Projekty premierowej pomocy technicznej

Zakładka Projekty premier supportu

Aby stworzyć nowy projekt premier supportu i skojarzyć przypadki z tym projektem, kliknij zakładkę Premier Support Projects.

Przypadki mogą być samodzielne lub częścią projektu premierowego wsparcia technicznego. Projekty mogą być tworzone przez Ciebie lub Twojego® przedstawiciela firmy Intel, aby tylko osoby, które mają wyraźny dostęp, były wietne przypadki związane z projektem.

Projekt ogranicza wgląd w sprawy do kontaktów w Twojej firmie, którym przyznano dostęp do projektu. Jeśli masz projekty stworzone dla Twojej firmy, przed podjęciem decyzji należy stwierdzić, czy stworzyć autonomiczny przypadek czy też stworzyć go w ramach projektu.

Zakładka "Premier Support Projects" zawiera listę ostatnio oglądanych projektów. Kliknij Przejdź! obok widoku Wszystkie projekty, aby zobaczyć wszystkie projekty, do których masz dostęp.

Kliknij łącze Nazwa projektu programu wsparcia technicznego programu premier support, aby uzyskać dostęp do strony Szczegóły projektu programu Premier Support.

*Uwaga: Jeśli pracujesz nad projektem z inną firmą, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Intel® aby dodać konto tej firmy do Twojego projektu.

Tworzenie nowego programu pomocy technicznej dla premiera

Teraz możesz stworzyć własny projekt premier supportu. Kliknij przycisk Stwórz nowy projekt pomocy technicznej dla programu Premier Support lub wybierz rozwijaną opcję Stwórz nowy w menu po lewej stronie i wybierz Program Premier Support Project. Postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej.

1. Wprowadź nazwę i opis projektu, a następnie kliknij Dalej, aby przejść do Kroku 2.

*Uwaga: Nazwa projektu musi być unikatowa.

2. Dodaj uczestników projektu ze swojego konta do swojego projektu. Aby dodać do projektu, wyświetlona zostanie lista członków Twojego konta.

  • Podczas wyboru uczestników projektu będą oni wyświetlani w sekcji "Wybrani uczestnicy programu programu premier support w celu dodania do projektu".
  • Kliknij Dodaj wybranych członków do projektu, aby przejść do Kroku 3.

3. Dodaj produkty do produktu.

  • Tylko produkty przypisane do Twojego konta i produktów oznaczonych jako "publiczne" będą dostępne do dodania do projektu.
  • Podczas wyboru produktów będą one wyświetlane w sekcji Wybrane produkty programu wsparcia (Premier Support) w celu dodania do projektu.
  • Wybierz Zapisz projekt, aby zapisać zmiany w projekcie.

Strona ze szczegółowymi projektami

Strona ze szczegółowymi opisami projektów zawiera listę uczestników projektu, produktów i przypadków związanych z projektem. Przejrzyj listę numerowanych, aby zrozumieć, czym działa każda sekcja.

  1. To informacje wprowadzone podczas tworzenia projektu. Aby dokonać jakichkolwiek zmian w nazwie projektu, opisie lub w celu aktualizacji statusu kliknij Edytuj.

  2. Kliknij Widok do druku, aby otworzyć stronę przyjazną drukarkom z łączem Drukuj tę stronę.

  3. Sekcja produkty ® Intel zawiera listę produktów powiązanych z tym projektem. Aby dodać dodatkowe produkty, kliknij Dodaj produkty. Aby usunąć produkty, kliknij Usuń produkty.

  4. Osoby, które otrzymały wyłączne prawo do podglądu projektu oraz przypadków w ramach projektu, to uczestnicy programu premier supportu. Aby dodać dodatkowego uczestnika do projektu, kliknij Dodaj uczestników. Aby usunąć uczestników projektu, kliknij Usuń uczestników.

  5. Aby stworzyć nowe przypadki, kliknij ikonę Nowa case. Sekcja Przypadki zawiera wszystkie bieżące przypadki związane z projektem. Aby wyświetlić szczegóły sprawy, kliknij łącze Numer obudowy.

Edytuj i zamknij funkcje obudowy

Przypadek można edytować lub zamknąć za pomocą zakładki Projekty ® Intel. Wystarczy uzyskać dostęp do projektu, przewiń w dół do sekcji Przypadki i kliknij Edytuj lub Cls.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.