szkolenie Intel® Ethernet z serii 800 (2 z 3): w jaki sposób ADQ poprawia wydajność wideo

Application Device Queues (ADQ) zapewniają zwiększoną przewidywalność czasu reakcji aplikacji, mniejsze opóźnienia i wyższą przepustowość aplikacji o wysokim priorytecie. Zobacz korzyści wydajności płynące z zastosowania kolejek urządzeń (ADQ) dzięki temu filmowi.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.