Przykłady UMYSŁÓW

Przypadki z zakresu wojskowych, wywiadu, nuklearnego/chyłka, obrony i przestrzeni (UMYSŁY)

Podczas tworzenia sprawy IPS poprosi Cię o odpowiedź na następujące pytania:

  • Czy jest to przypadek związany z wykorzystaniem produktów i rozwiązań Intel® w zakresie wojskowych, wywiadu, nuklearnych/nuklearnych, obronności lub przedmiotów kosmicznych?
  • Przesyłam tę sprawę z (kraj/region)

Użyj przycisków radiowych, aby wybrać "Tak" lub "Nie".

"Tak" opisuje przypadek, w którym otwierasz ofertę usług firmy Intel i wsparcia technicznego dla produktu lub rozwiązania Intel® używanego wyłącznie w produkcie lub aplikacji MINDS.

"Nie" opisuje przypadek, w którym otwierasz ofertę usług firmy Intel i wsparcia technicznego dla produktu lub rozwiązania Intel® używanego do różnych ogólnych celów handlowych i zastosowań przemysłowych, które mogą obejmować UMYSŁY.

Skorzystaj z listy rozwijanej, aby wybrać kraj, w którym przesyłasz zgłoszenie.

Możesz wybrać domyślne odpowiedzi na te pytania za pomocą zakładki Moje ustawienia. Odpowiedzi domyślne można zmienić na stronie Tworzenie przypadku przy tworzeniu nowego przypadku.

Twoje odpowiedzi wspierają zgodność z przepisami handlowymi. W razie pytań należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Intel.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.