Kreator sprawozdań

Odpowiedzialność korporacyjna firmy Intel

Streszczenie za lata 2019–2020

Uzyskaj szybki przegląd naszych wyników w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej i naszej strategii w tej dziedzinie.

Przeczytaj omówienie sprawozdania

Pobierz w formacie PDF

Pełne sprawozdanie za lata 2019–2020

Uzyskaj szczegółowe informacje na temat strategii i wyników firmy Intel w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej, w tym wyników realizacji naszych celów na 2020 r. w tej dziedzinie.

Przeczytaj pełne sprawozdanie

Indeks GRI firmy Intel

Przygotowaliśmy niniejsze sprawozdanie z wykorzystaniem wytycznych Sustainability Reporting Guidelines (Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju) organizacji Global Reporting Initiative (GRI) i deklarujemy, że zostało ono sporządzone zgodnie ze standardami GRI.

Otwórz spis treści

Uregulowania SASB i TCFD

Ujawniane przez nas informacje zostały dostosowane do dwóch dodatkowych uregulowań: Sustainability Accounting
Standards Board Standards (SASB) oraz Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Uzyskaj dostęp do naszego mapowania do uregulowań SASB i TCFD

Poprzednie sprawozdania

Od ponad dekady publikujemy sprawozdanie dotyczące odpowiedzialności korporacyjnej. Przeczytaj poprzednie sprawozdania.