Optymalizacja obciążenia

Elastyczność, sprawność i skalowalność są dostępne tutaj.