Firma Intel umożliwia bardziej inteligentny Internet rzeczy (IoT), umożliwiając przedsiębiorstwom przenoszącym się na brzeg, aby uzyskać więcej danych, szybciej je analizować i działać w1. Jako partner w dziedzinie IoT, firma Intel może wykorzystać naszą szeroką gamę technologii, rozwiązań i narzędzi, aby ułatwić podejmowanie bardziej strategicznych decyzji, rozwój operacyjny i zakłóceń definiujących branżę.

Wszystkie platformy Intel


Dzięki ofercie firmy Intel, dotyczącej technologii obliczeniowych na brzegu oraz łącznościowych, szybko wdrożysz zastosowania brzegowe.

Informacje o produktach i wydajności

1

Cechy i zalety technologii Intel® zależą od konfiguracji systemu i mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Wydajność może różnić się od podanej w zależności od konfiguracji systemu. Żaden produkt ani komponent nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa. Więcej informacji można uzyskać od sprzedawcy lub producenta systemu bądź na stronie https://www.intel.pl.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.