Za linią frontu: pomoc w ochronie bohaterskiego personelu medycznego

Technologia Intel® wspiera firmę Medical Informatics Corp. Platforma Sickbay (MIC) błyskawicznie zwiększa pojemności oddziałów OIOM, pomaga w ochronie pracowników służby zdrowia i zapewnia zdalny dostęp do obszernego zbioru danych.

Aktualnie umożliwia ona szpitalom oferowanie usług leczniczych wysokiej jakości, obsługiwanie większej liczby pacjentów, a także pomaga w zmniejszeniu ryzyka narażenia personelu na COVID-19, jednocześnie podwyższając standard przyszłej opieki zdrowotnej.

Dr. Emma Fauss i Dr. Craig Rusin pracowali dziesięć lat nad rozwiązaniem palącego problemu: jak można obniżyć poziom ryzyka na oddziałach intensywnej terapii? Wiedzieli oni, że technologia może ratować życie.

Wyzwaniem była jednak niezwykła złożoność środowisk opieki zdrowotnej. Przy każdym łóżku gromadzone są wprawdzie ogromne ilości danych, ale składowane są one obecnie w urządzeniach monitorujących, takich jak monitory pracy serca i wentylatory, pochodzących od różnych dostawców.

Mimo to nastąpił przełom. Wraz z założeniem firmy Medical Informatics Corp. W 2010 Dr. Fauss i Dr. Rusin, założyciele MIC, opracowali dopuszczoną przez FDA platformę oprogramowania Sickbay TM, która zbiera wszystkie dane pacjentów z urządzeń różnorodnych dostawców na oddziałach OIOM, by umożliwić elastyczne, zdalne monitorowanie na dużą skalę. Może ona przeprowadzać analizy danych konkretnych pacjentów, by usprawnić podejmowanie decyzji i pomóc zespołom opieki medycznej szybciej interweniować. Wraz z wybuchem pandemii COVID-19 potrzeba dystansowania się w warunkach klinicznych stała się większa niż kiedykolwiek. Przepełnione szpitale wykorzystują obecnie platformę Sickbay, by chronić zespoły opieki medycznej przed ekspozycją na wirusa, a także zwiększyć liczbę łóżek intensywnej opieki i pracowników, tym samym wspierając ich pracę w niemalże bojowych warunkach.

Zwiększ pojemność i popraw jakość opieki

Gwałtownie rosnące liczby pacjentów przepełniają oddziały OIOM, co zmusza szpitale do zwiększenia pojemności. Po zainstalowaniu Sickbay pomaga użytkownikom w adaptacji i umożliwia przekształcenie łóżek doraźnej opieki zdrowotnej w monitorowane łóżka intensywnej terapii w przeciągu kilku minut. W obliczu niedoboru personelu szpitale mogą zwiększyć jego możliwości poprzez udzielenie pracownikom służby zdrowia zdalnego dostępu do danych na dowolnym komputerze, tablecie lub telefonie, by mogli oni monitorować nawet 100 pacjentów w różnych oddziałach, placówkach i na urządzeniach różnych producentów przy użyciu pojedynczego ekranu.

Po podłączeniu łóżek intensywnej terapii do systemu platforma Sickbay wspiera podejmowanie decyzji dotyczących opieki medycznej w oparciu o fakty poprzez wyświetlanie historii pacjenta przez całą długość ich pobytu w placówce. Oznacza to, że pracownicy służby zdrowia mają dostęp do niezbędnych danych, co umożliwia im szybsze interweniowanie, pomaga w unikaniu intubacji i poprawia leczenie pacjentów ze wspomaganym oddechem. W ramach walki z COVID-19 szpital Houston Methodist Hospital w Teksasie poszerzył już wykorzystanie platformy Sickbay, by przygotować swoje oddziały OIOM na napływ pacjentów. Wiele innych szpitali, jak np. uniwersytecki szpital UAB w Birmingham w stanie Alabama, również znajduje się w procesie rozwoju.

