W jaki sposób działa opieka zdalna

Firma Medical Informatics Corp. Platforma Sickbay korzysta z wizualizacji i analizy danych, aby przekształcić zdalną opiekę na potrzeby COVID-19 i nie tylko.

Najważniejsze wnioski:

  • Sickbay to jedyna skalowalna, dopuszczona przez FDA platforma do nadzoru i analizy zaprojektowana dla OIOM-ów.1

  • Platforma umożliwia szpitalom oferowanie najwyższej jakości leczenia, obsłużenie większej liczby pacjentów oraz zmniejszenie ryzyka narażenia pracowników na COVID-19.

  • Kliniki mogą szybko integrować dane pacjentów z różnych urządzeń przyłóżkowych i zdalnie uzyskać kompleksową informację o pacjentach.

author-image

By

Oddziały intensywnej opieki medycznej to niezwykle złożone środowiska, gdzie lekarze mają zaledwie kilka sekund na podejmowanie kluczowych decyzji. Chociaż o każdym pacjencie zbierane są olbrzymie ilości danych, są one ograniczone do poszczególnych urządzeń monitorujących. Dr Emma Fauss i dr Craig Rusin współpracowali z zespołami intensywnej opieki nad utworzeniem platformy technologicznej Sickbay, która wykorzystuje dane do wprowadzania nowego standardu opieki zdrowotnej. Zbiera dane pacjentów z różnych urządzeń oddziału intensywnej terapii, aby umożliwić elastyczne zdalne monitorowanie na dużą skalę. Przeprowadza analizy danych konkretnych pacjentów, aby usprawnić podejmowanie decyzji i ułatwić zespołom opieki medycznej szybszą interwencję.

Wraz z wybuchem pandemii COVID-19 potrzeba zachowania dystansu w warunkach klinicznych stała się większa niż kiedykolwiek. Dlatego przytłoczone szpitale korzystają z platformy Sickbay, aby chronić zespoły opieki przed ekspozycją oraz zwiększać liczbę dostępnych łóżek i personelu medycznego na oddziałach intensywnej opieki.

Bezpieczna obsługa większej liczby pacjentów

Gwałtownie rosnące liczby pacjentów przepełniają oddziały OIOM, co zmusza szpitale do zwiększenia pojemności. Platforma Sickbay pomaga w dostosowaniu do zapotrzebowania i umożliwia przekształcenie łóżek doraźnej opieki zdrowotnej w monitorowane łóżka intensywnej opieki medycznej w ciągu kilku minut. Po przyłączeniu łóżek OIOM-u do systemu platforma Sickbay zapewnia dostęp do historii pacjentów przez cały okres pobytu. Daje to pracownikom służby zdrowia dostęp do niezbędnych danych i umożliwia szybszą interwencję, zmniejsza potrzebę stosowania intubacji oraz poprawia leczenie pacjentów ze wspomaganym oddechem. W obliczu braków kadrowych szpitale mogą zwiększyć możliwości personelu poprzez udzielanie im zdalnego dostępu z dowolnego komputera, tabletu lub telefonu w celu monitorowania nawet 100 pacjentów na jednym ekranie.

Wspieranie ochrony pracowników służby zdrowia

Ponieważ COVID-19 jest wysoce zakaźny, pracownicy medyczni bezpośrednio wystawieni na kontakt z pacjentami są narażeni na wysokie ryzyko. Zachowanie dystansu w placówce pozwala na ochronę personelu i ograniczenie ekspozycji na wirusa. Dzięki wykorzystaniu oprogramowania działającego na otwartej architekturze Intel® platforma Sickbay łączy pracowników opieki zdrowotnej z pacjentami, pozwalając im na świadczenie zdalnej opieki. Monitorowanie oparte na oprogramowaniu wizualizuje dane z monitorów i respiratorów na dowolnym urządzeniu podłączonym do sieci i umożliwia przeglądanie z bezpiecznej sali konferencyjnej, biura, domu czy obszaru objętego kwarantanną.

Jak najlepsze wykorzystanie ograniczonych zasobów

Przepełnione szpitale mogą przyjąć więcej pacjentów dzięki platformie Sickbay. Amerykańskie Towarzystwo Medyczne (American Medical Association) szacuje, że około 10 000 emerytowanych lekarzy mogłoby powrócić do zawodu każdego roku.2 Departament Spraw Weteranów (Department of Veterans Affairs) rozpoczął wraz z Departamentem Obrony (Defense Department) pracę nad stworzeniem baz danych obejmujących chętny do pomocy emerytowany personel medyczny. Ci lekarze, świeżo upieczeni absolwenci i pracownicy służby zdrowia działający zdalnie z innych regionów kraju mogliby wykorzystać platformę Sickbay, by zdalnie służyć pomocą i tym samym czerpać jak największe korzyści z niewykorzystanych talentów w obszarach odznaczających się niską aktywnością wirusa. Biorąc pod uwagę ograniczone dostawy środków ochrony osobistej (PPE), szpitale wykorzystujące platformę Sickbay mogą również obniżyć zużycie cennych zapasów bez uszczerbku dla jakości opieki zdrowotnej.

Lekarze na emeryturze, świeżo upieczeni absolwenci i pracownicy służby zdrowia działający zdalnie z innych regionów kraju mogą wykorzystać platformę Sickbay, by zdalnie służyć pomocą.

W przygotowaniu na kolejną pandemię

COVID-19 zademonstrował jak bardzo każdy z nas polega na szpitalach i pracownikach służby zdrowia. Uwidocznił również, jak szybko są oni w stanie przystosować się do sytuacji, gdy jest to konieczne. W ramach reakcji na pandemię obejmującej fundusze w wysokości 50 mln USD firmy Intel i MIC uruchamiają program Scale to Serve (Skaluj, aby służyć), który ma na celu pomoc 100 szpitalom w szybkiej instalacji platformy Sickbay poprzez finansowanie procesu jej wdrażania i zwolnienie z kosztów subskrypcji przez pierwsze 90 dni. Szpitale spełniające kryteria mogą pominąć kilka miesięcy pracy związanej z procesem zamawiania i wdrażania. Po podjęciu przez szpitale decyzji o zaadaptowaniu platformy wystarczy zaledwie tydzień na pełne wdrożenie i podjęcie walki z COVID-19.

Platforma Sickbay stanie się fundamentem lepszej opieki i przygotuje szpitale do działania w przypadku kolejnych pandemii lub katastrof. Kliknij tutaj, by uzyskać więcej informacji na temat dopuszczonej przez FDA platformy Sickbay firmy MIC oraz sposobu, w jaki może ona pomóc. Aby sprawdzić, czy spełniasz warunki udziału w programie Scale to Serve, wypełnij formularz wniosku online.

Obsługa większej liczby pacjentów i pomoc w ochronie pracowników służby zdrowia jest wspaniała — a firma Intel, wraz z partnerami takimi jak MIC, pokazuje jak takie wspaniałe rozwiązania robić.

Informacje i warunki

Firma Intel nie sprawdza ani nie weryfikuje danych podawanych przez osoby trzecie. Aby ocenić ich dokładność, należy się zapoznać z innymi źródłami.

Technologie firmy Intel mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług.

Żaden produkt ani komponent nie jest całkowicie bezpieczny.

Rzeczywiste koszty i wyniki mogą się różnić.

© Intel Corporation. Intel, logo Intel i inne znaki Intel są znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej spółek zależnych. Inne nazwy oraz marki mogą być przedmiotem praw ich właścicieli.