Czym jest przetwarzanie w chmurze?

Przyspieszaj innowacje biznesowe, optymalizuj koszty i zyskuj elastyczność dzięki zasobom obliczeniowym na żądanie.

Najważniejsze zagadnienia dotyczące strategii chmurowej:

  • Przy wybieraniu modeli wdrażania chmury większość organizacji decyduje się na podejście hybrydowe z wykorzystaniem wielu chmur, które łączy zasoby lokalne, korporacyjne centra danych oraz różne usługi chmury publicznej.

  • Wybór właściwego modelu usług chmurowych, które obejmują zakres od infrastruktury jako usługi (IaaS) po oprogramowanie jako usługa (SaaS), zapewnia dostępność odpowiedniego poziomu zasobów i pomocy technicznej.

  • Chmury z technologiami Intel® zapewniają niezawodną, skalowalną wydajność zoptymalizowaną pod kątem obciążeń roboczych w aplikacjach korporacyjnych takich jak VMware, SAP i Microsoft. Skalowalne procesory Intel® Xeon® to zaufana podstawa przetwarzania w chmurze, z milionami procesorów wdrożonych globalnie wśród wielu dostawców usług w chmurze.

author-image

Według

Obecnie praktycznie wszystkie firmy polegają w jakimś stopniu na przetwarzaniu w chmurze. Jednak czym właściwie jest przetwarzanie w chmurze?

Przetwarzanie w chmurze umożliwia dostęp na żądanie do zasobów obliczeniowych, pamięci masowej i sieciowych. Mogą to być zasoby własnego centrum danych lub zasoby dostarczane przez dostawcę chmury. W zależności od wybranych modeli usług i wdrażania przetwarzanie w chmurze ułatwia zarządzanie kosztami, jednocześnie umożliwiając szybkie wprowadzanie nowych produktów lub usług, pozyskiwanie nowych lokalizacji oraz maksymalizowanie wydajności i produktywności.

Zalety przetwarzania w chmurze

Zarówno duże, jak i małe firmy mogą na wiele sposobów skorzystać z przetwarzania w chmurze. Niezależny sklep detaliczny może korzystać z chmury do prostej usługi przetwarzania płatności, natomiast przedsiębiorstwo o zasięgu globalnym może czerpać z pełnego pakietu zasobów centrów danych w celu rozwoju aplikacji i wdrażania na dużą skalę.

Chmura umożliwia firmom zdobycie niezbędnych zasobów, bez konieczności posiadania sprzętu lokalnego. Oznacza to, że firmy mogą wykonywać usługi w dowolnym miejscu i czasie. Przetwarzanie w chmurze umożliwia redukcję kosztów poprzez konsolidację sprzętu i zarządzanie nim w mniejszej liczbie lokalizacji. Zapewnia skalowalność do obsługi zmieniających się obciążeń roboczych, a także zwiększa możliwości współpracy między zdalnymi zespołami i odległymi lokalizacjami.

Modele wdrażania chmury

Istnieją dwa podstawowe modele wdrażania chmury: publiczny i prywatny. Model wdrożenia zależy od potrzeb biznesowych i wymagań technicznych. Ponieważ każde obciążenie robocze ma własne szczególne właściwości, prawdopodobnie skorzystasz z połączenia usług w chmurze publicznej i prywatnej. Określa się je mianem chmury hybrydowej lub podejściem wielochmurowym.

Chmura publiczna

Chmura publiczna zapewnia dostęp do zasobów obliczeniowych, pamięci masowej i sieci z płatnością uzależnioną od poziomu wykorzystania. Dostawcy, którzy zapewniają taką formę rozliczenia usług w chmurze to między innymi Amazon Web Services, Microsoft Azure*, Alibaba Cloud, Google Cloud i IBM. Usługi w chmurze publicznej wymagają niskich kosztów początkowych i umożliwiają szybkie wdrożenie w celu szybkiego wprowadzenia produktu na rynek. Są również dobrym wyborem w przypadku krótkotrwałych obciążeń roboczych.

Chmura prywatna

Chmura prywatna działa na infrastrukturze w Twoim centrum danych. Wymaga większych początkowych nakładów finansowych oraz stałego zarządzania, ale w dłuższym czasie może potencjalnie zapewnić oszczędności. Chmura prywatna zapewnia obsługę obciążeń roboczych o kluczowym znaczeniu oraz starszych aplikacji, które trudno przenieść do chmury publicznej lub nie da się ich przenieść. Jest to również doskonały model do zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności oraz zapewnienia ochrony własności intelektualnej.

Chmura hybrydowa

Chmura hybrydowa łączy chmurę publiczną i prywatną, co umożliwia dzielenie się aplikacjami i danymi w zależności od potrzeb. Daje to firmie elastyczność w zakresie zarządzania aplikacjami w sposób, który umożliwia zmaksymalizowanie potencjalnych oszczędności i wykorzystania zasobów, jednocześnie spełniając wymagania dotyczące skalowalności i kontroli.

