Edycja przypadków

Edytuj szczegóły sprawy

Kliknij opcję Edytuj szczegóły sprawy , aby otworzyć stronę Tworzenie przypadku w celu udostępnienia wszystkich edytowalnych pól lub do myszy na poszczególnych polach na tej stronie. Ikona kłódki oznacza, że nie można edytować pola. Ikona ołówka oznacza, że możesz kliknąć dwukrotnie pole, aby je edytować.

Możesz wykonać następujące czynności:

 • Modyfikuj temat
 • Dodaj informacje do opisu sprawy.
 • Zmiana wagi.
 • Zmień Typ sprawy.
 • Zaktualizuj powiązane szczegóły środowiskowe.
 • Edytuj kategorię/podkategorię.
 • Na ekranie szczegóły sprawy możesz edytować szczegóły dotyczące usuwania powiadomień

NIE będzie można zmienić następujących danych:

 • Projektu
 • Produktu

Istnieją pewne ograniczenia dotyczące nazwy pliku:

 • Musi składać się z 255 znaków lub mniej.
 • Muszą to być znaki alfabetu angielskiego lub inne niż angielski obsługiwane przy użyciu kodowania znaków UTF-8
 • Znaki specjalne inne niż dozwolone znaki alfanumeryczne to: () = ~ @ {} # $.
 • Nieprawidłowe znaki: "--", "|", "'", "\" "," <? "," \u0000 "

Zamykanie sprawy

Jeśli chcesz zamknąć sprawę, kliknij przycisk Zamknij przypadek . Może pojawić się monit o zamknięcie sprawy przez powiadomienie o zamknięciu sprawy w programie Intel Agent. Ponadto po 10 dniach otrzymasz powiadomienie o zamknięciu sprawy, jeśli sprawa pozostanie otwarta. Jeśli sprawa jest wciąż otwarta, system zamknie sprawę po 20 dniach.


Zamknięte sprawy nie mogą być ponownie otwierane. Jednak po zamknięciu sprawy można ją skopiować , aby przechwycić niektóre szczegóły sprawy w celu utworzenia nowej sprawy.

Po zamknięciu sprawy zostanie wyświetlona krótka Ankieta satysfakcji klientów. Pomóż nam lepiej.

Kopii

Możesz skopiować sprawę, aby przechwycić część szczegółów dotyczących sprawy, aby utworzyć nową sprawę.

Kliknij przycisk Kopiuj , aby wychwycić produkt, projekt (jeśli dotyczy), szczegóły środowiskowe, kategorię i podkategorię.

Dodaj nowy temat i opis nowej sprawy, a następnie kliknij przycisk Prześlij!

Nowy komentarz

Aby wprowadzić komentarze na temat sprawy, kliknij przycisk Nowy komentarz .

Wprowadź swoje komentarze w otwieranej stronie tekstu dowolnego formularza, a następnie kliknij przycisk Zapisz komentarz . Ponadto można zaktualizować Komentarze na temat sprawy, odpowiadając na powiadomienie e-mail.

Komentarze pojawiają się w sekcji Komentarze na temat sprawy z sygnaturami daty i godziny.

Komentarze można również wyszukać w polu wyszukiwania komentarzy Case.

Zainteresowane strony

Zainteresowane strony są innymi Program uprzywilejowanej pomocy Intel® Premier Support aktywnymi kontaktami z Twojej firmy i można je dodać do sprawy, aby otrzymywać powiadomienia związane z takim przypadkiem.

Aby dodać zainteresowaną stronę do sprawy, kliknij przycisk Zarządzaj zainteresowanymi stronami .

 • Wyszukaj kontakty, które chcesz dodać do sprawy. W polu wyszukiwania możesz wstawić gwiazdkę (*), aby wyświetlić listę wszystkich Program uprzywilejowanej pomocy Intel® Premier Support aktywnych kontaktów na Twoim koncie.
 • Zaznacz pola kontaktów, które chcesz dodać.
 • Po zakończeniu kliknij przycisk gotowe .

Dołączanie pliku do sprawy

Na stronie szczegóły sprawy przewiń w dół sekcję załączniki pomocy technicznej dla usług Premier, a następnie kliknij przycisk Dołącz plik. Następnie kliknij przycisk Wybierz plik , aby wyszukać plik, który chcesz przekazać.

Nie klikaj przycisku Powrót do sprawy , dopóki pasek postępu przekazywania nie wyświetli 100%.

Po zakończeniu procesu pobierania załącznika Wróć na stronę szczegółów sprawy i kliknij przycisk Odśwież, aby zobaczyć nowe załączniki , które mają zostać wyświetlone, aby zobaczyć nowo dołączone pliki.

* Problemy z plikami załączników za pomocą IE11

Jeśli korzystasz z programu Internet Explorer 11 (IE11), możesz otrzymać pusty ekran po kliknięciu przycisku Dołącz plik z łącza sprawy. Jeśli widzisz ten problem, Dodaj "https://premiersupport-scft.Intel.com" jako zaufaną witrynę internetową w ustawieniach przeglądarki IE. Kliknij tutaj , aby dowiedzieć się, jak dodać zaufaną witrynę do programu Internet Explorer.

Pobierz plik

Aby pobrać plik z firmy Intel, kliknij polecenie pobieranie plików w menu szybkie łącza . Spowoduje to otwarcie listy plików dostępnych do pobrania.

Listę można zawęzić, korzystając z funkcji "Contains" w następującej postaci:

 • Nazwa produktu
 • Nazwa pliku
 • Opis pliku
 • Kategoria pliku

Możesz również sortować według:

 • Data wejścia w życie
 • Data ważności

Kliknij nazwę pliku, aby otworzyć lub zapisać plik.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.