Innowacyjna infrastruktura

Innowacyjna infrastruktura

Współczesne rozwiązania przetwarzania w chmurze dla przedsiębiorstw umożliwiają wprowadzenie w organizacji innowacji w postaci infrastruktury definiowanej programowo (SDI), która obsługuje prężną, znajdującą się na terenie przedsiębiorstwa, architekturę przetwarzania w chmurze oraz umożliwia wysoko wydajne zarządzanie dotychczasowymi obciążeniami.

W dobie dynamicznego rozwoju usług ...cyfrowych firmy muszą szybko reagować na działania konkurencji i sytuację na rynku. Nowoczesne firmy korzystają już z infrastruktury SDI w centrach przetwarzania danych, gdzie stanowi ona podstawę środowiska przetwarzania w chmurze. Taka architektura centrum przetwarzania danych zapewnia lepsze zarządzanie, skalowalność i kontrolę, a poza tym jest rozwiązaniem wydajnym i opłacalnym.

We współpracy z klientami i partnerami firma Intel stara się jeszcze bardziej zwiększyć wydajność i prostotę wdrożenia architektury przetwarzania w chmurze instalowanej w przedsiębiorstwie, tak aby firmy były przygotowane na każdą sytuację.

Podobne filmy