Multicloud

Podejście wielochmurowe zakłada połączenie usług świadczonych przez różnych dostawców chmury. Zapewnia to największy wybór usług w różnych cenach. Strategia wielochmurowa polega na oprogramowaniu do zarządzania zasobami i ich organizowania pośród różnych dostawców, ale może zapewnić firmom niezwykle elastyczne, zoptymalizowane pod względem kosztów środowisko chmurowe.

Ponieważ każde obciążenie robocze ma własne wymagania, większość firm korzysta z połączenia usług w chmurze publicznej i prywatnej, zwanego chmurą hybrydową lub podejściem wielochmurowym.

W tym filmie porównano chmury publiczne, prywatne i hybrydowe oraz sprawdzono, w jaki sposób każdy z tych rodzajów chmur spełnia specyficzne potrzeby biznesowe.

Rodzaje przetwarzania w chmurze

Jeśli chodzi o zakup zasobów chmurowych, istnieje wiele rodzajów modeli usług w chmurze do wyboru. Wybór odpowiedniego poziomu obsługi pozwoli na optymalne wykorzystanie budżetu i zasobów.

Infrastruktura jako usługa (IaaS)

Infrastruktura jako usługa (IaaS) zapewnia dostęp do serwerów, sieci i pamięci masowej. Chociaż ta opcja umożliwia rezygnację z posiadania i utrzymywania własnego sprzętu, zespół IT musi nadal zarządzać systemami operacyjnymi, bazami danych i aplikacjami. IaaS zapewnia największą z wszystkich modeli usług kontrolę i elastyczność oraz możliwość łatwego zwiększania i zmniejszania skali w zależności od potrzeb.

Platforma jako usługa (PaaS)

Platforma jako usługa (PaaS) zapewnia takie same zasoby sprzętowe jak IaaS, a ponadto system operacyjny i bazy danych. PaaS umożliwia firmom opracowywanie i uruchamianie aplikacji oraz zarządzanie nimi bez potrzeby tworzenia i utrzymywania infrastruktury. Może również usprawniać przepływy pracy dzięki nadawaniu wielu użytkownikom jednoczesnego dostępu do środowiska programistycznego.

Funkcja jako usługa (FaaS)

Dzięki modelowi funkcja jako usługa (FaaS) użytkownicy zarządzają tylko funkcjami i danymi, podczas gdy dostawca chmury zarządza aplikacją. Dzięki temu programiści mogą korzystać z funkcji, których potrzebują, bez potrzeby płacenia za usługi, gdy kod nie jest uruchomiony.

Oprogramowanie jako usługa (SaaS)

Większość firm korzysta z różnych produktów modelu oprogramowanie jako usługa w swoim codziennym działaniu. Są to aplikacje na żądanie, takie jak oprogramowanie CRM i e-mail. Dzięki rozwiązaniu SaaS użytkownicy nie muszą zarządzać niczym innym poza danymi. Licencje kupuje się na zasadzie subskrypcji, a usługi są świadczone natychmiast.

Bezpieczeństwo przetwarzania w chmurze

Ochrona danych i aplikacji firmy ma ogromne znaczenie dla utrzymania przewagi konkurencyjnej, reputacji i możliwości prowadzenia codziennej działalności. Podstawą bezpieczniejszej chmury są technologie sprzętowe, takie jak te, dostępne na platformach Intel® Xeon®. Narzędzia programowe na licencji open source ułatwiają możliwie najlepsze wykorzystanie technologii Intel® w zakresie zabezpieczeń platformy, aby chronić dane w chmurze.

Procesory chmurowe i optymalizacja obciążeń

Niezawodna, wydajna chmura zaczyna się od podstawy składającej się z procesorów do serwerów, które mogą zaspokoić potrzeby bardzo wymagających aplikacji, w tym analizy i AI. Procesory i akceleratory Intel® umożliwiają osiąganie optymalizacji obciążeń w chmurze dla praktycznie każdej aplikacji.

Skalowalny procesor Intel® Xeon®

Skalowalne procesory Intel® Xeon® zapewniają szybkie i niezawodne przetwarzanie w środowiskach chmurowych dzięki spójnej, przewidywalnej wydajności w chmurze publicznej lub lokalnej. Ciągłe innowacje firmy Intel zapewniają nowe zintegrowane funkcje w chmurze, takie jak Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) w celu zwiększania wydajności obciążeń roboczych sztucznej inteligencji i zmniejszania zapotrzebowania na niestandardowe akceleratory, takie jak karty graficzne.

Układy Intel® FPGA

Układy FPGA Intel® współpracują z procesorami w celu zapewnienia niestandardowego przyspieszenia ze znakomitą wydajnością na wat. Ponieważ te wielofunkcyjne układy FPGA umożliwiają rekonfigurację, można z nich korzystać wielokrotnie.

Tworzenie inteligentniejszej chmury

Firma Intel nawiązuje współpracę z dostawcami chmury i społecznością programistów, aby zapewnić optymalne wykorzystanie technologii Intel®, niezależnie od tego, czy korzystasz z lokalnej infrastruktury, czy usług w chmurze publicznej. Dzięki temu otrzymujesz wysoką wydajność, niezawodność i dłuższy czas działania bez przestojów, bez względu na sposób wykorzystania chmury.