Zmierzając do nowej ery wspólnej odpowiedzialności korporacyjnej

Nasze wysiłki na rzecz pozytywnego oddziaływania w skali globalnej wyrażają się w dążeniu do tworzenia technologii wzbogacających życie każdego człowieka na Ziemi.

Przyspieszenie postępów w walce z krytycznymi wyzwaniami światowymi

Nasz świat stoi w obliczu wyzwań innych niż dotychczasowe. Pilna potrzeba działania w takich kwestiach, jak zmiana klimatu, głębokie wykluczenie cyfrowe, brak integracji i globalna pandemia, wymaga wkroczenia w nową erę wspólnej odpowiedzialności.

Odpowiedzialność

Czołowa pozycja w promowaniu bezpieczeństwa, dobrego samopoczucia i odpowiedzialnych praktyk biznesowych w naszej globalnej działalności produkcyjnej, łańcuchu wartości i nie tylko.

Wliczona

Zwiększanie różnorodności i poprawa integracji wśród pracowników i w branży na całym świecie oraz rozszerzanie możliwości dla innych poprzez inicjatywy w zakresie technologii, integracji i gotowości cyfrowej.

Zrównoważony rozwój

Bądź światowym liderem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i pozwól naszym klientom i innym zmniejszyć oddziaływanie na środowisko naturalne dzięki naszym działaniom i technologii.

Rozszerzanie możliwości

W oparciu o innowacyjną technologię, wiedzę i pasję naszych pracowników umożliwiamy pozytywne zmiany w firmie Intel, w całej naszej branży i nie tylko.