Innowacje, które zapewniają ochronę danych

Gwałtownie rosnąca zależność od urządzeń komputerowych powoduje potrzebę opracowania bezpieczniejszych produktów sprzętowych i programowych dla firm i użytkowników indywidualnych, aby uniknąć narażenia na złośliwy kod, wirusy, cyberszpiegostwo i kradzież danych. Jest to także jeden z czynników odpowiadających za szybki rozwój architektur chmur obliczeniowych dla przedsiębiorstw i klientów indywidualnych.

Rozwiązywanie problemów w zakresie bezpieczeństwa centrów przetwarzania danych

Hosting oraz skalowanie centrów przetwarzania danych w infrastrukturach chmurowych stawia firmy i klientów indywidualnych przed nowymi wyzwaniami i zagrożeniami. Z jednej strony chmury automatyzują i usprawniają operacje w centrach przetwarzania danych, jednak z drugiej stawiają pod znakiem zapytania użyteczność stosowanych dotychczas przez działy IT tradycyjnych narzędzi zabezpieczających oraz możliwość fizycznej kontroli. Aby sprostać coraz to nowym zagrożeniom, trzeba stosować nowe narzędzia, które umożliwią na przykład podgląd stanu serwerów i zagwarantowanie poufności danych w chmurze i zwirtualizowanych centrach przetwarzania danych, zwłaszcza w przypadku kluczowych lub zastrzeżonych danych lub operacji.

Firma Intel a bezpieczeństwo

Firma Intel nieprzerwanie doskonali mechanizmy zabezpieczeń istniejących systemów. Kluczowym elementem takiego podejścia jest dostarczanie bardziej niezawodnych i odpornych na zagrożenia platform. Funkcje zabezpieczeń są zintegrowane sprzętowo w procesorach Intel®, w tym w trzech najnowszych procesorach do serwerów — Intel® Xeon® E3 v3, Intel® Xeon® E5 oraz Intel® Xeon® E7, a także procesorach Intel® Core™ vPro™ najnowszej generacji.

Dowiedz się więcej o technologii Intel® vPro™1 ›

Produkty ze znakiem Intel® są jednak tylko jednym z elementów podnoszących bezpieczeństwo komputerów. Widzimy potrzebę zaangażowania w tę kwestię całej branży technologicznej, dzięki czemu ochrona będzie miała pełniejszy zakres. W związku z tym firma Intel kontynuuje politykę umacniania relacji z dostawcami zabezpieczeń sprzętowych i programowych, a także producentami rozwiązań uzupełniających. Częścią strategii jest również współpraca z dostawcami tradycyjnego oprogramowania ogólnego użytku w celu pełniejszego wdrożenia zasad bezpiecznego środowiska obliczeniowego.

Informacje o produktach i wydajności

1

Intel® vPro™ jest złożoną technologią, która wymaga konfiguracji i aktywacji. Dostępność poszczególnych funkcji oraz wydajność technologii zależą od konfiguracji sprzętu, oprogramowania i środowiska informatycznego. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://www.intel.pl/content/www/pl/pl/architecture-and-technology/vpro/vpro-platform-general.html.