Omówienie przypadku

Zakładka Przypadki

Aby uzyskać łatwy dostęp, zakładka Przypadki zawiera listę przypadków, które ostatnio obejrzaliśmy. Kliknij łącze Numer sprawy, aby otworzyć stronę Szczegóły sprawy.

Widoki listy przypadków

Istnieją różne widoki list, które filtrują wyniki na różne sposoby.

 • Wszystkie przypadki (obejmują wszystkie przypadki na Koncie, do których masz dostęp, w tym przypadki przesłane przez inne osoby kontaktowe z Twojej firmy).
 • Moje przypadki
 • Moje otwarte przypadki
 • Moje niedawno zaktualizowane przypadki
 • Ostatnio oglądane przypadki

Kliknij strzałkę rozwijanej, aby wyświetlić swoje opcje. Wybierz widok listy, a następnie kliknij Idź! aby wyświetlić przypadki z tej listy.

Kolumny w niektórych widokach listy mogą być przenoszone zgodnie z Twoimi preferencjami. Wystarczy kliknąć i przeciągać nagłówek kolumny w inną lokalizację. Zmiana sekwencji kolumny jest jednak tymczasowa. Nie jest to wartość domyślna, która cofa się po przejściu na inną stronę.

Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować kolejność. Strona sortuje się wyłącznie w jednej kolumnie. Kliknij kolumnę ponownie, aby odwrócić ten rodzaj. Posortowanie jest alfa-numeryczny.

Strona szczegółowych przypadków

 1. Kliknij Edytuj szczegóły sprawy , aby dokonać aktualizacji sprawy lub kliknij Skopiuj , by użyć jej jako szablonu, by stworzyć nowy przypadek.
 2. Opis i informacje o przypadku — szczegóły przypadku określone w momencie utworzenia sprawy. Niektóre pola można edytować.
 3. Informacje o produkcie — produkt powiązany z tym przypadkiem. Przypadek może mieć tylko jeden produkt.
 4. Uwagi dotyczące przypadku — to lista bieżących komentarzy dodanych przez Ciebie i wszystkich innych, którzy muszą mieć dostęp do sprawy, w tym przedstawiciela firmy Intel®.
 5. Szczegóły dotyczące środowiska — pytania, które cię zadano i odpowiedzi udzielone podczas tworzenia sprawy. Szczegóły dotyczące środowiska pomagają w dopasowaniu sprawy do właściwej osoby i szybsze rozwiązanie problemu. Nie wszystkie przypadki mają szczegóły dotyczące środowiska.
 6. Informacje o systemie — data i data zostały otwarte i zamknięte.
 7. Zainteresowane strony — osoby dodane do sprawy z Twojego konta, które chcą otrzymywać powiadomienia o aktualizacji przypadków.
 8. Załączniki przypadków — prześlij plik, aby dołączyć do tej sprawy. Możesz również zobaczyć pliki do pobrania od przedstawiciela firmy Intel®.

Tworzenie spraw

W zakładce Przypadki możesz utworzyć przypadek, klikając pozycję Utwórz nowy w lewej kolumnie i wybierz Przypadek lub kliknij przycisk Utwórz nową sprawę na stronie głównej spraw.

Preferowaną metodą tworzenia sprawy jest zakładka Produkty Intel® ® lub zakładka Projekty głównej pomocy technicznej .

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia sprawy, kliknij TUTAJ.

Ankieta klienta

Gdy przypadek zostanie zamknięty lub rozwiązany, kilka dni po zamknięciu twojej sprawy możesz otrzymać zaproszenie na ankietę. Twoja informacja zwrotna jest niezwykle ważna dla firmy Intel i nasze wysiłki na rzecz stworzenia wspaniałego Program uprzywilejowanej pomocy Intel Premier Support doświadczeń.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.