List CEO do klientów i partnerów

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

19 marca 2020 r.

Drodzy klienci i partnerzy,1

zwracam się do Was, aby zapewnić Was o naszym pełnym wsparciu podczas trwającego obecnie kryzysu związanego z pandemią koronawirusa. Chociaż sytuacja jest dynamiczna, fabryki firmy Intel na całym świecie działają bez większych zmian. Możecie na nas liczyć.

Naszym najważniejszym priorytetem wciąż jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, partnerów operacyjnych i członków naszej społeczności. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że cały świat bardziej niż kiedykolwiek wcześniej potrzebuje naszej branży. Jako nasi partnerzy i klienci zapewniacie usługi, narzędzia i infrastrukturę niezbędną milionom osób, które same zmagają się z wirusem, opiekują się zarażonymi albo spełniają swoją rolę w walce z pandemią COVID-19, stosując się do wytycznych dotyczących dystansowania społecznego, aby chronić przed zakażeniem swoją rodzinę, przyjaciół oraz sąsiadów i przyczynić się do zwycięstwa nad wirusem.

Czujemy się zaszczyceni możliwością bliskiej współpracy z Wami w zapewnianiu narzędzi i usług niezbędnych na co dzień milionom osób na całym świecie.

Bob Swan, dyrektor generalny firmy Intel

Nawet w najbardziej sprzyjającym okresie sukces naszej ogólnoświatowej technologicznej społeczności zależy od pomyślności i wydajności jej poszczególnych członków. Obecnie bierzemy udział w historycznych wydarzeniach. Jeszcze nigdy wcześniej technologie umożliwiające pracę zdalną i cyfrowy dostęp do usług nie były stosowane w tak wielu dziedzinach gospodarki, w tym w służbie zdrowie, szkolnictwie, administracji rządowej, rozrywce i wielu innych. W nadchodzących tygodniach i miesiącach usługi będą podlegać jeszcze większej cyfryzacji, dzięki czemu coraz więcej osób pracujących z domu będzie mogło w pełni wykorzystać swoją kreatywność.

Rozumiemy, że wiele osób stara się po prostu przeczekać tę sytuację, skupiając się jedynie na zapewnianiu ciągłości usług. Warto jednak wykorzystać ten moment na wprowadzanie innowacji w czasie rzeczywistym, by móc w pełni wspierać niezbędne usługi w tym dynamicznym środowisku. To jednak sprawia, że nasze zespoły działają pod olbrzymią presją.

Technologia jest też wykorzystywana, aby lepiej zrozumieć koronowirusa i skuteczniej z nim walczyć. Na przykład:

  • Sztuczna inteligencja i niezwykle wydajne komputery przyspieszają badania naukowe. W Chinach Intel połączył siły z firmami Lenovo i BGI Genomic, co umożliwiło ekspresową analizę genomu wirusa COVID-19. Dzięki tej współpracy zwiększą się możliwości narzędzi do sekwencjonowania firmy BGI, co pomoże naukowcom przeanalizować sposób, w jaki wirus się rozprzestrzenia i stworzyć lepsze metody diagnostyczne.
  • Roboty pomagają personelowi medycznemu w trosce o pacjentów, zmniejszając jednocześnie ryzyko zarażeń wśród lekarzy i innych pracowników medycznych. Roboty oparte o platformę Intela zostały w wykorzystane w chińskich szpitalach przy transporcie zaopatrzenia medycznego i sprzętu chirurgicznego, co pozwoliło zmniejszyć kontakt pomiędzy poszczególnymi pracownikami i ochronić lekarzy oraz personel pielęgniarski przed większą liczbą zakażeń.
  • Ponadto ściśle współpracujemy z naszymi klientami i partnerami, aby zapewnić rozwiązania technologiczne umożliwiające nauczanie na odległość uczniom, studentom i nauczycielom, którzy najbardziej ich potrzebują. Wyścig o zapewnienie dostępu domowego do usług i funkcjonalności na niespotykaną wcześniej skalę trwa, a stawka jest większa niż kiedykolwiek.

Poczucie obowiązku i starania podejmowane przez nasze zespoły w stanach Oregon, Nowy Meksyk, Kalifornia i Arizona w USA, a także w Izraelu, Irlandii, Chinach, Malezji, Wietnamie i innych krajach, mające na celu utrzymanie produkcji, montażu, działań testowych i łańcucha dostaw, są dla mnie źródłem wielkiej inspiracji. Nasi pracownicy ciężko pracują, dzięki czemu udaje nam się terminowo wywiązywać z ponad 90% dostaw, a nasi partnerzy i klienci mogą skutecznie prowadzić swoją działalność.

