łączyć zasoby, korzystając z zalet chmury obliczeniowej w środowisku lokalnym. Wirtualna chmura prywatna zapewnia zatwierdzonym użytkownikom wyizolowaną pulę zasobów obliczeniowych w celu utworzenia dodatkowej warstwy kontroli. Zapewnia to dodatkową warstwę kontroli w zakresie prywatności i bezpieczeństwa. Zalety chmury prywatnej to:

  • Elastyczność i skalowalność, czyli możliwość szybkiego reagowania na zmiany w zapotrzebowaniu na obciążenia robocze.
  • Kontrola zabezpieczeń, zapewniająca dostęp tylko autoryzowanym użytkownikom i urządzeniom.
  • Skuteczność operacyjna, pozwalająca na zwiększenie mocy obliczeniowej przy wykorzystaniu mniejszej ilości zasobów fizycznych.
  • Możliwości samoobsługi, które umożliwiają rozbudowę maszyny wirtualnej w kilka minut.
  • Obsługę wielu użytkowników, czyli oprogramowanie z pojedynczą instancją, które obsługuje wiele przypadków użycia.
  • Dedykowane zasoby na żądanie, czyli zasoby, które są zawsze dostępne i umożliwiają dostęp do danych na żądanie.

Dzięki architekturze Intel® stanowiącej podstawę chmury prywatnej można płynnie przechodzić transformacje, ułatwiać migracje i zwiększać wydajność operacyjną. Nasza oferta skupiająca się na danych opiera się na dziesięcioleciach optymalizacji aplikacji i OEM, tworzonych, aby ułatwić pełne wykorzystanie możliwości chmury.

Polecane tematy

Budowanie nowoczesnej i skalowalnej platformy Cyber Wywiadu z technologiami Kafka

Dowiedz się, w jaki sposób nasza platforma Cyber Wywiadu oparta na technologiach Splunk i Kafka zapewnia przetwarzanie strumieniowe w celu szybszego wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa i reakcji na nie. Ten nowy raport IT@Intel uzupełnia architektura referencyjna Confluent/Intel®, bazująca na skalowalnych procesorach Intel® Xeon®  drugiej generacji, dyskach SSD Intel Optane™ i kartach sieciowych Intel® NIC.

Przeczytaj artykuł ESG ›

Przeczytaj o HCI ›

Poznaj strategię chmury prywatnej

Silna strategia chmury prywatnej umożliwia firmie większą elastyczność w zakresie lokalizacji obciążeń roboczych. Serwery chmury prywatnej służą jako centrala główna, która umożliwia podejmowanie decyzji co do dalszego utrzymywania aplikacji lokalnie lub migrowania jej do dostawcy usług chmury publicznej. Pozwala to zachować pewność przy podejmowaniu decyzji dotyczących tego, co, kiedy i jak migrować.

Dowiedz się więcej o strategii chmury prywatnej


Informacje o produktach i wydajności

1

Wydajność różni się w zależności od użytkowania, konfiguracji i innych czynników. Dowiedz się więcej na stronie www.Intel.com/PerformanceIndex.