Zmierzając do nowej ery wspólnej odpowiedzialności korporacyjnej

Nasze wysiłki na rzecz pozytywnego oddziaływania w skali globalnej wyrażają się w dążeniu do tworzenia technologii wzbogacających życie każdego człowieka na Ziemi.

Przyspieszenie postępów w walce z krytycznymi wyzwaniami światowymi

Nasz świat stoi w obliczu wyzwań innych niż dotychczasowe. Pilna potrzeba działania w takich kwestiach, jak zmiana klimatu, głębokie wykluczenie cyfrowe, brak integracji i globalna pandemia, wymaga wkroczenia w nową erę wspólnej odpowiedzialności.

Nasza strategia RISE

Podnosimy sobie poprzeczkę i rozwijamy naszą strategię odpowiedzialności korporacyjnej w celu zacieśnienia współpracy z innymi, aby stworzyć bardziej odpowiedzialny, otwartyzrównoważony  świat, możliwy  dzięki technologii i wspólnym działaniom. 

Odpowiedzialność

Czołowa pozycja w promowaniu bezpieczeństwa, dobrego samopoczucia i odpowiedzialnych praktyk biznesowych w naszej globalnej działalności produkcyjnej, łańcuchu wartości i nie tylko.

Wliczona

Zwiększanie różnorodności i poprawa integracji wśród pracowników i w branży na całym świecie oraz rozszerzanie możliwości dla innych poprzez inicjatywy w zakresie technologii, integracji i gotowości cyfrowej.

Zrównoważony rozwój

Bądź światowym liderem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i pozwól naszym klientom i innym zmniejszyć oddziaływanie na środowisko naturalne dzięki naszym działaniom i technologii.

Rozszerzanie możliwości

W oparciu o innowacyjną technologię, wiedzę i pasję naszych pracowników umożliwiamy pozytywne zmiany w firmie Intel, w całej naszej branży i nie tylko.

Nasza przygoda z odpowiedzialnością korporacyjną

Intel ma duże doświadczenie w wyznaczaniu ambitnych celów i przejrzystego raportowania swoich wyników. Przeczytaj o naszych postępach — przeszłych, obecnych i przyszłych — w naszym corocznym raporcie dotyczącym odpowiedzialności korporacyjnej.

Pobierz sprawozdanie ›

Przeczytaj pismo naszego CEO ›

Weź udział w dyskusji

Zapoznaj się jako pierwszy z naszymi nowymi inicjatywami, poznaj bliżej wpływ naszych działań i podziel się swoją opinią na temat naszych działań w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej.

Śledź nasze konto w serwisie Twitter ›

Instagram ›

Czytaj naszego bloga ›

Skontaktuj się z zespołem ds. odpowiedzialności korporacyjnej ›

Zgłoś problem etyczny lub dotyczący praw człowieka ›