Rakuten: Fully Virtualized Cloud-Native Network

Rakuten Mobile is building a network of and for the future that delivers agility, efficiency, and cost benefits to consumers.

At a glance:

  • Rakuten, one of the world’s leading Internet services companies, wants to disrupt communication and how services are offered to consumers in Japan.

  • Rakuten telco cloud platform is 100% based on Intel platforms—from Radio Access Network (RAN) to Core, Packet Core, IP Multimedia Core Network Subsystem (IMS), Rich Communication Services (RCS) and more—all running as Virtual Network Functions (VNFs) on top of Intel® Xeon® platforms.

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

Explore Related Products and Solutions

Intel® Xeon® Scalable Processors

Drive actionable insight, count on hardware-based security, and deploy dynamic service delivery with Intel® Xeon® Scalable processors.

Learn more

Intel® Xeon® D Processors

Intel® Xeon® D processors deliver workload optimized performance in space and power constrained environments, from the data center to the intelligent edge.

Learn more

Zastrzeżenia i uwagi prawne

Cechy i zalety technologii Intel® zależą od konfiguracji systemu i mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Wydajność może różnić się od podanej w zależności od konfiguracji systemu. Całkowite zabezpieczenie systemu komputerowego jest niemożliwe. Więcej informacji można uzyskać od sprzedawcy lub producenta systemu albo na stronie https://www.intel.pl. // Oprogramowanie i obciążenia wykorzystane w testach wydajności mogły zostać zoptymalizowane do wydajnego działania tylko na mikroprocesorach Intel®. Testy wydajności, takie jak SYSmark i MobileMark, mierzą wydajność określonych systemów komputerowych, komponentów, oprogramowania, operacji i funkcji. Jakakolwiek zmiana wyżej wymienionych czynników może spowodować uzyskanie innych wyników. Aby wszechstronnie ocenić planowany zakup, w tym wydajność danego produktu w porównaniu z konkurencyjnymi, należy zapoznać się z informacjami z innych źródeł oraz innymi testami wydajności. Dokładniejsze informacje można znaleźć na stronie http://www.intel.pl/benchmarks. // Wyniki wydajności są oparte na testach z dnia wskazanego w konfiguracjach i mogą nie uwzględniać wszystkich publicznie dostępnych aktualizacji zabezpieczeń. Więcej informacji zawiera zastrzeżenie dotyczące konfiguracji. Żaden produkt ani komponent nie jest całkowicie bezpieczny. // Opisane scenariusze obniżenia kosztów mają stanowić przykłady na to, jak dany produkt oparty na technologiach Intel® może w określonych warunkach i konfiguracjach wpłynąć na generowanie kosztów oraz zapewnić oszczędności. Warunki mogą ulec zmianie. Firma Intel nie gwarantuje żadnych poziomów kosztów ani ich obniżenia. // Firma Intel nie sprawdza i nie weryfikuje danych referencyjnych podawanych przez strony trzecie lub dostępnych na stronach internetowych wymienianych w niniejszym dokumencie. Aby potwierdzić dokładność tych danych, należy odwiedzić strony internetowe, do których się odnoszą. // W niektórych scenariuszach testowych wyniki otrzymano na podstawie szacunków lub symulacji przeprowadzonych w oparciu o wewnętrzne procesy analizy, symulacji architektury lub modelowania, przeprowadzone przez firmę Intel i dostarczone wyłącznie w celach informacyjnych. Jakiekolwiek różnice w sprzęcie, oprogramowaniu lub konfiguracji mogą wpłynąć na rzeczywistą wydajność.