Plik załączników problem przy użyciu IE11

Jeśli korzystasz z programu Internet Explorer 11 (IE11), możesz otrzymać pusty ekran po kliknięciu przycisku Dołącz plik z łącza sprawy.

Jeśli widzisz ten problem, Dodaj "https://premiersupport-scft.Intel.com" jako zaufaną witrynę internetową w ustawieniach przeglądarki IE.

Dodawanie zaufanej witryny:

Krok 1: Kliknij kółko w prawym górnym rogu przeglądarki IE11, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.

Krok 2: Kliknij kartę zabezpieczenia , a następnie kliknij przycisk witryny z zaznaczonymi zaufanymi witrynami .

Krok 3: W polu Dodaj tę witrynę internetową do strefy, wpisz https://premiersupport-scft.Intel.com i kliknij przycisk Dodaj.

Zostanie ona wyświetlona w polu serwisy www po prawej stronie.

Kliknij przycisk Zamknij.

Krok 4: Powrót do okna Opcje internetowe.

Kliknij przycisk OK.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.