Zmierzając do nowej ery wspólnej odpowiedzialności korporacyjnej

Nasze wysiłki na rzecz pozytywnego oddziaływania w skali globalnej wyrażają się w dążeniu do tworzenia technologii wzbogacających życie każdego człowieka na Ziemi.