Otwarcie nowej ery wspólnej odpowiedzialności korporacyjnej

Nasze wysiłki na rzecz pozytywnego oddziaływania w skali globalnej wyrażają się w dążeniu do tworzenia technologii wzbogacających życie każdego człowieka na Ziemi.

Przyspieszenie postępów w walce z krytycznymi wyzwaniami światowymi

Nasz świat stoi w obliczu wyzwań innych niż dotychczasowe. Pilna potrzeba działania w takich kwestiach, jak zmiana klimatu, głębokie wykluczenie cyfrowe, brak integracji i globalna pandemia, wymaga wkroczenia w nową erę wspólnej odpowiedzialności.

Nasza strategia RISE

Podnosimy sobie poprzeczkę i rozwijamy naszą strategię odpowiedzialności korporacyjnej w celu zacieśnienia współpracy z innymi, aby stworzyć bardziej odpowiedzialny, otwartyzrównoważony świat, możliwy dzięki technologii i wspólnym działaniom. 

Odpowiedzialność

Czołowa pozycja w promowaniu bezpieczeństwa, dobrego samopoczucia i odpowiedzialnych praktyk biznesowych w naszej globalnej działalności produkcyjnej, łańcuchu wartości i nie tylko.

Odpowiedzialne pozyskiwanie minerałów

Przez ponad dekadę pracowaliśmy nad osiągnięciem postępu w kwestii minerałów z regionów ogarniętych konfliktami. W perspektywie roku 2030 wyraźnie zwiększymy nasze oddziaływanie i przyspieszymy tworzenie standardów zaopatrzenia dla znacznie większej liczby minerałów w kolejnych regionach.

Więcej informacji o odpowiedzialnym pozyskiwaniu minerałów przez firmę Intel

Standaryzacja technologii ratujących życie

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia w wyniku wypadków drogowych ginie co roku 1,35 miliona osób. Będziemy współpracować z naszymi partnerami branżowymi i ekosystemowymi, aby przyspieszyć przyjęcie neutralnych technologicznie standardów bezpieczeństwa w celu zmniejszenia liczby wypadków drogowych na całym świecie.

Więcej informacji o naszym modelu bezpieczeństwa z uwzględnieniem odpowiedzialności

Rewolucja w obszarach ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

Będziemy współpracować z innymi, aby przyspieszyć opracowywanie leków, poprawić dostęp do opieki zdrowotnej i jej przystępność cenową, a także tworzyć inteligentniejsze i bezpieczniejsze miejsca pracy. Dla przykładu nasza inicjatywa technologiczna w reakcji na pandemię ma na celu poprawę diagnostyki i leczenia COVID-19.

Więcej informacji o stawianiu czoła wyzwaniu COVID-19

Wliczona

Zwiększanie różnorodności i poprawa integracji wśród pracowników i w branży na całym świecie oraz rozszerzanie możliwości dla innych poprzez inicjatywy w zakresie technologii, integracji i gotowości cyfrowej.

Zwiększenie różnorodności wśród pracowników na całym świecie

Zwiększymy liczbę kobiet na stanowiskach technicznych do 40%, podwoimy liczbę kobiet i niedostatecznie reprezentowanych mniejszości na wyższych stanowiskach kierowniczych oraz zapewnimy, że zasady przywództwa integracyjnego i odpowiedzialność staną się nieodłączną częścią naszej kultury na całym świecie.

Więcej informacji o działaniach w zakresie globalnej różnorodności i integracji

Prowadzenie działań w całej branży z zastosowaniem nowego globalnego wskaźnika integracji

Będziemy współpracować z innymi firmami w celu stworzenia globalnego indeksu integracji, aby uzgodnić wspólne definicje i wskaźniki i tym samym przyspieszyć przyjęcie praktyk biznesowych sprzyjających integracji i pozwalających na śledzeniu postępów.

W pełni integracyjna technologia i rozszerzenie gotowości cyfrowej

Naszym celem jest współpraca z 30 rządami i 30 tys. instytucji na całym świecie, aby umożliwić ponad 30 milionom osób zdobycie umiejętności związanych z SI przydatnych w obecnych i przyszłych miejscach pracy. Na przykład program Intel® AI for Youth umożliwia uczniom zdobywanie wiedzy podczas tworzenia własnych projektów o oddziaływaniu społecznym.

Zrównoważony rozwój

Bądź światowym liderem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i pozwól naszym klientom i innym zmniejszyć oddziaływanie na środowisko naturalne dzięki naszym działaniom i technologii.

Zaawansowane zasady zrównoważonej światowej produkcji

Do 2030 roku osiągniemy dodatnie zużycie wody netto, 100% energii odnawialnej, zero odpadów na wysypiskach i dodatkową bezwzględną redukcję emisji dwutlenku węgla, nawet w miarę zwiększania naszych zdolności produkcyjnych.

Więcej informacji o celach operacyjnych i celach środowiskowych łańcucha dostaw

Zmniejszanie emisji na poziomie branży

Ustalimy wspólne podejście do redukcji emisji dla przemysłu produkującego półprzewodniki i zwiększymy wykorzystanie technologii w celu zmniejszenia oddziaływania na klimat w globalnej produkcji.

Uzyskanie technologii komputerowych neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla

Będziemy współpracować z naszymi klientami i innymi podmiotami w celu przekształcenia zużycia energii przez produkty i wykorzystania technologii do zmniejszenia oddziaływania na klimat związanego z obliczeniami w całej gospodarce światowej. Obejmie to współpracę z producentami komputerów osobistych w celu zbudowania najbardziej zrównoważonego i energooszczędnego komputera na naszej planecie — takiego, który przy projektowaniu i użytkowaniu będzie minimalizował emisję dwutlenku węgla, wody i odpadów.

Rozszerzanie możliwości

W oparciu o innowacyjną technologię, wiedzę i pasję naszych pracowników umożliwiamy pozytywne zmiany w firmie Intel, w całej naszej branży i nie tylko.

Nasza przygoda z odpowiedzialnością korporacyjną

Intel ma duże doświadczenie w wyznaczaniu ambitnych celów i przejrzystego raportowania swoich wyników. Przeczytaj o naszych postępach — przeszłych, obecnych i przyszłych — w naszym corocznym raporcie dotyczącym odpowiedzialności korporacyjnej.

Pobierz raport

Weź udział w dyskusji

Zapoznaj się jako pierwszy z naszymi nowymi inicjatywami, poznaj bliżej wpływ naszych działań i podziel się swoją opinią na temat naszych działań w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej.

Śledź nasze konto w serwisie Twitter ›

Czytaj naszego bloga ›

Skontaktuj się z zespołem ds. odpowiedzialności korporacyjnej ›

Zgłoś problem etyczny lub dotyczący praw człowieka ›

Dodatkowe zasoby

Stawianie czoła dzisiejszym i przyszłym wyzwaniom

Zobowiązujemy się do angażowania sektorów przemysłowych, rządów i społeczności w celu sprostania trzem konkretnym globalnym wyzwaniom w ciągu następnej dekady.

Przeczytaj informację prasową

Wytyczanie nowego, śmiałego kursu

Jesteśmy dumni z dotychczasowych osiągnięć w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej, ale dzięki nowej strategii i celom nasze ambicje są większe niż kiedykolwiek.

Dowiedz się więcej o naszych planach

List od Boba Swana, naszego dyrektora generalnego

Zainspirowani wspólną pilną potrzebą, otwartą współpracą i odważnym działaniem, możemy osiągnąć nasze cele na następną dekadę

Przeczytaj list