W pełni integracyjna technologia i rozszerzenie gotowości cyfrowej

Zwiększanie możliwości obecnych i przyszłych pracowników dzięki programowi Intel® AI For Youth.

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

Celem firmy Intel jest „tworzenie technologii, która wzbogaca życie każdego człowieka na ziemi”. Jednym ze sposobów realizacji tego celu jest tworzenie programów zwiększających gotowość cyfrową i podejmowanie inicjatyw, które umożliwiają różnym ludziom rozwój najważniejszych umiejętności technologicznych i społecznych, ułatwiających rozwój w warunkach gospodarki cyfrowej.

Intel® AI For Youth to flagowy program będący częścią kompleksowej oferty programów gotowości cyfrowej o zasięgu globalnym. W ramach tego programu oraz w połączeniu ze strategiami i celami RISE 2030, które dążą do powstania „w pełni integracyjnej technologii i rozszerzenia gotowości cyfrowej” firma Intel planuje współpracę z rządami 30 krajów i 30 000 instytucji na całym świecie, aby umożliwić ponad 30 mln ludzi szkolenie w zakresie umiejętności AI w obecnych i przyszłych miejscach pracy.

Czym jest „gotowość cyfrowa” i dlaczego jest istotna?

Nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja (AI), zmieniają świat i mają ogromny wpływ na gospodarkę i miejsca pracy:

 • Zgodnie z raportem firmy McKinsey: „AI ma potencjał do zapewnienia dodatkowej globalnej aktywności gospodarczej na poziomie około 13 bilionów USD do 2030 r.”.
 • Według Światowego Forum Ekonomicznego AI może do 2025 r. stworzyć 97 milionów nowych miejsc pracy na stanowiskach takich jak analitycy danych, specjaliści ds. AI i uczenia maszynowego czy specjaliści ds. dużych zbiorów danych.

Jednak uwolnienie mocy technologii wymaga umiejętności i przygotowania. Ponadto, aby brać aktywny udział w gospodarce cyfrowej i czerpać z niej korzyści należy zwiększać „gotowość cyfrową” nie tylko wśród ekspertów technicznych np. programistów czy deweloperów, ale także wśród większości osób, które nie wykonują zadań technicznych, takich jak młodzież, zwykli pracownicy i obywatele.

Czym jest gotowość cyfrowa?

 • Gotowość cyfrowa odnosi się do całościowego połączenia umiejętności cyfrowych, zaufania i możliwości wymaganych do odpowiedzialnego i skutecznego korzystania z technologii w celu zapewnienia szerokich korzyści społeczno-ekonomicznych.
 • Termin ten ma szersze znaczenie niż „włączenie cyfrowe”, które często stosuje się w odniesieniu do dostępności i równości.

Rozwiązywanie problemów związanych z „kryzysem umiejętności cyfrowych”

Na całym świecie luka, zwana „kryzysem umiejętności cyfrowych”, tworzy się pomiędzy nowymi stanowiskami pracy, które wymagają umiejętności cyfrowych a pracownikami, którym brakuje umiejętności niezbędnych do zapełnienia tych stanowisk. Jedną z umiejętności, na której szczególnie skupia się uwaga globalnych programów politycznych, jest znajomość technologii AI. Rządy krajów na całym świecie tworzą krajowe strategie i polityki zmierzające do wypełnienia luki związanej z umiejętnościami AI i stworzenia siły roboczej gotowej na AI, która zwiększy ich globalną konkurencyjność.

Nasza odpowiedź to Intel® AI for Youth

W odpowiedzi na lukę w zakresie umiejętności AI na świecie firma Intel wdrożyła program Intel® AI For Youth, który jest flagowym programem w ramach kompleksowej oferty programu gotowości cyfrowej. Program jest obecnie dostępny w ponad 11 krajach we współpracy z rządami i instytucjami krajowymi.

Intel® AI For Youth

Cel

Zwiększanie możliwości młodzieży w sposób integracyjny w zakresie technologii AI i umiejętności społecznych.

