Zmierzając do nowej ery wspólnej odpowiedzialności korporacyjnej

Nasze wysiłki na rzecz pozytywnego oddziaływania w skali globalnej wyrażają się w dążeniu do tworzenia technologii wzbogacających życie każdego człowieka na Ziemi.

Firma Intel zobowiązała się do osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych netto w zakresie globalnym do 2040 roku

Określiliśmy cele w zakresie ograniczenia śladu węglowego łańcucha wartości i wspierania działań w całej branży na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu.

Odpowiedzialność

Opieramy się na długoletniej pozycji lidera w zakresie obywatelstwa korporacyjnego, aby dalej rozwijać praktyki biznesowe dotyczące bezpieczeństwa, wellness i odpowiedzialności w ramach globalnych operacji produkcyjnych, łańcucha wartości i innych obszarów.

Wliczona

Wspieramy różnorodność, równość, dostępność i integrację wśród pracowników na całym świecie oraz popieramy wprowadzanie powszechnych przepisów i zasad przeciwdziałających dyskryminacji i nierównemu traktowaniu pracowników oraz społeczności.

Zrównoważony rozwój

Dążenie do jak najniższego wpływu na środowisko w procesie rozwoju prowadzi do zwiększenia wydajności i odpowiedzi na oczekiwania naszych interesariuszy.

Rozszerzanie możliwości

Angażujemy się w działania na rzecz tworzenia lepszego świata dzięki wykorzystaniu potencjału naszej technologii oraz wiedzy i pasji naszych pracowników.