Infrastruktura centrum przetwarzania danych oparta na procesorach Intel® Xeon® E5 v3

Infrastruktura centrum przetwarzania danych oparta na procesorach Intel® Xeon® E5 v3

Infrastruktura centrum przetwarzania danych oparta na procesorach Intel® Xeon® E5 v3

Niniejszy przewodnik objaśnia, jak infrastruktura centrum przetwarzania danych skonstruowana z wykorzystaniem procesorów Intel® Xeon® E5 v3 może wspierać nowe i nowatorskie usługi, takie jak wirtualizacja, przetwarzanie w chmurze czy analiza dużych zbiorów danych. Jest to możliwie dzięki:
• zapewnieniu platformy do zwiększenia wydajności obliczeń, sieci i pamięci masowej;
• zwiększeniu ...wydajności serwera na potrzeby aplikacji przeprowadzających skomplikowane obliczenia, a także pod kątem obsługi większych ilości danych i zwiększenia gęstości maszyn wirtualnych;
• obsłudze ujednoliconej sieci z wykorzystaniem 10- i 40-gigabitowych rozwiązań Ethernet, które upraszczają infrastrukturę centrum przetwarzania danych oraz zapewniają większą szybkość i przepustowość;
• możliwości ekonomicznego skalowania pamięci w środowiskach zwirtualizowanych i w chmurze;
• zabezpieczeniu danych i infrastruktury poprzez szyfrowanie wszystkich danych oraz tworzenie zaufanych środowisk na potrzeby przetwarzania zwirtualizowanego i w chmurze;
• optymalizowaniu i kontroli wydajności centrum przetwarzania danych na poziomie serwera, szafy, rzędu oraz centrum przetwarzania danych.

Find documents and videos on topics for IT decision makers, such as big data, cloud computing, data center efficiency, enterprise mobility, and more.

Discover resources for IT managers

Podobne filmy