{"limitDisplayedContent":"showAll","collectionRelationTags":{"relations":{"EXCLUDE":["etm-f6e0d09943a943d383e81b5f64a3956c","etm-ececc448f2f54f0e87cdf5558856b275","etm-938F3CD1-97EC-4230-A92C-F78146D4793C","etm-10C6B29D-179C-4D7C-A04C-13E06A1B99A7","etm-9342E535-D38A-4F10-B2A5-EC39DC191CF6"],"AND":["etm-98109f19d4f24b6dad7442422a995aee","etm-DA5A91DF-5E20-493F-9B3E-14E037831DF1","etm-3bb2fede81914ffabfb7e39c78121719"]},"featuredIds":[]},"collectionId":"655284","resultPerPage":24.0,"filters":[{"facetId":"guidetmD240C377263B4C70A4EA0E452D0182CA","field":"stm_10385_pl","type":"hierarchical","basePath":"Primary Content Tagging","displayName":"Oprogramowanie Intel Quartus","deprecated":false,"rootFilter":"guidetmD240C377263B4C70A4EA0E452D0182CA","rootPath":["Primary Content Tagging","Układy Intel® FPGA","Oprogramowanie Intel® Quartus®"],"position":0},{"facetId":"guidetm82D283B3AD124BA5A7C6BDEF1DCFD8FC","field":"stm_10385_pl","type":"hierarchical","basePath":"Primary Content Tagging","displayName":"Dodatkowe oprogramowanie","deprecated":false,"rootFilter":"guidetm82D283B3AD124BA5A7C6BDEF1DCFD8FC","rootPath":["Primary Content Tagging","Układy Intel® FPGA","Oprogramowanie Intel® Quartus® — dodatki"],"position":1},{"facetId":"guidetm83741EA404664A899395C861EDA3D38B","field":"stm_10385_pl","type":"hierarchical","basePath":"Primary Content Tagging","displayName":"Rodzina urządzeń Intel FPGA","deprecated":false,"rootFilter":"guidetm83741EA404664A899395C861EDA3D38B","rootPath":["Primary Content Tagging","Układy Intel® FPGA","Urządzenia programowalne Intel®"],"position":2},{"facetId":"guidetm5E778C79B03E44E9B8E4DD2A75C6DEE3","field":"stm_10385_pl","type":"hierarchical","basePath":"Primary Content Tagging","displayName":"Oprogramowanie platformy FPGA","deprecated":false,"rootFilter":"guidetm5E778C79B03E44E9B8E4DD2A75C6DEE3","rootPath":["Primary Content Tagging","Układy Intel® FPGA","Platformy Intel® FPGA","Oprogramowanie platformy Intel® FPGA"],"position":3},{"facetId":"OperatingSystem","type":"OperatingSystem","deprecated":true,"name":"OperatingSystem","position":4},{"facetId":"ContentType","type":"ContentType","deprecated":true,"name":"ContentType","position":5},{"facetId":"lastupdated","type":"lastupdated","deprecated":true,"name":"lastupdated","position":6}],"coveoRequestHardLimit":"1000","accessDetailsPagePath":"/content/www/us/en/secure/design/internal/access-details.html","collectionGuids":["etm-3bb2fede81914ffabfb7e39c78121719","etm-DA5A91DF-5E20-493F-9B3E-14E037831DF1","etm-98109f19d4f24b6dad7442422a995aee"],"cardView":false,"sorting":"Newest","defaultImagesPath":"/content/dam/www/public/us/en/images/uatable/default-icons","coveoMaxResults":5000,"fpgaFacetRootPaths":"{\"fpgadevicefamily\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Programmable Devices\"],\"quartusedition\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software\"],\"quartusaddon\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software - Add-ons\"],\"fpgaplatform\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® FPGA Platforms\"]}","additionalQueryCoveo":"@source\u003dcdr-psg-sitemap.","newWrapperPageEnabled":true,"descendingSortingForNumericalFacetsName":"[\"Intel® Quartus® Prime Pro Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Lite Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Standard Edition\",\"Quartus® II Subscription Edition\",\"Quartus® II Web Edition\"]","columnsConfiguration":{"idColumn":false,"dateColumn":false,"versionColumn":false,"contentTypeColumn":false,"columnsMaxSize":0},"dynamicColumnsConfiguration":[{"name":"DynamicColumn_id","type":"id","gtv":"ID","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_date","type":"date","gtv":"Data","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_version","type":"version","gtv":"Wersja","width":135,"selected":true}],"updateCollateralMetadataEnabled":true}

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.