Typ obudowy i wielkość liter

Typ przypadku

Podczas tworzenia sprawy pojawia się prośba o wybranie typu sprawy. Typy przypadków określają rodzaj problemu.

Przykładowe przypadki

Należy również wskaż, że przypadek jest nieuwzdniany. Pomaga firmie Intel określić znaczenie tego problemu dla Ciebie lub Twojej firmy:

Krytyczne, wysokie, średnie i niskie

Przykład błędu określany jest według wybranego typu zgłoszenia (zapytanie o błąd, pytanie, zapytanie o funkcję lub przegląd projektu).

Jeśli opcja Krytyczna jest wybrana, musisz podać powód powodów do przesiedliń.

Przedstawiciel firmy Intel nie może edytować".

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.