DBaaS: usprawnianie operacji i optymalizacja kosztów

Wnioski

  • DBaaS zapewnia scentralizowaną pamięć masową danych i dostępność do obsługi tworzenia i dostarczania aplikacji.

  • DBaaS umożliwia firmom uzyskanie oszczędności finansowych i zwiększenie szybkości wprowadzania na rynek nowych usług przy jednoczesnym zapewnianiu suwerenności i bezpieczeństwa danych.

  • Wydajność procesora i przepustowość pamięci wpływa bezpośrednio na wydajność i niezawodność DBaaS.

  • Skalowalne procesory Intel® Xeon® i inne technologie Intel® umożliwiają poprawę i doskonalenie oferty DBaaS.

author-image

Według

Czym jest DBaaS?

DBaaS zapewnia scentralizowane usługi bazy danych kilku jednostkom biznesowym w organizacji — w infrastrukturze lokalnej lub poprzez chmurę. W tym scenariuszu dostawca zarządza całą bazą danych, do której użytkownicy będą mieli dostęp i z której będą korzystać. DBaaS to usługa zarządzana, co oznacza, że dostawca będzie posiadać kontrolę nad fizycznym sprzętem i oprogramowaniem oraz nimi zarządzać. Klient może zdecydować się na różne poziomy kontroli nad danymi lub na różne poziomy dostępności zasobów obliczeniowych, przestojów i baz danych poprzez umowę o poziomie usług (SLA).
Większość dostawców usług w chmurze (CSP), w tym AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, IBM, Oracle i Rackspace wraz z małymi firmami takimi jak Couchbase i Cloudera oferuje rozwiązanie DBaaS. Firmy z solidną infrastrukturą chmury prywatnej mogą również skorzystać dzięki rozwinięciu DBaaS i zapewnianiu jej w ramach usługi wewnętrznej. Firmy planujące swoją strategię DBaaS powinny zacząć od określenia swoich celów, preferowanego poziomu kontroli i sprawdzenia, czy ich działy są gotowe na chmurę.

Korzyści DBaaS

Wszystkie branże korzystają z baz danych i wszystkie bazy danych generują koszty związane z konfiguracją, zarządzaniem i administracją. Scentralizowany dostawca DBaaS, niezależnie od tego, czy jest to dział wewnętrzny, czy też strona trzecia, może ułatwić konsolidację potrzeb infrastruktury i otworzyć nowe możliwości osiągania oszczędności. Z perspektywy klientów użytkownicy mniej czasu spędzają na myśleniu o infrastrukturze, a więcej na uzyskiwaniu wyników ze swoich danych.

Oszczędności

W modelu DBaaS dostawca bierze na siebie ciężar wdrożenia infrastruktury i jej aktualizacji oraz zarządza oprogramowaniem i usługami bazy danych. Firmy, które korzystają z oferty DBaaS lub instancji dostarczanych przez dostawców usług w chmurze mogą robić to w ramach budżetu operacyjnego, zamiast dokonywać kosztownych inwestycji kapitałowych w nową infrastrukturę. Nawet w modelu chmury prywatnej firmy odnoszą korzyści z konsolidacji rozproszonej infrastruktury w scentralizowane centrum danych. Ta konsolidacja umożliwia zmniejszenie liczby licencji oprogramowania oraz zmniejszenie obciążeń związanych z zarządzaniem poprzez przeniesienie na jeden zespół odpowiedzialności za aktualizację i modernizację platformy.

Centralizacja i jeziora danych

W starszych modelach zarządzania danymi każdy jednostka biznesowa zarządza własną bazą danych, które potocznie określane są pulą lub silosem danych. Ponieważ za zarządzanie danymi odpowiadają niezależnie różne osoby w nieskoordynowanych przedziałach czasowych, dane pomiędzy różnymi jednostkami biznesowymi nie zawsze bywają najbardziej aktualne. DBaaS to usługa scentralizowana, co oznacza, że wszystkie dane firmy są połączone w jednym jeziorze danych. Każda jednostka biznesowa korzysta z tych samych zestawów danych do produkcji i wyciągania wniosków, co powoduje, że wszystkie działy korzystają z najbardziej aktualnych informacji. Firma musi tylko aktualizować lub zmieniać dane w scentralizowanej bazie danych, aby upewnić się, że zmiany będą widoczne dla wszystkich jednostek biznesowych.

Zwiększone bezpieczeństwo

Dostawcy usług w chmurze, którzy oferują DBaaS, zapewniają zabezpieczenia najwyższej klasy, aby chronić platformy i dane przed nieautoryzowany dostępem i zagrożeniami cyfrowymi, takimi jak złośliwe oprogramowanie. Dostawcy usług w chmurze często bywają bardziej wyspecjalizowani w zakresie bezpieczeństwa niż typowe przedsiębiorstwo lub mała firma, ponieważ zarządzają infrastrukturą i, co za tym idzie, ryzykiem dowolnej liczby klientów. Ewentualnie, niektóre firmy mogą chcieć zachować całkowitą kontrolę nad własnymi danymi i zdecydować się na rozwiązania lokalne. W tych scenariuszach infrastruktura DBaaS współpracuje bliżej z operacjami bezpieczeństwa informacji (InfoSec). Na przykład dział IT w firmie Intel pokazał, jak rozwijanie niestandardowej platformy cyber wywiadu ze scentralizowanymi jeziorami danych zwiększyło ich możliwości wykrywania zagrożeń.