Aby to osiągnąć, znacznie rozszerzyliśmy naszą sieć partnerów. Współpracujemy z rządami na poziomach lokalnych i krajowych, aby zadbać o bezpieczeństwo naszych pracowników, a jednocześnie nie wstrzymywać niezbędnych operacji. Dzięki ścisłej współpracy z naszymi dostawcami i gotowości do użyczania sobie zasobów i udostępniania samolotów oraz ciężarówek, byliśmy w stanie tymczasowo znacznie zwiększyć możliwości wysyłki i transportu, oferując naszym klientom jak najlepsze rozwiązania.

Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić naszym zespołom bezpieczne warunki pracy, umożliwiając im wykonywanie niezbędnych w tym czasie zadań, gdziekolwiek pracują –w fabrykach, w naszych biurach na całym świecie, na różnych etapach łańcucha dostaw, czy z domu. Zespół firmy Intel ds. zarządzania w przypadku pandemii, powołany 15 lat temu, aby zwiększyć możliwości zarządzania firmą w sytuacjach kryzysowych,jest ściśle zaangażowany w organizację tej pracy. Zespół ten obejmuje ekspertów z dziedzin medycyny i bezpieczeństwa, którzy dbają o zdrowie naszych pracowników i podejmują działania mające na celu ograniczenie do minimum przypadków zarażeń. Współpracują też oni z samorządami i organizacjami działającymi w dziedzinie zdrowia publicznego, wdrażając ich zalecenia. W przeszłości zespół ten pomógł Intelowi skutecznie działać w przypadku innych globalnych kryzysów zdrowotnych, takich jak epidemie ptasiej grypy, SARS, eboli, wirusa zika,czy grypy H1N1.

Członkowie tego zespołu ściśle monitorują i aktualizują nasze statuty, zasady i rekomendacje. Podsumowanie wprowadzonych zmian można znaleźć na stronie Intel Newsroom. Priorytetowe podejście do bezpieczeństwa rozciąga się także na naszych klientów i partnerów. Wciąż uczymy się współdziałać w nowy sposób i w związku z tym w niektórych przypadkach prosimy Was o cierpliwość.

Intel News Room


Następne miesiące przyniosą Wam i Waszym zespołom nowe wyzwania. Jeśli jest coś, co ja i mój zespół możemy zrobić, aby pomóc Wam w realizacji Waszej misji i wesprzeć Was w Waszych staraniach na rzecz tych, którzy potrzebują pomocy podczas tego kryzysu, nie wahajcie skontaktować się z nami bezpośrednio. W odpowiedzi na pogłębiający się wpływ obecnej sytuacji i związane z nią potrzeby, przekazaliśmy milion dolarów Międzynarodowemu Czerwonemu Krzyżowi, aby wesprzeć tę organizację w akcji niesienia pomocy dotkniętym epidemią koronawirusa. Obecnie analizujemy dodatkowe możliwości zapewnienia wsparcia naszym lokalnym społecznościom.

Nasza społeczność technologiczna jest wyjątkowa, ponieważ korzyści z niej czerpie niemal każda osoba na świecie. Nasze technologie są siłą napędową przemian, które wywierają prawdziwy wpływ na sytuację na świecie. Jestem przekonany, że tak będzie również podczas tego kryzysu. Cenimy sobie to, że możemy uczestniczyć w tym procesie razem z Wami.

Zachęcamy Was do podjęcia niezbędnych środków ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie Waszym bliskim.

Bob Swan, dyrektor generalny firmy Intel

Informacje o produktach i wydajności

1Oświadczenia dotyczące przyszłości: Ten list zawiera oświadczenia dotyczące przyszłości oparte na przewidywaniach z 18 marca 2020 r. Przewidywania te mogą w sposób znaczący odbiegać od rzeczywistych rezultatów ze względu na istnienie wielu niewiadomych i zagrożeń. Niektóre z tych zagrożeń dotyczą wybuchu epidemii koronawirusa COVID-19, co może w sposób negatywny wpłynąć na naszą sytuację finansową i wyniki naszych działań. To, jak bardzo zostaniemy dotknięci epidemią COVID-19, będzie zależało od przyszłych wydarzeń, które są w wysokim stopniu nieprzewidywalne. Należą do nich: czas trwania i zasięg epidemii, jej przebieg, działania, które zostaną podjęte, aby powstrzymać wybuch epidemii lub zminimalizować jej wpływ oraz to, jak szybko zostaną wznowione normalne działania ekonomiczne i warunki pracy. Dodatkowe istotne czynniki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą różnić się od przewidywań opublikowanych w raporcie finansowym Intela za IV kwartał 2019 r. i najnowsze raporty w formularzach 10-K oraz 10-Q są dostępne na stronie intc.com.