Odbiorcy

 • Uczniowie szkół średnich w szkołach / po zakończeniu edukacji szkolnej (w wieku 13-19 lat).
 • Wymóg wstępny: doświadczenie w kodowaniu nie jest konieczne; wymagane są tylko podstawowe umiejętności z zakresu matematyki i statystyki.
 • Uczestnicy z różnych środowisk są mile widziani.

Cele programu

 • Dogłębne zrozumienie AI: wyjaśnienie zagadnień związanych z AI i wyposażenie młodzieży w umiejętności i sposób myślenia wymagane do korzystanie z AI.
 • Dostęp do zestawów narzędzi AI i ich wykorzystanie: upowszechnienie dostępu do narzędzi AI z technologiami Intel® i szkolenie młodzieży w zakresie umiejętnego korzystania z tych narzędzi.
 • Tworzenie rozwiązań z wykorzystaniem AI: zwiększenie możliwości młodzieży w korzystaniu z AI do stworzenia wartościowych rozwiązań o znaczeniu społecznym w ich środowiskach jako potwierdzenia zdobytych umiejętności.

Projekt programu

 • Materiały firmy Intel: angażujące, zweryfikowane materiały praktyczne, podzielone na moduły i doświadczenia obejmujące umiejętności techniczne i społeczne.
 • Trzy domeny AI: komputerowe systemy wizyjne, przetwarzanie języka naturalnego, dane statystyczne.
 • Zajęcia realizowane w laboratoriach AI: z technologiami Intel® i elastyczną i otwartą infrastrukturą.
 • Znormalizowane wdrożenie: sprawdzone podejście z dostosowywaniem treści i certyfikacją trenerów, dzięki lokalnym partnerom szkoleniowym na całym świecie.
 • Udokumentowane wyniki: świadectwo ukończenia lub udziału dla młodzieży, prezentacja projektu, w którym wykorzystano AI do rozwiązywania problemów w społeczeństwie i społeczności lokalnej.

Podejście programu

 • Integracyjne: angażowanie młodzieży z różnych środowisk i brak wymogu posiadania wcześniejszej wiedzy lub doświadczenia technicznego.
 • Praktyczne i przydatne: obejmuje połączenie umiejętności, zestawów narzędzi i sposobu myślenia, aby przygotować uczniów na zastosowanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania rzeczywistych problemów.
 • Elastyczne: składa się z różnych modułów, aby łatwo dopasowywać program do uczniów w zależności od ich stanu wiedzy i dostępnego czasu, z wieloma punktami wejścia i wyjścia.
 • Doświadczalne, praktyczne i połączone z zabawą: dostosowane do wieku i stworzone specjalnie z myślą o zaangażowaniu uczniów dzięki dobrze sprawdzonej i angażującej treści.

Zdobyte umiejętności

 • Umiejętności techniczne: programowanie i kodowanie, analiza danych, komputerowe systemy wizyjne, przetwarzanie języka naturalnego, myślenie algorytmiczne i obliczeniowe.
 • Umiejętności społeczne: etyka AI i zmniejszanie uprzedzeń, myślenie krytyczne, rozwiązywanie problemów, mapowanie systemów i tworzenie rozwiązań, umiejętności społeczne i emocjonalne.
 • Umiejętności przydatne do rozwoju zawodowego: umiejętności odnajdowania ścieżek kariery, przedsiębiorczy sposób myślenia, umiejętności myślenia systemowego i projektowego.

Program dla młodzieży i jego wpływ

Nowe możliwości dzięki mocy technologii

Inspirujące studia przypadków pokazują, co staje się możliwe, gdy młodzież korzysta z programu Intel® AI For Youth.

 • Rozwiązanie problemu depresji wśród młodzieży w Indiach: trzy uczennice dziesiątej klasy z Nowego Delhi wykorzystały umiejętności zdobyte dzięki udziałowi w programie Intel® AI For Youth do stworzenia narzędzia wykorzystującego AI, które monitoruje uczniów pod kątem objawów depresji na podstawie ekspresji twarzy i kwestionariusza, a następnie zachęca ich do skorzystania z pomocy poradni psychologicznej. Psycholodzy zweryfikowali to narzędzie i jest ono obecnie wprowadzane w większej liczbie szkół.

