Gwarancja i pomoc techniczna

Skorzystaj z centrum usług online, aby uzyskać pomoc w zakresie kwestii gwarancyjnych i serwisowych oraz pytań.

Centrum uprawnień Intel®

Firma Intel oferuje portal gwarancyjny dla klientów, który pomoże Ci w zarządzaniu OPA gwarancje produktów i Intel® OPA zarządzaniem nimi.

Szkolenia

Uzyskaj dostęp do dostępnych technologii Intel® przetwarzania rozproszonego i emisja internetowa za pośrednictwem centrum Learning Center firmy Intel®.

Powyższe informacje oryginalnej treści są przedstawione dla Twojej wygody za pomocą tłumaczenia ludzkiego i komputerowego. Materiały te należy traktować jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli chcesz wyświetlić stronę w języku angielskim, kliknij ikonę znajdującą się po lewej stronie.