Zintegrowane platformy, które chronią nas w autonomicznym świecie

Bezpieczeństwo funkcjonowania definiowane jest jako brak ryzyka związanego z zakłóconą łącznością systemów elektrycznych i/lub elektronicznych (E/E).

Mnożenie zdefiniowanych programowo autonomicznych rzeczy w IoT przedstawia firmom nowe problemy techniczne i obawy związane z odpowiedzialnością. Zabezpieczenia funkcjonalne zaspokajają te problemy za pomocą kombinacji technik i przycięć.

Międzynarodowe standardy FuSa, takie jak IEC 61508 (industrial) i ISO 26262 (automotive), definiują wymagania dotyczące klasyfikacji produktu jako zdolnego do fuSa. Inwestycja firmy Intel w FuSa pomaga klientom w przyspieszeniu rozwoju zastosowań i przepływów pracy o znaczeniu krytycznym dla bezpieczeństwa, takich jak robotyka, autonomiczne systemy i kontrole przemysłowe, zapewniając przewagę czasową na rynku1.

Kompleksowe podejście

Technologia zabezpieczeń funkcjonalnych firmy Intel umożliwia klientom przyspieszenie rozwoju przy jednoczesnym spełnianiu krytycznych wymagań bezpieczeństwa.

Uwaga: Klient ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo całego systemu, w tym za zgodność z obowiązującymi wymogami i normami bezpieczeństwa.

Informacje o produktach i wydajności

1

Cechy i zalety technologii Intel® zależą od konfiguracji systemu i mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Wydajność może różnić się od podanej w zależności od konfiguracji systemu. Żaden produkt ani komponent nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa. Więcej informacji można uzyskać od sprzedawcy lub producenta systemu bądź na stronie https://www.intel.pl.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.