Film marketingowy na Intel® Optane™ pamięci trwałej

Ta animacja przedstawia potrzebę nowej warstwy w hierarchii pamięci masowej i pamięci oraz przedstawia Intel® Optane™ pamięci trwałej jako rozwiązanie oraz przedstawia najważniejsze funkcje i zastosowania tej technologii.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.