Intel is enabling a more intelligent Internet of Things (IoT), supporting enterprises that are moving to the edge so they can capture more data, analyze it faster, and act on it sooner1. With Intel as your IoT partner, you can take advantage of our broad portfolio of technology, solutions, and tools to facilitate more strategic decision-making, operational advancements, and industry-defining disruption.

Informacje o produktach i wydajności

1

Cechy i zalety technologii Intel® zależą od konfiguracji systemu i mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Wydajność może różnić się od podanej w zależności od konfiguracji systemu. Żaden produkt ani komponent nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa. Więcej informacji można uzyskać od sprzedawcy lub producenta systemu bądź na stronie https://www.intel.pl.