Pilna potrzeba dystansowania się w warunkach klinicznych

Musimy chronić tych, których uznajemy za bohaterów. Ponieważ choroba COVID-19 jest wysoce zakaźna, pracownicy służby zdrowia, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentami, należą do grupy wysokiego ryzyka. Mają oni nawet trzy razy wyższe prawdopodobieństwo infekcji wirusem, niż ogół społeczeństwa.2

Dystansowanie się w warunkach klinicznych może pomóc chronić personel medyczny. Platforma Sickbay korzysta z oprogramowania działającego na otwartej architekturze firmy Intel® i przydziela pacjentów pracownikom służby zdrowia w oparciu o ich specjalizację, co umożliwia im zapewnienie zdalnej opieki, gdy jest ona zdrowia Monitoring bazujący na oprogramowaniu pomaga pracownikom medycznym ograniczyć ekspozycję na wirusa poprzez wizualizację danych z monitora i wentylatora dowolnego urządzenia podłączonego do sieci, tym samym umożliwiając wgląd w dane na bezpieczną odległość, np. z sali konferencyjnej, biura, domu czy też obszaru kwarantanny.

Lekarze na emeryturze, świeżo upieczeni absolwenci i pracownicy służby zdrowia działający zdalnie z innych regionów kraju mogą wykorzystać platformę Sickbay, by zdalnie służyć pomocą.

Jak najlepsze wykorzystanie ograniczonych zasobów

Przepełnione szpitale mogą przyjąć więcej pacjentów dzięki platformie Sickbay. Amerykańskie Towarzystwo Medyczne (AMA) szacuje, że około 10 tys. emerytowanych lekarzy mogłoby powrócić do zawodu każdego roku3 a amerykański Departament Spraw Weteranów (Department of Veterans Affairs) rozpoczął wraz z Departamentem Obrony (Defense Department) pracę nad stworzeniem baz danych obejmujących chętny do pomocy emerytowany personel medyczny. Ci lekarze, świeżo upieczeni absolwenci i pracownicy służby zdrowia działający zdalnie z innych regionów kraju mogliby wykorzystać platformę Sickbay, by zdalnie służyć pomocą i tym samym czerpać jak największe korzyści z niewykorzystanych talentów w obszarach odznaczających się niską aktywnością wirusa.

Biorąc pod uwagę ograniczone dostawy środków ochrony osobistej (PPE) szpitale wykorzystujące platformę Sickbay mogą również obniżyć zużycie cennych zapasów bez uszczerbku dla jakości opieki zdrowotnej.

W przygotowaniu na kolejną pandemię

COVID-19 zademonstrował jak bardzo każdy z nas polega na szpitalach i pracownikach służby zdrowia. Pandemia ta uwidoczniła również jak szybko są oni w stanie przystosować się do sytuacji, gdy jest to konieczne. W ramach reakcji na pandemię obejmującej fundusze w wysokości 50 mln USD firmy Intel i MIC uruchamiają program „Skaluj by służyć”, który ma na celu pomoc 100 szpitalom w szybkiej instalacji platformy Sickbay poprzez finansowanie procesu jej wdrażania i zwolnienie z kosztów subskrypcji przez pierwsze 90 dni. Uprawnione szpitale mogą pominąć trwający miesiące proces zamawiania i z łatwością zainstalować oprogramowanie. Szpitale mogą wdrożyć platformę w przeciągu tygodnia od podjęcia decyzji o jej wprowadzeniu, by mogła ona pomagać walce z COVID-19 jak najszybciej.

Sickbay służy pacjentom i chroni pracowników, by pomóc nam przetrwać obecny kryzys. Stanowi ona jednak również podstawę dla nowych standardów przyszłej opieki zdrowotnej umożliwiając szpitalom przygotowanie się na kolejną pandemię lub katastrofę.

Kliknij tutaj, by uzyskać więcej informacji na temat dopuszczonej przez FDA platformy Sickbay firmy MIC oraz sposobu, w jaki może ona pomóc. Jeśli chcesz sprawdzić, czy spełniasz warunki udziału w programie „Skaluj by służyć”, wypełnij formularz wniosku online już teraz.

Zastrzeżenia i uwagi prawne

Firma Intel nie sprawdza ani nie weryfikuje danych podawanych przez osoby trzecie. Aby ocenić ich dokładność, należy się zapoznać z innymi źródłami.

© Intel Corporation. Intel, logo Intel i inne znaki Intel są znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej spółek zależnych. Inne nazwy oraz marki mogą być przedmiotem praw ich właścicieli.