Happiness Guru, Indie

W ramach programu Intel® AI For Youth trzy uczennice dziesiątej klasy szkoły w Nowym Delhi: Teena Sahu, Sania Saini i Harshita Rachhoya, postanowiły wykorzystać swoje umiejętności AI do stworzenia narzędzia nazwanego Happiness Guru, służącego do wykrywania objawów depresji wśród innych uczniów. Zauważyły, że wśród ich rówieśników występuje wysoki poziom stresu i niepokoju, co skłoniło je do działania.

Najpierw zespół stworzył zbiór danych. Dziewczęta przeprowadziły konsultacje z psychologami, aby opracować kryteria jakościowe formularza do zbierania danych, skontaktowały się z sześcioma różnymi szkołami, aby zebrać ponad 800 odpowiedzi i zaangażowały ekspertów medycznych przy oczyszczaniu i weryfikowaniu zebranych danych.

Na podstawie tych danych system korzysta z komputerowych systemów wizyjnych i krótkiego kwestionariusza, aby określić, czy u uczniów występuje ryzyko depresji i sugeruje im pomoc psychologiczną. System został oceniony przez psychologa, który określił wskaźnik jego dokładności na ponad 75%.

Obecnie dziewczęta zwiększają zasób danych, aby poprawić dokładność i wdrożyć ten model w szkołach, zapewniając nowe narzędzie, które pomoże uczniom w sprawdzaniu stanu zdrowia i sięganiu po pomoc psychologiczną.

 • Oszczędzanie energii w Korei Południowej: po ukończeniu programu AI4Y czterej uczniowie szkoły Busan Computer High School stworzyło platformę AI, która wyłącza zasilanie w gniazdkach, światła i komputery w pustych salach lekcyjnych. Platforma wykorzystuje komputerowe systemy wizyjne i analitykę do oszczędzania energii i umożliwia zwiększenie skali do 10 000 sal lekcyjnych w Korei Południowej.

Energy Guard, Korea Południowa

Czterech uczniów szkoły Busan Computer High School, zirytowanych faktem pozostawiania włączonych klimatyzatorów i komputerów przez ludzi opuszczających sale lekcyjne, stworzyło zespół, który opracował rozwiązanie Energy Guard. To platforma analityki AI, która korzysta z komputerowych systemów wizyjnych i niezwykłych możliwości AI do wyłączania urządzeń elektrycznych w salach lekcyjnych po wyjściu zapominalskich ludzi. Zespół liczy na zwiększenie skali zastosowania rozwiązania Energy Guard i wykorzystanie go we wszystkich 10 000 sal lekcyjnych w Korei Południowej.

W czerwcu ubiegłego roku czterej uczniowie szkoły Busan Computer High School po wejściu do pustego laboratorium komputerowego zwróciło uwagę na oszałamiającą ilość energii marnowanej w pustej sali — pomimo że z sali nikt nie korzystał, klimatyzacja, światła i komputery były włączone. Zaobserwowali, że podobny wzór marnowania energii występuje we wszystkich 30 salach lekcyjnych szkoły. Zamiast ignorować ten problem, Lee Jihong, Kim Eundong, Kim Jidong i Lee Seungyun stworzyli Energy Guard. Spędzili siedem miesięcy na opracowywaniu algorytmu AI, który łączy komputer i kamerę internetową z komputerowym systemem wizyjnym i inną analityką, aby liczyć ilość osób obecnych w pomieszczeniu i dopasowywać ilość włączonych w nim urządzeń elektrycznych.

System jest obecnie w fazie pilotażowej w szkolnym laboratorium komputerowym. Po zakończeniu testów Energy Guard zostanie wprowadzony we wszystkich salach lekcyjnych w szkole.

