Intel® Ethernet 800 Series Training (3 of 3): Requirements and Capabilities of Application Device Queues (ADQ) Video

Application Device Queues (ADQ) provide increased application response time predictability, lower latency, and higher throughput for high-priority applications. Learn about the requirements and capabilities of Application Device Queues (ADQ) in this video.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.