Suwerenność danych

Kolejną obawą jest pojęcie suwerenności danych, które określa, w jaki sposób niektóre kraje i regiony geograficzne stosują prawa i przepisy dotyczące przechowywania danych i dostępu do nich, prywatności konsumentów i wymogów bezpieczeństwa w zależności od branży. Przykładowo pomiędzy krajami występują różnice dotyczące tego, w jaki sposób instytucje sektora publicznego, takie jak służby egzekwujące stosowanie prawa mogą uzyskać dostęp do danych prywatnych. Ta kwestia wpływa na sposób, w jaki biznes podchodzi do DBaaS, niezależnie od tego, czy w ramach wewnętrznej inwestycji technologicznej, czy poprzez CSP, aby zachować większą kontrolę nad fizycznym miejscem przechowywania danych.

Skalowalność

DBaaS pojawia się w każdym miejscu chmury, ponieważ wiele usług DBaaS jest hostowanych w chmurach prywatnych, hybrydowych i publicznych. Największą korzyścią modelu świadczenia usług z wykorzystaniem chmury jest zasada elastycznego skalowania. Bazy danych w chmurze mogą zwiększać lub zmniejszać wykorzystanie zasobów obliczeniowych i pamięci masowej w zależności od potrzeby użytkownika i dostępnej infrastruktury dostawcy. Klienci nie muszą inwestować w nową infrastrukturę, aby obsługiwać coraz większą bazę danych. Mogą oni po prostu wykorzystać budżet operacyjny, aby zwiększyć wynajem różnych usług chmury DBaaS.

Zwiększaj możliwości DevOps dzięki DBaaS

Celem danych jest obsługa analiz, dostarczania usług lub tworzenia aplikacji. W firmie programiści odgrywają kluczową rolę w tworzeniu aplikacji do obsługi operacji biznesowych i dostarczania usług wewnętrznym jednostkom biznesowym lub klientom zewnętrznym. Praktyka ta określana jest powszechnie jako DevOps. DBaaS obsługuje programistów poprzez zapewnienie łatwiejszego dostępu do scentralizowanych danych. Rozwijając aplikacje, programiści mogą tworzyć interfejsy API do interakcji z DBaaS i wypychania lub pobierania informacji w zależności od potrzeby.
Jak wcześniej wspomniano, ponieważ DBaaS jest usługą scentralizowaną, wszelkie zmiany wprowadzone do przechowywanych danych będą aktualizowane i przepłyną do wszystkich innych jednostek biznesowych bez konieczności angażowania poszczególnych użytkowników w proces manualnej aktualizacji. Centralizacja jest szczególnie przydatna w organizacjach, które zapewniają usługi InfoSec lub zarządzania relacjami klienta (CRM), w których wiele jednostek biznesowych koordynuje swoje wysiłki na podstawie wspólnych informacji.

Firma Intel i DBaaS

Wydajność bazy danych jest bezpośrednio związana z wydajnością rdzenia, sieci i pamięci masowej. Jeśli chodzi o model DBaaS dostarczany przez CSP, firma Intel ściśle współpracuje z najważniejszymi dostawcami, aby upewnić się, że DBaaS będzie optymalnie działać na architekturze Intel®. Klienci końcowi korzystają dzięki takiej relacji, korzystając z usług, które oferują najlepsze rozwiązania zarówno sprzętowe, jak i programowe i umożliwiają tworzenie gotowego rozwiązania dopasowanego do oczekiwań. Wraz z wprowadzaniem przez firmę Intel nowych generacji technologii na rynek, zwiększa się skala wydajności baz danych dzięki zwiększaniu szybkości, pojemności i bezpieczeństwa.

  • Skalowalne procesory Intel® Xeon® trzeciej generacji, zwane również Ice Lake, zapewniają zwiększoną przepustowość rdzeni i pamięci w porównaniu z poprzednimi generacjami. Liczba rdzeni wpływa bezpośrednio na wydajność bazy danych, natomiast pojemność pamięci przyczynia się do dostępności danych, szczególnie przy przetwarzaniu dużych zestawów danych.
  • Najważniejsze innowacje w skalowalnych procesorach Intel® Xeon® trzeciej generacji obejmują rozszerzenia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) oraz Intel® Total Memory Encryption (Intel® TME). Technologie te umożliwiają ochronę danych w ruchu, w użyciu i w spoczynku przed nieautoryzowanym dostępem lub zaawansowanymi atakami, takimi jak podsłuchiwanie pamięci.
  • Rozszerzenia Intel® Advanced Vector Extensions 512 (Intel® AVX-512) to unikatowa, konkurencyjna funkcja skalowalnych procesorów Intel® Xeon®, która zawiera nowe instrukcje SIMD do przyspieszenia przetwarzania danych.
  • Dyski SSD Intel® Optane™ DC zapewniają wysoką pojemność pamięci masowej danych dzięki wyjątkowym prędkościom odczytu i zapisu oraz opcjom interfejsu PCIe do rozmieszania danych bliżej procesora. Dzięki pamięci trwałej Intel® Optane™ dane przechowywane w pamięci są bezpieczne w czasie wyłączania i ponownego uruchamiania systemu.