 • Dopasowywanie korepetytorów i uczniów w Polsce: czworo uczniów III Liceum im. św. Jana Kantego w Poznaniu wykorzystało umiejętności nabyte w programie Intel® AI For Youth do stworzenia aplikacji, która łączy uczniów z korepetytorami. Aplikacja zawiera szereg filtrów dla różnych korepetytorów, co umożliwia uczniom łatwiejsze znalezienie nauczycieli odpowiednich do ich potrzeb.

Hey Teacher!, Polska

W Polsce czworo 17-letnich licealistów: Jakub Florkowski, Antoni Marcinek, Wiktoria Gradecka i Wojciech Janicki wykorzystało umiejętności zdobyte w programie Intel® AI For Youth do stworzenia aplikacji Hey Teacher! — aplikacji, która łączy uczniów z prywatnymi korepetytorami.

Uczniowie mogą korzystać z aplikacji Hey Teacher! do wynajdywania prywatnych korepetytorów na podstawie łatwych w obsłudze filtrów z kryteriami wyszukiwania takimi jak przedmiot, poziom wykształcenia, dostępność, lokalizacja i cena.

Zespół stworzył aplikację Hey Teacher!, aby rozwiązać problem, z którym sami jako uczniowie się borykali, czyli możliwości łatwego znalezienia korepetytorów zdolnych do poszerzania wiedzy uczniów lub wyjaśniania trudnych zagadnień. Aplikacja Hey Teacher! jest przydatnym narzędziem, które ułatwia uczniom znalezienie niezbędnej pomocy edukacyjnej.

OPINIE MŁODZIEŻY I PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW o Intel® AI For Youth

„Chcemy, żeby młodzi ludzie byli dziś uczestnikami w takich projektach jak Intel® AI For Youth, aby stali się twórcami rozwiązań, które będą mieć wpływ na społeczeństwo, ponieważ sztuczna inteligencja będzie z pewnością miała głęboki wpływ na gospodarkę i sposób współpracy z ludźmi, a jednocześnie uwolni dodatkowy ogromny potencjał ekonomiczny”.

— Jadwiga Emilewicz, była wicepremier Polski

„Program Intel® AI For Youth skupia się na zwiększaniu gotowości na AI wśród młodzieży poprzez rozwiązywanie problemów społecznych z wykorzystaniem technologii AI, co zapewni fundament wyposażający młodych ludzi i przyszłych przywódców w wymagane umiejętności i sposób myślenia w epoce 4 rewolucji przemysłowej”.

— Dr. JH Seo, dyrektor ds. badań i usług informacji w Korei

„Firma Intel pomogła nam opracować pedagogikę AI, która jest pierwszą metodą nauczania tego typu, pomocną dla nauczycieli i uczniów. Pedagogika AI pomoże nauczycielom w zmianie sposobu myślenia i umożliwi uczniom przerosnąć mistrzów w tym zakresie”.

— Dr. Biswajit Saha, dyrektor ds. szkoleń i kształtowania umiejętności, Ministerstwo Rozwoju Zasobów Ludzkich, Indie

„Najciekawszą rzeczą jest to, że uczyliśmy się rzeczy, które pomogą nam w naszej przyszłości”.

— uczestnik programu w Indiach

„Myślę, że najtrudniejszym zadaniem było zastanowienie się jak użyć AI w sposób, który przyniesie korzyści społeczeństwu. Istnieje wiele miejsc, w których społeczeństwa potrzebują pomocy, dlatego musimy myśleć o możliwie najbardziej odpowiedzialnym korzystaniu z AI. Program pomógł mi rozwinąć taki sposób myślenia oraz zdobyć umiejętności AI”.

— uczestnik programu w Korei Południowej

„Wcześniej nie byłem zainteresowany technologią AI. Dopiero gdy spróbowałem, przekonałem się, że ta technologia jest fajna i ma szerokie zastosowanie. Mam nadzieję, że pojawi się więcej możliwości uczenia w taki sposób. Chciałbym kiedyś pomagać naszym młodszym uczniom w zdobywaniu tej wiedzy”.

— uczestnik programu w Singapurze.